Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docxPdf просмотр
страница46/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
образование.
Дейност 10.1 Развиване на свързаност между висшите училища в страната и
споделяне на общи ресурси за обучение и научни изследвания.
Мярка 10.1.1 Стимулиране на система за съвместно използване на материалната база
(учебни лаборатории, обучителни бази, спортни бази и др.) от две и повече висши училища с цел повишаване на качеството и ефективността на обучението.
Мярка 10.1.2 Подпомагане на обмена и на споделеното използване на преподаватели от две и повече висши училища, разположени в един и същи регион, по базови дисциплини като математика, физика, химия, чужд език, спорт и др.
Мярка 10.1.3 Стимулиране на развитието на интердисциплинарни учебни планове и на хибридни специалности, комбиниращи дисциплини от две и повече професионални направления, които се осъществяват от две или повече висши училища.
Мярка 10.1.4 Доразвиване и обогатяване на системата от национални научни програми за обединяване на капацитета и дейностите на висши училища и научни организации за решаване на обществено значими научни и научно-приложни проблеми.
Мярка 10.1.5 Стимулиране на развиването на регионални и на тематични клъстери между няколко висши училища и фирми за съвместно развитие на иновации и на интелектуална собственост, даващи конкурентно предимство на глобалните пазари.
Мярка 10.1.6 Стимулиране на обединяването на висши училища на доброволен принцип и на създаването на консорциуми за висше образование.
ПР
ОЕ
КТ
!


67

Дейност 10.2 Дефиниране на изследователски, образователни и професионални
висши училища с ясно очертана специфика.
Мярка 10.2.1 Дефиниране на ВУ и на отделни професионални направления във ВУ като изследователски въз основа на обективни критерии, като броя на публикациите в реферирани и индексирани издания (вкл. патенти), нормиран спрямо броя преподаватели. Например, изследователско ВУ може да е това, в което всички ПН обучават магистри и поне 75% от действащите студенти се обучават в изследователски
ПН.
Мярка 10.2.2 Дефиниране на образователни висши училища, които обучават само бакалаври и магистри или в които делът на студентите обучавани в изследователски ПН не е висок. Например, образователни могат да са тези ВУ, в които делът на действащите студенти, обучавани в изследователски ПН, е по-нисък от 75% от общия брой действащи студенти в даденото ВУ.
Мярка 10.2.3 Очертаване в НКВОРБ на регионалните потребностите от колежи, които обучават само професионални бакалаври.
Мярка 10.2.4 Въвеждане на специфични критерии и отделни класации при оценяването на различните видове висши училища чрез Рейтинговата система.
Мярка 10.2.5 Законово регламентиране на различията по отношение на изискванията, финансирането, акредитацията, организацията на обучението, научните изследвания, управлението и другите присъщи дейности на съответните видове висши училища.
Мярка 10.2.6 Дефиниране на обективни критерии и процедура за трансформиране на един вид висше училище в друг при наличие на обществена необходимост и на необходимия човешки и материален ресурс (или при загуба на необходимост и/или ресурси).


Сподели с приятели:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница