Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


По Цел 3. Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшитеPdf просмотр
страница6/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
По Цел 3. Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите
училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между
търсенето и предлагането на специалисти с висше образование
Променени бяха условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, въведен беше списък на приоритетните професионални направления и списък на защитените специалности. За тази цел бяха използвани прогнозите за търсенето и предлагането на работна сила, разработвани от МТСП, както и заявки от страна на национално представените работодателски организации. Създадени бяха финансови стимули за кандидат- студентите и за ВУ за обучение в тези професионални направления и специалности. В публичното пространство системно беше обяснявана ползата за кандидат-студентите и за обществото при обучение на повече студенти в STEM областите (наука, технологии, инженерство и математика). Като цяло, в резултат на тези усилия, през последните 4
ПР
ОЕ
КТ
!


13 години се наблюдава съществена промяна в дела на приетите студенти в посока по- балансиран прием в различните ПН и по-добро съответствие с очакваната реализация.
Все още критично нисък е приемът в ключови за икономиката ПН като математика, инженерни и технически направления, природни науки и други.
Специално трябва да се отбележи Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти от 2015 година, която за периода до 2020 г. доведе до повишение на относителния дял обучавани студенти в свързаните специалности от 6,25% на 7,50% от общия брой студенти и създаде ефективна рамка за връзка на висшето образование с бизнеса и със средните специализирани училища в тази област.
Беше диференциран подходът при определянето на стипендиите за обучение и беше осигурено целево субсидиране на студенти от приоритетни за икономиката професионални направления.
Предвидени са и други възможност за финансова подкрепа, насочени към студентите в професионални направления с особена значимост за развитието на страната.
Продължи работата по създаване на профили на компетентност с фокус върху техническите професии. Тази дейност би трябвало да се интензифицира предвид изискванията за висше образование, което трябва да е все по-ориентирано към придобиването на конкретни компетентности и умения.
С промените в ЗВО на работодателите бе осигурена възможност за сключване на договори със студенти за провеждане на стаж по време на обучението и за осигуряване на работно място след дипломирането им. Разходите за подготовката на тези студенти ще се осигуряват напълно или частично от държавния бюджет, като при неизпълнение на договора се предвижда и възстановяването им. Осигурена е възможност за активно участие на работодателите в процеса на обучение, както и при изготвянето на учебните планове и програми.
Чрез ОП НОИР и национални програми бяха финансирани студентски стажове в реална работна среда за над 120 хиляди студенти, което доведе до по-добро кариерно ориентиране на студентите и до по-информиран подбор на кадри от страна на фирмите и държавната администрация.
С промени в ЗВО през 2020 г. беше прието да се изготви Национална карта на висшето образование в Република България, определяща профилната и териториалната структура на институционалната мрежа за висше образование. До приемането ѝ няма да бъде възможно откриването и преобразуването на висши училища, както и на техни
ПР
ОЕ
КТ
!


14 основни звена и филиали, с изключение на преобразуването им с цел консолидация и оптимизация.
Не беше реализирана идеята за създаване на обща информационна мрежа на кариерните центрове във ВУ, която би улеснила значително студентите и работодателите в контактите им, споделянето на добри практики и развитието на съвместни стратегии и политики.
В заключение, положените усилия сближиха академичните институции с бизнеса и другите работодатели, особено в областта на техническите науки, но са необходими още системни усилия за заздравяване и разширяване на тези връзки в другите професионални области, а също и за осигуряване на още по-добро динамично съответствие между търсенето и предлагането на високо-квалифицирани специалисти.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница