Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


По Цел 4. Стимулиране на научноизследователската дейност във ВУ и наPdf просмотр
страница7/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
По Цел 4. Стимулиране на научноизследователската дейност във ВУ и на
развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика
Периодът 2015 – 2020 година се характеризира с началото на няколко мащабни програми за развитие на научната инфраструктура в научните организации, вкл. и в много от висшите училища. Това включва финансирането на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност с общо финансиране от 350 млн. лв. чрез ОП
НОИР и 20 млн. лв. за периода 2018 – 2020 година чрез Националната пътна карта за научна инфраструктура. Над 50 % от тези инвестиции се осъществяват във висши училища. Специално трябва да се отбележат правилата, заложени във всички тези програми, които стимулират развитието на съвместни научни проекти между няколко висши училища, с институтите на БАН, а в много случаи и с институтите на ССА. Това са значителни средства, които променят качествено към по-добри възможностите за провеждане на научни изследвания във висшите училища.
През отчетния период бяха подписани меморандуми за участие в няколко пан- европейски инфраструктури: CLARIN – ERIC, PRACE, GÉANT, Европейската грид инфраструктура – EGI и Euro-BioImaging, като координаторите на национални инфраструктури са поканени за участие в Европейските консорциуми за изграждането и партньорството с Euro-Argo, BBMRI, EATRIS и EPOS.
От друга страна, през периода се усещаше осезаемо липсата на достатъчно средства за развитие на научно-изследователски и иновационни дейности, които да допълнят инвестициите в научна инфраструктура. Едва през 2019 г. започна реализацията на 8 национални научни програми по актуални обществени или
ПР
ОЕ
КТ
!


15 технологични проблеми с общо финансиране от 15 млн. лв. годишно и бяха обявени конкурсни сесии от нов тип, като програмата за върхови постижения „Вихрен“ и програмата за реинтеграция на млади учени „Петър Берон“, които допълниха до известна степен недостатъчния ресурс за научни изследвания от около 12 млн. лв., предоставяни ежегодно от ФНИ. Тези допълващи се източници на финансиране представляват добра основа за развитие на научните изследвания през периода 2020 –
2030 година, използвайки възможностите на ОПНО, на националното финансиране и на европейските фондове по програма „Хоризонт Европа“.
Все още изостават приложната научна дейност и иновациите във ВУ, които биха допринесли за по-интензивното развитие на българската икономика. С осигурено финансиране от ОП НОИР (прехвърлено към ОПИК), в процес на създаване са над 10 регионални научни центрове, с фокус върху приложните изследвания и сътрудничество с бизнеса. Чрез стимулите, създавани от различните програми, може да се очаква съществена промяна в това отношение през периода 2020 – 2030 година. Но без развитието на ефективни връзки между ВУ и фирмите за съвместни научни изследвания и развиване на иновации, потенциалът на учените в сферата на висшето образование ще остане нереализиран.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница