Мигрантите също имат право на семеен живот – как да гарантираме зачитането на това право? Брюксел, 15 ноември 2011 гДата22.12.2018
Размер51 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


Мигрантите също имат право на семеен живот – как да гарантираме зачитането на това право?

Брюксел, 15 ноември 2011 г. — Необходимо ли е да променим правилата на ЕС относно събирането на семейството на мигранти? Комисията стартира днес публична дискусия относно правото на събиране на семейството на граждани на трети държави, живеещи в ЕС. В зависимост от резултата от консултацията Комисията ще реши дали е нужно да се предприемат последващи действия, изразяващи се в определянето на ясни насоки, внасянето на изменения в действащите правила или запазването на настоящото законодателство. Заинтересованите страни и широката общественост могат да споделят вижданията си на следния адрес ec.europa.eu/yourvoice. Подробна информация за контекста и осъществяването на контакт може да се намери тук.

От 2003 г. насам условията, при които членовете на семейството на лице, което не е гражданин на ЕС и което законно пребивава в държава-членка на Съюза, имат право да влизат и пребивават в ЕС, се определят от общи правила на ЕС.

Събирането на семейството дава на имигрантите възможност да имат семеен живот и допринася за интегрирането им в обществото“, подчерта комисарят по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом. „Надявам се, че в консултацията ще участват всички заинтересовани страни, които ще споделят своя опит и виждания за това как да направим правилата за събиране на семейството по-ефективни. Държавите-членки се приканват да посочат проблемите, които срещат във връзка със злоупотребата с действащите правила, и да дадат количествено измерение на тези проблеми“, допълни тя.

Зелената книга е свързана с редица въпроси, които се повдигат вследствие на прилагането на Директива 2003/86/ЕО. Всички заинтересовани страни се приканват да отговорят преди 1 март 2012 г. на въпроси като:  • За кого следва да се отнася директивата: как най-добре да се дефинират мигрантите, за които се отнасят правилата на ЕС; дали обхватът на правото на събиране на семейството следва да се разшири, така че да включва и други членове на семейството извън основните членове; проблеми, срещани при насилствените бракове;

  • Условия за събиране на семейството: дали е необходимо мерките за интегриране, които държавите-членки имат право да въведат, да бъдат уточнени по-подробно; дали следва да се предвидят предпазни клаузи, за да се гарантира, че подобни мерки действително насърчават интегрирането и не се използват като пречки пред събирането на семейството;

  • Начини за борба с евентуалните измами и фиктивните бракове;

  • Изпълнението на някои задължения от страна на държавите-членки като вземането под внимание на висшия интерес на детето при разглеждането на една молба.

След като получи писмените отговори, Комисията възнамерява да организира публично изслушване по темата.

Контекст

В директивата (2003/86/EО) се определят общите условия във връзка с правото на законно пребиваващи граждани на трети държави да се съберат с членовете на семейството си, които не са граждани на ЕС. В нея не се разглежда положението на граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на ЕС. Този въпрос е уреден в контекста на свободното движение на граждани на ЕС (вж. Директива 2004/38/EО).

Според наличните данни в началото на 21-ви век семейната миграция е съставлявала над 50 % от цялата законна имиграция. В наши дни този дял е намалял до около една трета от цялата имиграция към ЕС. Делът е още по-малък, когато се вземат предвид единствено мигрантите, попадащи в приложното поле на Директивата за събиране на семейството (т.е. само гражданите на трети държави, които се събират с лица, които не са граждани на ЕС): 21 % от всички разрешения, издадени през 2010 г., са били предназначени за тази категория мигранти, наброяваща около 500 000 души. През 2010 г. Италия е издала най-голям брой разрешения, свързани със семейството, на граждани на трети държави, събиращи се с лица, които не са граждани на ЕС (160 200), последвана от Обединеното кралство (103 187) и Испания (89 905).

Лицата, които не са граждани на ЕС и които са членове на семейството на законно пребиваващи граждани на трети държави, имат право да влизат и да пребивават в ЕС, ако лицето, което ги издържа, пребивава от една година или повече и „с основание може да се очаква да получи право на постоянно пребиваване“. Държавите-членки могат да поискат да бъдат изпълнени и други условия, като наличието на достатъчно средства, подходящо жилищно и здравно осигуряване и „мерки за интегриране“.

На 8 октомври 2008 г. Комисията разпространи доклад относно прилагането на директивата, в който се посочват евентуални проблеми и се дават препоръки за подобряване на прилагането. По-конкретно, в доклада се посочва, че директивата дава на държавите-членки прекалено голяма свобода при прилагането на някои от незадължителните ѝ разпоредби, по-специално относно периода, който трябва да мине преди семейството на гражданин на трета държава да може да се събере с него, и относно възможността държавите-членки да накарат гражданите на трети държави да се съобразят с „мерките за интегриране“.

В този контекст Комисията стартира настоящата публична дискусия относно събирането на семейството, за да определи дали са необходими конкретни последващи действия и какви да бъдат тези действия. Целта на приетата днес Зелена книга е да се получи становището на заинтересованите страни и държавите-членки по редица въпроси в тази област, за да се гарантира ефективното прилагане на режима на събиране на семейството на равнище ЕС.

За всяко евентуално последващо действие ще бъде направена подробна оценка на неговото въздействие върху основните права, по-специално върху зачитането на личния и семейния живот, правото на брак, правата на детето и принципа на недискриминация.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)Tove Ernst (+32 2 298 67 64)IP/11/1346

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница