Мили Мислители на ДарвинДата24.06.2017
Размер189.75 Kb.


Мили Мислители на Дарвин,
Здравейте,


Намирам се на това чудно място в Намакуалeнд, Южна Африка, заобиколена от многото удивителни растения. През пролетта тук може да се види заслепително одеяло от цветове, когато всички маргаритки и останалите забележителни растения цъфват – това е една удивителна гледка, която ви кара да се чувствате наистина добре! Докато съм тук, разглеждах и други растения, като например Колчаново дърво, което се използва от бушмените тук за направата на специален вид торба за стрелите им.


Удивително е колко труд изискваше цялото това пътуване за събиране на растения, но всичко си струва при тази красива природа. Точно събирах семената на едно растение, което се използва за местно лекарство. Един от африканците, с които работех, ми беше разказал за него. Мисля, че би било наистина вълнуващо да го засадим в Англия, където учените от Кю ще могат да провеждат експерименти, за да проверят дали това растение действително може да бъде използвано в ново лекарство.
Не трябва да забравям да си водя бележки за начина, по който растението расте тук, за да могат учените и градинарите в Кю да го отглеждат успешно. Наистина би ми било от помощ, ако вие също бихте могли да проверите всички различни условия, които може да се наложи да обмислим при отглеждането на растения. Когато много умове мислят в една посока, то непременно ще измислят някои добри идеи.


Много ви благодаря!

Карли


Връзки с учебния план


Връзки с учебния план (Година 3)

• Хората използват растенията например за храна или лекарства

• За събиране на доказателства в много контексти – за тестването на идея или предвиждане въз основа на техните научни знания
Връзки с учебния план (P4)

Умения за мислене и лични възможности

• Управление на информацията (Всички дейности)

• Разсъждаване, решаване на проблеми и вземане на решения: (Всички дейности)

KS1 Светът около нас:

• Учебно занятие 1: Взаимозависимост: По какъв начин растенията и животните разчитат един на друг в рамките на света на природата (S&T) (Всички дейности)

• Учебно занятие 1: Взаимозависимост между хората и околната среда (G) (Дейност 1)

• Учебно занятие 1: Взаимозависимост:

Взаимозависимост на хора, растения, животни и места (S&T, G) (Всички дейности)

• Учебно занятие 3: Място: По какъв начин мястото влияе на растителния и животинския живот (S&T, G) (Всички дейности)

• Учебно занятие 3: Място: Начините, по които живите организми разчитат на и се адаптират към своята околна среда (S&T) (Дейност 2)

• Учебно занятие 3: Място: Характерни черти на непосредствения свят и сравнения между местата (S&T) (Дейност 3)

• Учебно занятие 3: Място: Положителни и отрицателни въздействия на хората върху местата (G) (Дейност 1)
Връзки с учебния план (P4)

Живите организми и процесите в живота:

Ниво B

• Учебно занятие: Разнообразие и характерни черти (сортирайте живите организми в основни групи според характеристиките им за лесна забележимост)
• Учебно занятие: Процесите от живота (разпознаване на етапите от циклите на живота на познати растения; идентифициране на основните части на цъфтящите растения; предоставяне на условията, необходими за растенията, за да останат здрави)

• Учебно занятие: Взаимодействие на живите организми с околната им среда (разпознаване и поименно посочване на някои общи растения, които могат да бъдат открити в местната околна среда)

Умения в науката – Разследване: Ниво Б

• Учебно занятие: Подготовка за задачи (разбиране, планиране, създаване на тестове и предсказване)

• Учебно занятие: Изпълнение на задачи (наблюдение, измерване и записване на направените открития)

• Учебно занятие: Преглед на и докладване по задачите (представяне, оценяване и разбиране на значимостта на направените открития)


Връзки с учебния план (Година 3)

Научно запитване: Ключов етап 1

• Учебно занятие: Естеството на науката (разглеждане на информация, получена в резултат от тяхната собствена работа и други прости източници)

• Учебно занятие: Комуникация в науката (представяне на научна информация по множество начини: чрез диаграми, скици, таблици и схеми)

• Учебно занятие: Изследователски умения (задаване на въпросите относно техните идеи в науката; преобразуване на идеите във форма, която може да бъде изследвана; вземане на решение относно това, което следва да бъде наблюдавано или измервано)

Процесите в живота и живите организми:

Ключов етап 1

• Учебно занятие: Зелените растения като организми (растенията се нуждаят от светлина и вода, за да растат; разпознаване и поименно посочване на листо, цвете, стебло и корен на цъфтящи растения)

• Учебно занятие: Живите организми в тяхната околна среда (разбиране за различните видове растения в местната околна среда)


Добре дошли в Големият лов на растения

Резултати от обучението


• Проумяване на значимостта на растения в ежедневния живот.

• Разпознаване на „честен тест“ (‘fair test’).

• Растенията се нуждаят от вода, хранителни вещества, пространство и топлина, за да се развиват.

• Проумяване на това, че растенията могат да се адаптират към тяхната околна среда.

Концепции
Растенията са изключителни ресурси, които влияят на нашия живот по много начини. Ние ги използваме като лекарства, храна, подслон, козметика, гориво и подправки. Ние дори ги използваме като вдъхновение в изкуството и музиката. Освен това, растенията имат своето влияние и върху нашето благоденствие. Ние разчитаме изключително много на растенията що се отнася до нашите ежедневни нужди и трябва да се уверим, че се грижим за растенията по най-добрия начин, по който можем.
Дарвин е прекарал голяма част от времето си в размисъл за проблеми, в задаване на въпроси и в отразяване на видяното от него в природата и споделяне на идеи с други учени.
Тези дейности предлагат широка гама от възможности в посока критичното мислене на децата. „Мислителите“ (‘Thinkers’) имат възможността да обединят своите идеи и да помислят по направените от тях открития. Тези дейности ще предоставят възможност на децата да изследват начина, по който използваме растенията в ежедневието, както и да проучват как да бъдат отглеждани успешно.
Запознайте се с Колекционерите на растения
• Прочетете на глас Глава 4, озаглавена „Дарвин Мислителят“ (‘Darwin the Thinker’) от книгата с разкази По стъпките на Дарвин (Following in Darwin’s footsteps), за да представите Дарвин и неговите начини на работа, както и за да зададете контекста що се отнася до работата на децата.

• Представете Карли – Колекционерката на растения, като прочетете на глас нейната картичка и свалите видео съобщението от Карли от уебсайта Големият лов на растения (The Great Plant Hunt) на www.greatplanthunt.org (НАЛИЧНА САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

• Гледайте Карли – истинска Колекционерка на растения, работеща в природата и извършваща наблюденията и записите, които децата ще правят.

• Тези ресурси могат да бъдат използвани за събиране за проекта или за представяне в клас при представяне на проекта.

Дейност 1: Мисловна разходка
Дейност 1 трябва да бъде разпределена в рамките на два урока.

1) Направете Дарвин Книга с драскулки

• Използвайте страницата от Дарвин Книга с драскулки от папката с метални халки.

• Това ще има ролята на проектен бележник на Мислителите.

2) Продължете с мисловна разходка

• Продължете с мисловна разходка за около тридесет минути, за да помислете по какъв начин растенията ни помагат да се чувстваме добре. Това би могло да се случи в училищния двор, в местния парк, в двора на църквата или на всяко едно място в квартала. Бихте могли да използвате официални градински зони със засети растения или зони, където растат диви местни растения (плевели). Вашата местна ботаническа градина би могла да бъде особено подходяща в този случай, тъй като там ще има красиви растения, които се използват от нас за храна, мебели, дрехи и за много други неща.

На разходка:

Насърчете децата:

• Да мислят: Да помислят за онова, което ги кара да се чувстват добре по време на разходката. Растенията имат ли роля за това да се чувстват децата добре, точно както за Карли Колекционерката на растения?

• Да си водят записки: Намерете място, където класът може да наблюдава детайлно. Децата могат да правят снимки, да записват мисли на ръчно записващо устройство, ако има такова, или просто да бъдат помолени да запомнят. Спомените и мислите могат да бъдат записвани на място с помощта на Дарвин Книга с драскулки и впоследствие подреждани в училище.

Задавайте въпросите:

• Попитайте децата кое точно в растенията ги кара да се чувстват добре.

• Освен това, накарайте ги да си помислят каква би била тази разходка без никакви растения.

• Помислете за цвят, форма, вид, текстура и миризма.

• Когато се върнете в училище, съставете пълен списък, за да покажете по какъв начин нашите животи се повлияват от растенията. Запазете си ги, за да се позовете на тях при Дейност 3 и като събран демонстрационен материал.

Ресурси


Какво друго има в папката с метални халки?

- Дарвин Книга с драскулки

- Информация за здравето и безопасността

- Снимки на растения, които ви карат да се чувствате добре, на уебсайта на www.greatplanthunt.org (НАЛИЧНА САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)Неща, които да съберете

- Книги с драскулки за Дарвин

- Фотоапарат

- Ръчно записващо устройство (по избор)


Работен лист на Мислителите

Помислете какво казват Лили, Аш и Джоузеф.
И така, растенията полезни ли са? Какво мислите?

Сега, измислете възможно най-много неща, които можем да получим от растения. А след това, защо да не оцветим Лили, Аш и Джоузеф!Дейност 2: Да живееш добре
Дейност 2 трябва да бъде разпределена в рамките на два урока.
1) Дискусия относно здравето на растенията

В Кю учените и градинарите винаги трябва да мислят за начините, по които да се грижат за растенията, които идват от пътувания за събиране на растения. Обсъдете какво е нужно за успешния растеж на растенията и направете списък. Попитайте децата по какъв начин те биха тествали което и да е от тези изисквания.


2) Наблюдение на здравето на растенията

За тази дейност учителят се нуждая от поднос с осем растения от един и същи вид – например домати, репички или градински червен боб. Необходими са най-малко две растения за едно състояние с цел излагане на всяко едно от условията по-долу.

Установяване:

Не забравяйте да етикетирате всяко едно растение с условието, при което се държи!

• Растения 1а/1б: Контрол на растение, държано на светло, добре поливано, на топло.

• Растения 2а/2б: Също като растения 1а/б, но без вода.

• Растения 3а/3б: Също като растения 1а/б, но държано на тъмно.

• Растения 4а/4б: Също като растения 1а/б, но при условия на претъпкване с много други растения (вж. полезните съвети).

• Дискусия: Помолете децата да обсъдят по двойки по какъв начин всяко едно от тези растения би могло да излежда, ако беше държано при условията, посочени по-горе.

• Наблюдение: Извадете всички подноси с растения, които са били държани при различни условия. Помолете децата да наблюдават по какъв начин изглеждат растенията и да подбират всяко растение да съответства на кръг на примерната страница с „условията“.

• Анализ: На базата на техните наблюдения децата трябва да проверят дали направените от тях заключения съответстват на техните оригинални идеи и да споделят направените от тях открития.

• Записване: Децата трябва да запишат направените от тях открития в техните проектни книги.


3) Учене посредством наблюдение

Като следствие от последната дейност помолете децата да пренапишат своя списък за нещата, от които се нуждаят растенията, за да растат добре.

• Правене на предположения: Ако всички растения се нуждаят от вода, пространство и светлина, предизвикайте децата да обяснят по какъв начин растенията се адаптират да виреят: i) в пустини и на много сухи места, и ii) на тъмни места под големи дървета в тропически гори с много дъжд.

• Записване: Обсъдете техните отговори на кръгла маса и помолете децата да запишат направените от тях открития в техните Книги с драскулки за Дарвин за това по какъв начин растенията могат да се адаптират.


4) Адаптиране

Дайте на децата или смес от подправки, като например градински чай, мащерка и мента, или донесете колекция от различни видове растения, показващи адаптирания (вж. списъка на страницата за адаптиранията).

• Предизвикателство: Помолете децата да изкажат предположения относно видовете условия, в които растенията трябва да живеят.

• Записване: Помолете децата да запишат направените от тях открития и да ги споделят в рамките на техните двойки.

Полезни съвети

• Две седмици преди урока поставете две групи млади растения, поставени при различни условия, както е показано по-горе. За растение 4а/б поставете три растения във всяка саксия, за да стимулирате пренатъпкването с много растения. Предлагаме ви да използвате домат или градински червен боб. Вместо да залагате вашите табли предварително, вие бихме могли да използвате трик тук и да закупите малки/големи/обрасли растения.

• Всички растения се нуждаят от вода, като някои от тях се нуждаят от топлина и пространство, за да растат добре – все пак, много от тях са развили умни стратегии, които да им позволят да виреят в конкретни хабитати и дори при екстремни климатични условия. Водните растения разполагат с помощни средства за плаване, растенията, които виреят в бедни на вещества почви, могат да хващат насекоми като в капан (месоядни), а високопланинските растения са ниски и аеродинамични, така че да избягват екстремните студове и силните ветрове. Растенията, които виреят в тъмните долни етажи на тропическите гори, се адаптират, така че а) да се изкачват нагоре по високите дървета, за да достигнат светлина, б) да растат, кацнали високо горе на клоните на дърветата, като например някои видове орхидеи, папрати и растения Ехмея, в) да подреждат листата си в „спирали“, така че да улавят малкото слънчева светлина, която се промъква през гъстия балдахин, г) да разполагат с големи площи листна повърхност, за да улавят всяка светлина! Децата могат да измислят по едно или повече от тези решения.

• Много подправки, като например мащерка, мента, дафиново дърво и градински чай виреят в сухи, слънчеви средиземноморски климати. Те имат малки листа, които да предотвратяват загубата на вода и понякога са доста здрави и жилави, поради същата причина. Няколко от тях имат сивкави или белезникави влакънца, които да отразяват слънцето и да спомагат за забавянето на загубата на вода от листата.

• Използването на подправки предлага отличен линк към следващата дейност.
РесурсиКакво друго има в тази книжка?

- Адаптирания на растенията

Нещата, които трябва да съберете

- Поднос с растения, поставени и пораснали според описаното по-горе

- Листове хартия за поставяне на растенията на места, озаглавени ‘пренаселване’, ‘без вода’, ‘на тъмно ‘ и ‘контрол’


Какво друго има в папката с метални халки?

- Страница от Дарвин Книгата с драскулки

Забавната част

Вижте уебсайта на Великият лов за растения: www.greatplanthunt.org (НАЛИЧНА САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) за видеа, свързани със здравето на растенията и местните условия, както и за интерактивни игри.


Дейност 3: Факторът „Почувствай се добре”


Дейност 3 трябва да бъде разпределена в рамките на два урока.
1) Изброяване на растителни продукти в списък

В рамките на дискусия поговорете с децата за това по какъв начин се използват растенията и съставете списък. Децата биха могли да проучат този списък, като за целта използват Интернет или други ресурси. Тези ресурси биха могли да включват хранителни опаковки, козметика, лекарства и дрехи.

2) Събиране на растителни продукти

Поканете децата да съберат неща от зоната около училището, които включват растителни продукти, и да ги донесат в клас. Изпратете бележка на родителите, като ги помолите да наблюдават събирането на материали, така че децата да не донесат нищо опасно. Използвайте събраното, за да направите постери или колажи относно употребата на растенията.


3) Използване на растенията

Учителят трябва да организира „демонстрация и да кажат“ къде децата да правят връзката между растение, продукт и полезност - по какъв начин ви кара да се чувствате добре. Познатите приложения на растенията включват грим, красиви памучни, дървени играчки, шоколад и антисептичен крем.


• Записване: Списъците могат да бъдат записани и илюстрирани в детските Книги с драскулки за Дарвин.

Ресурси
Какво друго има в книжката?

- Информация и снимки относно приложенията на растенията

Какво друго има в папката с метални халки?

- Дарвин Книгата с драскулки

- Информация за здравето и безопасността


Забавната част

Вижте уебсайта на Великият лов за растения: www.greatplanthunt.org (НАЛИЧНА САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) за видеа, снимки и интерактивни игри за растителните продукти


Приложения на растенията


Хората използват растенията всеки ден в забележително разнообразие от приложения. Освен че набавят кислорода във въздуха, който дишаме, растенията ни хранят, обличат, дават ни подслон и ни защитават, като освен това те ни предоставят и голямо разнообразие от предмети за свободното време, които ни помагат да се забавляваме.

Растения за храна и подправки

Не забравяйте, че ние ядем растенията, както директно, така и косвено. Нашето месо, включително домашните птици и рибата, също така ядат растения като част от тяхната хранителна верига.

• Плодове, зеленчуци и листа, плодови сокове

• Чай, кафе, какао, кока-кола, шоколад, бира и вино

• Зърнени закуски, орис, брашно и тестени продукти, като например хляб и бисквити

• Маргарин и зехтин

• Туршия от плодове, сладка и сосове (като например доматен сос)

Растенията като влакна и облекло

• Памук, лен, рамия, вискоза (направена от целулоза от Евкалиптови или иглолистни дървета)

• Американска агава (канапени продукти), коноп, юта (платнени торби), влакна от кокосов орех (кокосови рогозки)


Растенията за работа и игра

• Книги и хартия, дървени продукти

• Картини и изкуство, включително рамки, хартия, платна и някои видове бои

• Игри на дъски, пъзели и дартс (дъските за дартс обикновено са направени от влакно от американска агава)

• Грим и козметични продукти, парфюми, сапуни и продукти за баня

• Бои за декорация, като например синя боя от сърпица, червена боя от корените на броша и къна

• Цветя в градината и естествени хабитати в околността, подходящи за разходка


Растенията за здравето

Много растения се използват за поддържане на здрави тела, както и за лекарства.

• Растения за подправяне вкуса на пасти за зъби, включително мента и канела

• Сиропите за кашлица често включват женско биле

• Успокояващите гелове могат да съдържат растения, като например алое вера и американски храст

• Продукти, съдържащи салицилова киселина. Този химикал се открива в Salix alba (бяла върба), въпреки че първоначално е изолиран от Filipendula ulmaria (от семейството на розите). Използва се за производството на аспирин.

Децата не трябва да бъдат насърчавани да преглеждат съдържанието на шкафовете с лекарства, но могат да проучват и изследват растения, използвани като лекарства. Родителите трябва да наблюдават децата, докато извършват проучванията си.

Растенията, които биха представлявали интерес за проучвания, включват:

Digitalis (напръстник) за оплаквания, свързани със сърцето

Catheranthus roseus (Мадагаскарски зимзелен) за левкемия

• растителни видове Cinchona (Хининово дърво) (хинин) за малария

Адаптация на растениятаХабитат

Тропическа гора: Влажна и гореща, с бедна почва и малко светлина.Растения: Растение тип швейцарско сирене, гумено растение, папрат за птичи гнезда, орхидеи.

По какъв начин са се адаптирали растенията

Адаптиранията включват:

• Големи листа или спираловидни листа, които да улавят възможно най-много светлина.

• Много листа имат наподобяващи восък покрития и отрупани върхове, за да може излишната вода да се изтича.

• Растенията се изкачват или „сядат” в горния край на клоновете на дърветата, за да извлекат максимална полза от светлината. Те се отличават с адаптирания за улавяне на вода по най-различни начини – чрез фуниевидни листа или въздушни корени.


Хабитат

Пустиня: Горещо, безводно или полубезводно, водата е оскъдна.
Растения: кактуси, Agave (Агаве), алое юка, каменни растения

По какъв начин са се адаптирали растенията

Адаптиранията включват:

• Редуциране на листата до игли или до много малко на брой листа.

• Съхраняване на вода в подутите стебла.

• Отваря дишащите пори (стома) само вечер.

• Дигизират се, за да не бъдат изядени – например изглеждат като живи камъни.Хабитат

Бедни почви, бедно хранене от почвата, като например торфено блато.
Месоядни растения: Насекомояден капан, росянка, Sarracenia, насекомоядни растения.

По какъв начин са се адаптирали растенията

Адаптиранията включват:

• Капан тип „сива мухоловка“, при който лепкави власинки улавят в капан приземяващите се насекоми (росянка).

• Капани тип „вълча яма“, при които насекомите падат в дълга тръба (sarracennia, насекомоядни растения).

• Улавяне на насекоми в капани или в малко случаи – по-големи животни, като например жаби или малки бозайници, с помощта корени или листа, адаптирани като капани.

• Стоманен капан, който щраква изведнъж (насекомоядни растение).Хабитат

Високопланински: Студено, къси лета, изложени на силни ветрове и интензивна светлина, суша, когато водата замръзне, минимална почва.


Растения: Алпийско потайниче, тинтява, Sempervivum.

По какъв начин са се адаптирали растенията

Адаптиранията включват:

• Здраво слегнати или малки листа.

• Месести, подобни на восък листа за съхранение на вода или листа, покрити с бели или сиви власинки за отразяване на слънцето.

• Малки на размер растения или растения, сгушени в земята.

• Голяма коренна система за откриване на налична вода.Хабитат

Средиземноморски: Сухи, горещи лета.
Растения: Мащерка, розмарин, сушен риган, градински чай, лавандула

По какъв начин са се адаптирали растенията

Адаптиранията включват:

• Малки жилави листа с масла, които им помагат да спират загубата на вода.

• Растенията обикновено са храстовидни, доста ниски и могат да израстват повторно след пожари.Работен лист на изследователите

Големите растения невинаги имат големи семена.

Можете ли да помогнете на Лили и Аш да съберат правилното семе с правилното растение?

Адаптация на растенията

Посетете уебсайта на Големият лов на растения: www.greatplanthunt.org, за да видите снимките на такива адаптирания на растения и още много, включително пълни подробности за адаптиранията и околните среди.

- –


Инициативата „Големият лов на растения“ е предложена на основните училища от страна на Darwin 200 към Wellcome Trust. Инициативата „Големият лов на растения“ е създадена от Кралската ботаническа градина, Kew, утвърдена и финансирана от Wellcome Trust. Първоначалната публикация „Following in Darwin’s Footsteps“ (2009) е © Борд на доверителите към Кралската ботаническа градина, Kew.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница