Миналата пролет "Платроникс", производител на headset телефони от Санта Круз, Калифорния, създаде технология за редуциране на шума от микрофонитеДата17.08.2018
Размер54.48 Kb.
#80188
--------------------------------------------------------------------------------

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ-ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА, МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ И НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Миналата пролет "Платроникс", производител на headset телефони от Санта Круз, Калифорния, създаде технология за редуциране на шума от микрофоните. Изобретението не бе нещо, което можеше директно да използва, но директорите на фирмата не искаха да рискуват някой техен конкурент пръв да патентова идеята.

За да не изразходват време и средства за патентоване на откритието, "Плантроникс" публикуваха подробно описание в IP.com, интернет сайт, даващ възможност на изобретателите да заявят легално съществуването на идеята - подход, известен като "предимство на първия" в патентното право. Чрез излагането на своите идеи в обществен домейн, "Платроникс" се стремяха да попречат на своите конкуренти да патентоват откритието.

Този тип разкриване, известно под названието "защитно публикуване", се превърна в бързо разпространяваща се тактика за защита на интелектуалната собственост. Публикуването на дадено нововъведение разбира се означава, че съперниците получават достъп до него. Но много компании твърдят, че този риск е допустим, имайки предвид ползата от затрудняването спечелването на патент - патент, който би дал на своя притежател право да изисква лицензни такси от всички останали потребители на тази нова технология.

Множество големи компании от дълго време използват стратегията на защитното публикуване чрез разпространяването на бюлетини и публикуването на описания на техните новооткрития в търговските списания. От скоро обаче, и значителен брой по-малки фирми възприемат този подход, използвайки най-вече интернет за неговата реализация.

Решението на Федералния съд от 1998 година, потвърдило, че бизнес процесите - като рекламните препратки към търговски интернет магазини или финансовото стимулиране на потребителите да четат пазарни съобщения - могат да бъдат защитени от патенти също както и физическите изобретения, даде допълнително развитие на практиката на заявяване на искове за интелектуална собственост.

Но защитаването на интелектуалната собственост с патент не е нито евтино, нито бързо. Например патентоването на едно изобретение в рамките на страната, с платени правни и административни такси, струва около 15 000 долара, докато международните патенти могат да достигнат до 50 000 долара. А и веднъж издадени, патентите са предмет на годишни такси за поддръжка.

При това за патентоването на дадено изобретение е необходимо и значително време. Според Американската служба за патенти и търговски марки средното време за обработка на заявление за патентна собственост достига 25 месеца - от датата на подаване на молбата до момента на издаването.

За сравнение, защитното публикуване може да бъде извършено за една малка част от тази сума и без почти никаква формализация на процеса. Публикуването на един документ в IP.com струва 155 долара и не изисква присъствието на адвокати.

Почти всеки документ, описващ някакво изобретение, би могъл да бъде квалифициран като потенциално свидетелство за "предимство на първия"*. Брошури, архиви от съвещания, фирмена документация, касаеща процеса на реализиране на дадено изобретение - всички тези сведения могат да бъдат използвани. Най-важното нещо при създаването на "предимство на първия" е ясното посочване на датата на публикацията.

"Плантроникс", която за 2001 година отчете постъпления от над 400 милиона, в момента е притежател на 63 патента и е в процес на издаване на още 75. В случая с технологията за намаляване на микрофонния шум защитното публикуване е просто по-евтина и бърза алтернатива на патентоването на едно изобретение, което не е част от същинския бизнес на компанията. "Ние избрахме да публикуваме документацията на нововъведението си пред патентоването й, за да не могат конкурентите ни да ни попречат да комерсиализираме идеята", казва Осман Исван, старши акустичен инженер във фирмата. "Всъщност, ако нашите партньори използват изобретението, ние само бихме спечелили от това, тъй като тази технология работи с нашите системи."

Докато "Плантроникс" използват защитното публикуване само за да предпазят едно свое изобретение, за някои други компании този метод заляга в основата на техните стратегии за интелектуална собственост.

През последните шест месеца, например, "Рич продъктс", фирма от хранително-вкусовата промишленост от Бъфало, с размер на годишните продажби от 1,6 милиарда долара за миналата година, намира в подхода на защитното публикуване решение на проблема с нарастващата употреба на патентите в своята индустрия. По тази причина ръководството й разглежда дори презентационните материали като потенциална ценност, имаща стойност на официална публикация.

"Откакто ние разширихме дейността си на международния пазар, патентоването на всички наши продукти би довело да разоряването ни", твърди Едуард Кели, главен правен консултант в "Рич Продъктс".

Появата на големи онлайн бази от данни, които са достъпни за патентните контрольори, търсещи "предимство на първия", направи защитното публикуване по-достъпно за множество компании. "Хората искат да са сигурни, че патентните комисии ще открият техните идеи, и интернет помага това да се осъществи", споделя Едуард Кели, съдружник в Бостънската адвокатска кантора "Роупс и Грей".

Патентните комисии имат достъп до интернет и до повече от хиляда търговски бази от данни. Всеки контрольор отговаря за търсенето в тях, както и в някои специфични търговски списания, на предишни патентовани идеи само в своята област на специализация. Въпреки това, патентите могат да бъдат атакувани и ако други изобретатели докажат документирано и публикувано "предимство на първия", което патентният контрольор е пропуснал.

Когато IP.com стартира през септември 2000 година своята услуга, мениджърският екип е бил на мнение, че основните потребители на сайта ще бъдат компании с големи изследователски и развойни подразделения, като "Моторола" и "Дженеръл Електрик". Но наред с тези гиганти, множество други средни по размер фирми също започнали да се регистрират и използват предлаганата от интернет сайта услуга. По тази причина се наложило от IP.com да създадат специален отдел, който да се заеме с обслужването на компаниите - клиенти с годишни продажби под 2 милиона долара.

Компанията "Нътър" - производител на специализирани машини с 40 души персонал от Хеброн, Охайо, досега е публикувала едно изобретение в IP.com - модулна система за изработка на последователни извивки в метални тръби. Тази публикация е допълнение към фирменото портфолио за интелектуална собственост.

"Прочетохме статия за защитното публикуване и решихме, че за този нов продукт то е добър вариант да предотвратим риска някой да открадне нашата идея и да я патентова под носа ни", споделя Робърт Марън, продуктов мениджър в "Нътър". "Ние нямахме нито нужния пазар, нито нужното време, за да изминем целия процес на патентоването. Предвижданите постъпления не гарантираха покриването на разхода на десетки хиляди долара, които трябваше да направим за издаването на патент."

Въпреки нарастващия интерес към защитното публикуване, този подход все пак крие редица рискове, свързани с издаването на фирмените нововъведения пред бизнес съперниците и възможността от използването им за конкурентни цели. "Основната трудност произлиза от това, че трудно може да се прецени дали е необходимо публикуването на фирмена тайна на място, където тя може да стане достояние на всеки", отбелязва г-н Грайсхобър от "Рич продъктс".

За да държат конкурентите на разстояние, често компаниите публикуват анонимно своите изобретения, и дори понякога използват неясни формулировки при описанието им.

Но ако конкурентите са неспособни да открият и разберат дадена идея, не е много вероятно това да успеят да сторят патентните комисии.

За да бъдат полезни, твърди г-н Кели, защитните публикации трябва да бъдат много внимателно написани. Документ, който недостатъчно ясно установява "предимство на първия", може да бъде пренебрегнат от контрольорите, които могат да издадат патент за изобретение, за което компанията е считала, че права. "Не съм се сблъсквал с нещо подобно досега", казва г-н Кели, "но ми се струва, че скоро и това ще се случи".
BULGARIAN ASSOCIATION OF TEXTILE AND CLOTHING (BATEC)
This event has been implemented with the financial support of the European Community’s PHARE programme. The views expressed herein are those of the participants and BATEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

Това събитие бе осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейската общност. Изразените на него възгледи са на участниците и БАТЕК и затова по никакъв начин не могат да бъдат взети като отражение на официалното мнение на Европейската комисия.
Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница