Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурсДата23.07.2016
Размер119.68 Kb.
Миниатюрните издания като библиотечни колекции

и информационен ресурс
Живка Радева
От древността до наши дни малките книги са предизвикателство за своите създатели и обект на специално внимание от страна на ценителите. Попаднали в неясен брой частни колекции, техните послания остават несподелени и неясни за широката публика. Свободен достъп до уникалните издания днес осигуряват единствено обществените книгохранилища. Библиотечната общност се отнася към тях с грижа и обич, съхранява ги при специални условия и ги причислява към “златния” си фонд. Според информацията, с която разполагам, най-малко 11 са българските библиотеки с обособени сбирки (1), придобити по депозит, чрез покупка и дарения. Обемите и съдържанието им са различни и пряко зависят от времето на създаване и статута на библиотеките през годините. Всяка институция сама определя критерия за селекциониране им. Водещо е мнението, че пределният им размер не трябва да надхвърля 125 мм височина на обрязаното книжно тяло. Свидетелствата за проявен интерес от страна на читатели и библиофили към миниатюрните издания са противоречиви – от “много слаб” (НБ ”Св. св. Кирил и Методий”) до “много голям” (РБ “Хр. Смирненски” – Хасково). Всички библиотеки обаче посочват, че участват с тях в юбилейни и представителни изложби. Изненадващо е, че в част от колекциите преобладават чуждите издания (РБ “Хр. Смирненски” – Хасково; РБ “Г. Раковски” – Ямбол). До момента изследователски интерес е проявен единствено към колекцията на Централната библиотека при БАН. (2) Чудесната статия на Мария Аргирова-Герасимова и Ангел Харалампиев съдържа много информация по темата и представя академичната сбирка по отраслов и съдържателен принцип. Чрез търсачката “Гугъл” статията, придружена със снимков материал, е достъпна и в глобалното пространство.

В следващите редове ще представя своите впечатления от миниатюрните издания. Вниманието ми към тях произтича от убеждението, че са ценен информационен ресурс за времето, в което са създадени, че представят полиграфическите възможности, книгоиздателските и потребителските вкусове, както и цялостното отношение към книгата. В основата на наблюдението ми стои една от големите колекции в България – на Народна библиотека “Петко Р. Славейков”, Велико Търново. Тя е създадена през 50-те години на ХХ век и към момента включва около 500 заглавия.Интерес към миникнигите има още в зората на нашето книгоиздаване. Разглеждайки възрожденската колекция на Великотърновската Народна библиотека, се натъкнах на няколко, които стоят на границата между миниатюрните и малоформатните книги. В най-голяма степен това се отнася за “Нравоучителны книжкы за малкы деца” (Цариград, 1864 г.), но също за “Часослов” (Цариград, 1865 г.), “Псалтир” (Цариград, 1866 г.) и “Новый завет” (Цариград, 1866 г.). Изброените заглавия очертават тематичните направления и функционалното предназначение на малките книги преди Освобождението, които следват световните книгоиздателски традиции – те са четива за честа употреба и имат за цел да създават удобство. Изборът на формáта е особено мотивиращ, когато книгата е предназначена за деца – тогава тя е подчинена на идеята да предизвиква интерес на първо място с външния си вид, така че да бъде предпочетена от невръстния читател.

След Освобождението миникнигите са представени чрез масови издания. На първо място по численост са календарчетата, които включват рекламни материали, непретенциозни текстове за свободното време, популяризират съюзни и браншови дейности. Следват хоби-заглавията – “Устав на покерджиите” (С., 1933 г.); адаптираните художествени текстове – “Колибата на чича Тома” (Търново, 1897 г.), илюстрована малка книга в превод на Моско Москов. Отпечатват се и речници. Според авторите им точно тези размери ще отличат изданието от множеството “ценни настолни книги” и ще предоставят възможност на всеки ”да го има под ръка”. (3) Създават се и луксозни томове. Колекцията съдържа малък джобен молитвеник (”Вечни истини” от св. Алф. Лигворски (трето преработено издание) от 20-те години на ХХ век, подвързан със зелена кожа, със златни надписи и оцветен книжен обрез.

Времето и читателското търсене оформят и няколко библиотечни поредици. Успех сред читателската публика има инициативата на Т. Ф. Чипев. Библиотека “Бисерчета” излиза с одобрението на Министерството на народната просвета. Шестнадесетте малки книжки са с твърда подвързия, цветни корици, множество илюстрациии и съдържат приказки.

Другата поредица, която колекцията включва, е “Малка енциклопедическа библиотека”. Спретнатите, номерирани издания от 20-те и 30-те год. на ХХ век с редактор Добромир Чилингиров се разпространяват чрез абонамент и директна продажба. Издателят насърчава проявения интерес като предоставя “красива картонена кутийка за запазване на книжките”. Всяка от тях дава информация за предишните и предлага възможност за доставка. При набиране на 5 и повече абонати се осигурява 20 процентна отстъпка и други “специални премии”. Поредицата събира популярност и доверие чрез приложените авторитетни мнения на учени (професорите Михаил Арнаудов, Стефан Младенов), писатели (Цветан Минков), журналисти (Д. Б. Митов), учители, училищни директори и инспектори. От тях разбираме, че “Малка енциклопедическа библиотека” включва полезни за учащите четива (монографии, родни и преводни художествени произведения), написани на достъпен и чист език. В разпространението им редакторът си сътрудничи с утвърденото издателство “Стоян Атанасов”.

След 1944 г. българската миниатюрна книга продължава издателските традиции с официално-документални издания (предимно устави), оформени стандартно и непретенциозно. След 50-те години на ХХ век обаче тя е обект на специално внимание от страна на властта. Голяма част от изданията са партийни, поводите са най-често юбилейни и директно се свързват с популяризиране политиката на управляващата Българска комунистическа партия и на нейните лидери от миналото и настоящето. Най-често срещаното име е на Георги Димитров. Една от първите малки книги с идеологическа обвързаност е заключителната му реч пред Лапцигския съд (1967 г.). През следващите години се появяват издания с паралелен текст на руски и немски език, в луксозен “златен” футляр и в кожена кутия. През 1972 г. държавният полиграфически комбинат “Димитър Благоев”, София реализира юбилейно тритомно миниатюрно издание по случай 90-годишнината от рождението на партийния вожд. По подобен начин са издавани Георги Кирков, Димитър Благоев, Васил Коларов, а пред 80-те години на ХХ век – Тодор Живков и Людмила Живкова. Връзката между миниатюрната книга и управляващата партия е пряка и се демонстрира на всички нива – дори Международната година на книгата (1972 г.) е отбелязана чрез издаване на писмото на Тодор Живков до Националния организационен комитет с паралелен текст на 6 езика. (4) Идеологизирани са дори личностите, които смятаме за свои национални символи. Мисли на партийните водачи намират място още на първата страница на изискани томчета, посветени на Васил Левски и Христо Ботев. (5)

Оформлението на партийните миниатюрни издания е специфично и носи всички белези на добре направената книга от времето на социализма, изработени са с професионализъм и висок бюджет – задължително са с твърда подвързия, с червена кожа и златни надписи, с добре оформен прав гръб, най-често с надпис и лого на издателството, с форзац. Текстът е представен чрез умело композирани наборни полета, четивен е въпреки малките си размери. Изданията често включват илюстративен материал (снимки, факсимилета на документи) и притежават грижливо изработен справочен апарат – мото, предговор, обяснителни текстове, съдържание, библиография на ползваната литература, копирайт и дори списък със забелязаните печатни грешки, каквато беше практиката в миналото. Изборът на формáта не се коментира. От издателското каре разбираме, че малките томчета са не само изящни и тържествени, но и с високи тиражи и цени – второто издание на албума “Георги Димитров – велик патриот интернационалист” (С., 1982 г.) е с тираж 15084. Една от книгите е особено красива – “25 априлски пролети” (С., 1981 г.) е с класическа твърда подвързия с кръглен гръб, включва илюстрации и архивни материали и очевидно търси имиджов и пропаганден ефект.

С най-голям опит и добри реализации в областта на миниатюрното книгоиздаване е издателство “Септември”. Малки книги издават още “Профиздат”, издателството на БКП. Добър печат и подвързия правят в печатницата на БАН. Единственото некачествено книжно тяло от това време, на което попаднах, е на София-прес и печатница “Балкан” – претенциозно и добре замислено (твърда подвързия и футляр), но зле изпълнено като полиграфия издание. (6)

1300-годишнината на българската държава (1981/1982 г.) е повод за създаване на множество миниатюрни издания с рекламни и популяризаторски цели. С тематичнита си ориентация и с цялостната си визия внимание заслужава сборникът “Песни за България” (съставител и редактор Любомир Митрополитски, дело на издателство “Музика” и “Нотна печатница”). Томчето включва 62 български песни (текст и ноти). Без да е луксозно и въпреки неясния критерий за подбор изданието създава приятно впечатление, постигнато чрез семплото, но изискано оформление на текст, корица и обложка. (7)

През 80-те години на ХХ век набира скорост нова за времето тенденция на деидеологизация на малките книги, променя се и тяхната визия – те вече са с мека подвързия, няма го празничният, тържествен вид, ориентирани са към представяне на научно-популярни текстове. В тази посока заслужава да се отбележи инициативата на издателство “Народна младеж” с библиотека “Ключ”, която представя серия от малки книги с високи тиражи и специфичен формат, предназначени за свободното време. (8) Актуална става историческата тема, национално-освободителното движение. През 1987 г. се появява юбилейно издание с интересно оформление. „Апостолите на свободата в Елена” на Сава Кършовски е представена в два варианта – фототипно и осъвременено издание с коментар. Двете книжни тела са с различен формат и са обединени от оригинално решен картонен футляр.

През този период Народната библиотека във Велико Търново закупува интересни издания на чужди езици. Ще си позволя да поздравя задочно комплектуването от 80-те години на ХХ век като стратегия и персонално колегата, който се е занимавал с тази дейност за добрия вкус и усет към истински ценното. Очевидно е, че там, където законът за задължителното депозиране не е имал власт, са били приложени професионализъм и лично отношение. През този период колекцията от миниатюрни книги се обогатява със справочници и екслибрисови издания, прекрасни като замисъл и изпълнение, като оформление и печат. (9)Сред интересните заглавия е указателят “Миниатюрные книги СССР” (Москва, “Книга”, 1975 г.) в два тома, включващи дореволюционния и съветския период от руското миниатюрно книгоиздаване. Изследването е илюстровано и е резултат от труда на библиографи и библиофили. Позовава се на фондовете на 6 големи библиотеки и частни колекции. Намирам, че е изключително ценно и съдържа в себе си много информация и много идеи. Сред миниатюрните полиграфически шедьоври ще посоча още един – фототипно издание на басните на Иван Крилов (съответно 1835 г.; 1978 г.) – много изискан малък том, подвързан с кафява кожа, със златни надписи и инкрустации, със златен книжен обрез, прекрасен графичен портрет на автора и хубав печат.

След 1990 г. в отношението към малките книги настъпват съществени промени. В началото на прехода изданията са с непретенциозно оформление и се неглижират. Една от първите реализирани идеи от това време е свързана с непомръкващия интерес към личността на Апостола. Фототипното издание на „Истината по предателството на Васил Левски” на Д. Кацев-Бурски (1991 г., 1 изд. 1926 г.) носи всички белези на новото начало на частното книгоиздаване в България – мека, лошо изпълнена подвързия, шрифтиво оформена корица, без местоиздаване и издателско каре, но с обозначена цена. В следващите години ситуацията се променя. У нас започва ускорено развитие на миниатюрното книгоиздаване, което се колебае между достъпност като цена и взискателност като изработка. Търси се вече не имиджовият, а търговският ефект. Прилагането на нови печатни технологии дава възможност за нови оформителски решения в посока на естетичното – красиви подвързии със заоблени гърбове с надписи и цветни бордюри, оцветени обрези, множество декоративни акценти, цветни форзаци с орнаменти и справочно-информационни функции. По нов начин са представени текстовата част от книгата, наборните и белите полета, използва се богата гама от шрифтове.

През първите години на новия век сериозен дял сред издадената миниатюрна продукция има справочната литература. Сред речниците заслужава да се отбележи присъствието и идеите на издателство “Pons” във вариант твърда подвързия (кръглен гръб с капителбанд и слоган “много информация в малък формат”) и с мека подвързия – поредицата “В последната минута”, която включва миниатюрни издания, съчетаващи разговорник и речник – “всички най-важни думи и изрази за пътуване”, тематично подредена лексика и информация за съответната държава. Няма как да не се забележат и красивите джобни речници на издателство “Хейзъл” – по-претенциозни като полиграфия и съдържание. Шрифтово оформените им корици са разпознаваеми не само чрез полагане на издателската емблема, но и с поредичното си оформление.

С изданията на “Пулсио” и “ИнфоДар” миниатюрният формат представя актуални теми от нашето ежедневие. (10)

Издателските стратегии предвиждат производство на множество джобни наръчници, преводни варианти на чужди издания, които насърчават българите в стремежа им да се научат да живеят в условията на пазарна икономика. Амбициозната програма на издателство “Астра” е следствие от увеличаващата се динамика на живота ни и предлага “пълен джоб със съвети” за нашето кариерно развитие и заглавия ”Работа в екип”, “Джобен наръчник за деловите срещи”, “Как да направим бизнес план”, “Електронната търговия”. Миниатюрните книги се вписват атрактивно и в детското книгоиздаване. Пазарът днес предлага множество мини томчета, предназначени за най-малките, които радват окото със своите нестандартни формáти, с оригиналните си цветови и изпълнителски решения. Като пример за оригинално мислене ще посоча поредиците на издателство “Simetro books” с калъфче, във формáт на кубче, с дебели меки страници, устойчиви при намокряне и удобни за игра и разглеждане. Една от най-новите придобивки на библиотечната колекция във Велико Търново е поредицата “Световна галерия” на издателство “Икон”, която до 2008 г. включва 15 книжки-албуми с оригинален графичен дизайн. Печатът и подвързията са изпълнени от “Образование и наука” ЕАД, размерите са 120 х 100 мм.В последните години миниатюрните книги се възприемат като екзотика, като сувенир, който доставя естетическа наслада и се определят като луксозни подаръчни стоки. (11) В тази пазарна ниша на челно място стоят „Еквус Арт”, които съвместно с английското издателство “Хелън Ексли” създават няколко ювелирни книжни серии (12) с твърди корици и футляри, отпечатани в Сингапур и Китай.

Проблемът на обществените колекции от миниатюрни издания към днешна дата е свързан с недостатъчното финансиране. В обстановка на хроничен недостиг на средства и книгоиздателски бум днес библиотеките нямат възможност да купуват, а издателите не депозират своята миниатюрна продукция. Така извън библиотечните колекции остават ценни образци на съвременното миниатюрно книгоиздаване. Тенденцията е логична и за съжаление трайна. Остава утехата, че попаднали в полезрението на ценителите, изящните томчета ще влязат в частните библиотеки и колекции, че някога ще се причислят към националното книжовно богатство по силата на дарителска воля и ще се включат в информационния ресурс на времето, откъдето ще станат достъпни за родното книгознание и като културен факт.Използвана литература

1. През м. май 2010 г. изпратих до големите библиотеки в страната 8 въпроса, свързани с наличието, ползването и съдържанието на колекциите от миниатюрни издания. Благодаря на всички, които се отзоваха! Според информацията, с която разполагам, обемът на част от колекциите е следният: Регионална библиотека “П. К. Яворов”, Бургас – 58 тома; Регионална библиотека “Христо Ботев”, Враца – 75 тома; Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”, Кюстендил – 51 тома; Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”, Ловеч – 4 тома; Регионална библиотека “Никола Фурнаджиев”, Пазарджик – 6 тома; Регионална библиотека “Любен Каравелов”, Русе – притежава миниатюрни издания, но не е обособена самостоятелна колекция; Регионална библиотека “Николай Вранчев”, Смолян – 38 тома; Централна библиотека на БАН, София – 350 тома; Регионална библиотека “Петър Стъпов”, Търговище – 89 тома; Регионална библиотека “Христо Смирненски”, Хасково – 250 тома; Регионална библиотека “Георги Раковски”, Ямбол – 61 тома.

2. Аргирова-Герасимова, Мария, Ангел Харалампиев. Миниатюрните издания във фондовете на Централната библиотека на Българската академия на науките. – Информационен бюлетин. Централна библиотека на БАН, 2009, № 1, с. 2-19; вж и Минало, 2009, № 4, с. 9-15.

3. Радоев, Св. Речник на чуждите думи в българския език. – София : Ст. Петков, 1927.

4. Живков, Тодор. Книгата – в служба на прогреса – достояние на всички. – София : Техника, 1972. – 64 с.

5. Бонева, Нора. Христо Ботев. – София : Септември, 1982. – 320 с.; Мисли на Васил Левски. – София, Ловеч : София прес, б. г. – 207 с.

6. Димитров, Георгий. И все-таки она вертится! – София : София пресс, 1977. – 117 с. с ил.

7. Песни за България. – София : Музика, 1981. – 136 с.

8. Костандиев, Григори. Да послушаме музика : Книга за домашната фонотека. – София : Нар. младеж, 1982. – 160 с.; Божилов, Кирил. Шарени хартийки. – София : Нар. младеж, 1983. – 224 с.; Златаров, Анатоли. Зоокът у дома. – София : Нар. младеж, 1983. – 192 с.; Йорданов, Иван. Страници от историята : Печатите в средновековна България. – София : Нар. младеж, 1987. – 208 с. и др.

9. Бейлинсон, Я. Л. Спортивный экслибрис. – Москва : Физкултура и спорт, 1980. – 198 с.; Upitis, Peteris. Ex libris : 90 gramatzimes. – Riga : Liesma, 1982.

10. Първа помощ на пътя. – София : Инфодар, 2007; 50 [Петдесет] футболни легенди на всички времена. – София : Инфодар, 2007; Дегустация на вина. – София : Инфодар, 2007; Класически коктейли. – София : Инфодар, 2007; Коктейли. – София : Пулсио, 2006.

11. Вж интересните наблюдения на Кирилова, Катя. Подаръчните издания на българския книжен пазар. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации : Осма национална научна конференция. 17-18 ноем. 2009 г. – В. Търново, 2010.

12. Сериите “Малко бижу”, формат 4.5 х 6 см; “Златни книжки”, формат 7.4 х 10.5 см., “Антологии на българската поезия и проза” и “Двутомници във футляр”, формат 7.5 х 10.5 см. и “Избраници на музите”, формат 9 х 11.5 см.
Каталог: konferencii1 -> nk2010 -> prezentacii
prezentacii -> Информационна грамотност и обучение на потребителите в съвременната библиотека
prezentacii -> Настоящи тенденции, специфични модели и възможни развития в Европа
prezentacii -> Ролята на библиотечният мениджър за създаване на условия и възможности за достъп в обществените библиотеки на хората в неравностойно положение
prezentacii -> Настоящи тенденции, специфични модели и възможни развития в Европа
prezentacii -> Информационна грамотност и обучение на потребителите в съвременната библиотека


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница