Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-градДата22.07.2016
Размер38.86 Kb.
#1111

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.comИзх. 9137 – 116/ 09.02.2016 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед №РД-09-1418/ 02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/ 2016 година, в периода от 11 март до 13 март 2016 г. град Бургас ще бъде домакин на Пролетното национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Бургас, Община Бургас и ПМГ„Акад. Никола Обрешков“, град Бургас.

Според регламента за организиране и провеждане на националното състезание по физика през учебната 2015/ 2016 година (публикуван на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“), в него могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови (състезателни) групи. Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Необходимо е директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях ученици след приключване на състезателната част.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 14:00 часа до 17:00 часа на 11 март 2016г. в залата за тържества на ПМГ”Акад. Н. Обрешков” (бул. „Стефан Стамболов”№19, партерен етаж). Официалното откриване ще се състои на 11.03.2016 г. от 17:30 ч. в залата на Гарнизонен военен клуб – Бургас (Дом на армията, ул. „Хр. Ботев” №48).

Заявките за участие по образец (обобщени за региона) се изпращат от експерта по природни науки до 28 февруари 2016 година на два електронни адреса: nsf_burgas@abv.bg и tkoleva_rio_burgas@abv.bg. Те трябва да са:


  • в несканиран вид, във формат Excel;

  • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката;

  • файлът - заявка да е наименуван: pnsf_rio_YYYY.xls (YYYY е името на населеното място), напр. pnsf_rio_burgas.xls.

Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общини, РИО, спонсори и др.

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

1. Настаняване на участниците (учениците и техните ръководители):  • резервация за нощувки трябва да се направи в самите хотели от ръководителите на отборите или от участниците в срок до 26 февруари 2016 г.;

  • за настаняването в хотелите, ръководителите трябва да напомнят на учениците да си носят документ за самоличност;

  • в попълнената заявка до РИО – Бургас трябва да се отбележи в кой хотел е направена резервацията и кога се очаква да пристигнат участниците.

2. В приложената информация за хотелите е указано дали е необходима предварителна предплата за нощувките в някои хотели, но при повечето от хотелите заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.

3. На 12 март 2016 г. (събота) от 14:30 ч. са предвидени два варианта на културна програма за участниците: I вариант – посещение на туристически комплекс „Акве Калиде” в кв. Ветрен с организиран превоз, или II вариант – посещение на Природонаучен музей в центъра на града и изложба в КЦ”Морско казино”. Моля тази част на заявката до РИО-Бургас да се попълни задължително, като се посочи I или II вариант, за да се направи предварителна организация на групите за вариантите.ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

1. Състезанието ще се проведе на 12.03.2016 г. от 8:00 часа в ПМГ”Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №19. От 7:15 до 7:45 ч. е настаняването на учениците в залите за работа.

2. В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване размера на шрифта на буквите в условията на задачите).

8000 Бургас, ул. «Гладстон» 150

тел.: +359 56 81 32 49, факс: +359 56 81 32 59

е-mail: rioburgas@gmail.com

3. Учениците трябва да носят документ за самоличност за допускане в залите.

4. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията за състезанието на 11.03.2016 г. в ПМГ – Бургас, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, има ли ученик със СОП. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печат на училището.Допълнителна информация по организацията на Пролетното национално състезание по физика можете да получите от г-жа Таня Колева – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Бургас на телефони: 056/87 49 63; 0879 006 103.
Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 27.02.2016 год., да изпратите заявка по образец до експерта по природни науки и екология в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Приложения:

  1. Образец на заявка за състезанието за обобщаване от РИО;

  2. Предварителна програма на състезанието;

  3. Информация за хотели и настаняване.ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница