Министерство на образованието и наукатаДата31.03.2018
Размер116.87 Kb.
#64520

Министерство на
образованието и науката

Съюза на физиците
в България


ВЪЛНУВАЩАТА ИГРА, НАРИЧАНА НАУКА
пенка Лазарова,

отг. секретар на сп. „Наука”


«Ние трябва да накараме нашите способни млади хора да усетят нашето вълнение пред възможностите на науката и пред бъдещата им роля в нея.»

Тони Блеър

„Науката има централна роля в живота днес» -

реч, произнесена на 23 май 2002 г.

пред Кралското общество (Royal Society)
Идеята за фестивала „Да играем наука” – една от проявите по програмата на Британския съвет за комуникация между науката и обществото, беше разработена с участието на членовете на Café Scientifique – клуб на млади учени от различни области на науката и журналисти, които проявяват интерес към популяризирането на научните знания (science communication). Първото издание на фестивала беше организирано и проведено от Британския съвет България и Министерството на образованието и науката с активното съдействие на Съюза на учените и Съюза на физиците в България, сред основните цели и задачи на които са популяризиране на науката и по-широка комуникация между науката и обществото, както и създаване интерес у младите хора към научно-изследователската, научно-преподавателската и технологичната сфера.

На 25 март 2005 г. Замъкът в Атракционния парк «София Ленд» отвори вратите си за първия фестивал на науката, който беше посветен на Световната година на физиката 2005. Това отговаря на концепцията за фестивала – предизвикателство да говорим популярно за високи постижения от различни сфери на познанието, а усвояването и осмислянето на физическите знания може да се представи като едно интелектуално приключение, предизвикващо интерес у младите хора и разширяващо границите на човешкото познание за света около нас.

Световноизвестният астроном Карл Сейгън оприличава осмислянето на света като вид радост. „Всеки път, когато обикновените хора разберат някой от аспектите на природата, които не са могли да разберат дотогава – защо небето е синьо, защо луната е кръгла, защо имаме пръсти на краката – те наистина се радват. Изпитват радост, първо, от постигането на самото на самото признание и, второ, защото това ги поощрява интелектуално: откриват, че не са толкова глупави, колкото им казват, че са.” Но осмислянето на света става чрез научните познания, които носят и радост, и морално удовлетворение, и възможности за професионална реализация. Въпреки това мнозина подценяват науката – за тях е скучна и неразбираема. Тази теза беше опровергана от около 350 ученици от 43 училища от 13 града в страната (Айтос, Бургас, Видин, Варна, Габрово, Добрич, Кула, Пловдив, Разград, Русе, Севлиево, Силистра, София), които показаха по време на фестивала «усмихнатото и човешко лице» на вълнуващата игра, наричана наука. Игра, започваща от задаването на въпроси и търсене на отговори за естеството на света около нас и за явленията, които протичат в него. Тази «игра» продължава за някои през целия им живот в търсене на нови явления, нови обяснения, в откривателство и тя носи много вълнения и радост, които не се различават от вълнението и радостта при възприемането на една картина или на музикално произведение.

Приказната страна на «София Ленд» може би беше най-подходящото място за «повдигане завесата» към прекрасния и необятен свят на физиката, респ. на науката. Ученическите проекти – предимно в областта на физиката и астрономията, бяха представяни на сцената, на отделни щандове се демонстрираха различни забавни физически опити, макети, кръстословици, рисунки, постери, мултимедийни продукти (презентации и уебсайтове), песни и стихотворения на физически теми и т.н. Изработени с много интересни идеи, много фантазия, задълбочени знания по избраната тематика и вид на представянето (някои на изключително професионално ниво), представени със завидна артистичност, те от една страна, показаха, че физиката, респ. науката, са част от човешката култура, и от друга – че в България расте младо, научно грамотно поколение, готово да приеме и експлоатира плодовете на науката.

Творчеството на учениците и техните ръководители беше уважено от проф. дтн Камен Велев – зам.-министър на МОН, акад. Матей Матеев - председател на Съюза на физиците в България и председател на Организационния комитет по честване на Международната година на физиката, проф. д-р Дамян Дамянов, дмн - председател на Съюза на учените в България, г-н Иън Стюарт - директор на Британски съвет България, проф. дфн Иван Лалов - председател на Балканското физическо дружество и председател на Националния комитет «Наука на сцената». На официалното откриване на фестивала те поздравиха участниците и присъстващите, като обърнаха внимание на ролята на образованието и науката за преобразяване ежедневието на човека и за професионалната реализация на младите хора.

Празнично пролетно настроение обхващаше многобройните гости – ученици, малки деца, възрастни, преподаватели, учени, веднага след прекрачване прага на Замъка, който буквално «грееше» от окачените навсякъде рисунки, илюстриращи с много фантазия и багри творческото разбиране на учениците за физическите явления и закони, човешки дейности и творения, основата на които са законите на физиката (напр. СОУ «Ив. Вазов» - Сопот), Космоса, срещата им с извънземни цивилизации и т.н. Научни обяснения за нашите представи и наблюдения за природните явления, връзката между тях, приложението на физическите закони, астрофотографията, известни учени и др. можеше да намерят в постерите («Пасажът на Венера» - СОУ «Елин Пелин» - Варна; «Космическа енергостанция», «Слънчевата енергия», «Полярни сияния», «Айнщайн» - СОУ «Р. Каролев» - Габрово; гатанки на физически теми – ОУ «Хр. Ботев» - Добрич и др.)

Благодарение подкрепата на представителството на фирмата «Нестле” в България, отговорилите правилно на многобройните кръстословици на физически теми, съставени от ученици, получиха «сладки» награди. Ето някои от въпросите: «сила, действаща перпендикулярно на дадена повърхност», «наука за флуидите», «уред за измерване на атмосферното налягане», «прост механизъм», «химически източник на електричество», «древногръцки учен,живял в Сиракуза» и т.н. Самата форма на кръстословиците беше най-разнообразна – от стандартните до имащи вид на чертеж на уред или схема. Състезателен характер имаше представената на сцена физическа кръстословица «Риск печели, риск губи” (СОУ „Елин Пелин” – Варна), съдържаща 25 въпроса, на които публиката отговаряше много емоционално.

Трудно е да се изредят многобройните физически демонстрации, както и да може да се заеме «добра» позиция за наблюдаването им. Известен факт е оскъдната материална база на кабинетите по физика в нашите училища, както тежките последствия от това за качеството на физическите знания и интереса към тях. Затова може да бъдат адмирирани учениците и техните учители от 10 училища от цялата страна (ПГЕА, СПГЕ «Джон Атанасов», 74 СОУ «Г. Делчев», «ПГИЧЕ «Св. Методий», 28 СОУ – София, ОДК – Бургас, СОУ «Р. Каролев» - Габрово, СОУ «Д. Дебелянов» и ПГТ «Проф. А. Златаров», СОУ «И. Вазов» - Сопот) – Варна), които бяха подготвили над 50 забавни опити на различно научно и демонстрационно ниво: физиката в детските играчки, ефектни опити-фокуси, демонстрации на различни физически явления и приложенията им, нестандартни източници на енергия, усилвател на звукови сигнали и др. Въпреки по-статичния си характер интерес предизвикаха и щандовете с макети на ПГЧЕ «Г. Милев» - Бургас (слънчев часовник), СОУ «Р. Каролев» - Габрово (15 бр.) и ЧЕУ «Дорис Тенеди» - София.

Действащият макет „Марсианска база”, разработен от екип ученици на ПГСАГ „В. Левски” – Варна, заслужава отделно внимание, тъй като е първи етап на образователен интердисциплинарен междуучилищен проект. Той съчетава представянето на действителния модел на базата на марсианската повърхност с виртуален компютърен модел. Разработена е и уеб-страница на проекта (www.geocities.com.marsgateway).

Високото качество на представените компютърни презентации и уеб-сайтове не беше изненада, тъй като е известен интересът на младите хора към информационните и комуникационните технологии. Популярният в Пловдив Клуб „Квант” към Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов” представи физически задачи, предназначени за състезанията на клуба с различна трудност – явления и закономерности от различните дялове на физиката, както и уеб-сайт „Слънцето”, съдържащ много информация и тестове за проверка на знанията. С много информация из различни области на физиката и астрономията бяха изпълнени всички компютърни презентации – от обяснения на физически закони и явления („Равновесие” и „Електричен ток” на ученици от СОУ „И. Вазов” – Сопот; „Полупроводници – строеж, свойства, приложение” – ПГМЕ – Бургас); интердисциплинарност („Обитаемата зона”, представящ условията за възникване на живота във Вселената - СОУ „Райчо Каролев” – Габрово); с приложна насоченост („Приложение на електромагнитните вълни” – ГПЧЕ „Г. Милев” – Бургас); с обзорна насоченост („Атомната бомба и проектът „Манхатън” – 164 ”ГПИЕ „Мигел де Сервантес” – София; проект за използване на слънчевата енергия „Космическа енергостанция” (СОУ „Р. Каролев” – Габрово) и т.н.Много полезна информация съдържаха уеб-страниците на астрономическа тема на учениците от СОУ „В. Левски” – Кула и на ЕГ „П. Яворов – Силистра, представящ физически явления. Специално внимание заслужават научно-образователните проекти на уеб-страниците на ученици от ПМГ „Екзарх Антим І” – Видин „Четири в едно по шотландски” (www.bgbazar.com/max3 ), представящ «скучната» и «сухарска» електродинамика и нейните приложения по много атрактивен начин; оригиналните компютърни анимации на гравитационното взаимодействие и неговите приложения на поекта „Един благородник, една ябълка и още нещо” (http://newton.hit.bg ), както и проектът на ученици от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – Разград, на тема: „Електромагнитните вълни и тяхното приложение в навигацията” (http://wavesnav.atspace.com/ ). Чрез съчетаването на традиционни и съвременни форми за представяне на основни физически знания разработените уеб-сайтове са с много оригиналност в изложението и представянето и са изработени на изключително впечатляващо професионално ниво.
Може би най-атрактивната част от фестивала „Да играем наука” бяха представянията на сцена. Те заслужават специално внимание, тъй като обединяват много и най-различни елементи – познанията за природните явления и закони, атрактивни демонстрации и компютърни анимации с изкуството на театъра и музиката. И изискват много знания, фантазия и най-разнопосочни умения от авторите на сценария, режисурата и участниците. Научната информация се представя по много впечатляващ начин и се приема неусетно от всеки, независимо от нивото на познания и възрастта. Те са успешен модел за комуникация с широката общественост и за популяризация на научните знания. Не случайно фестивалът започна с постановката „Ах, защо не учих физика?!” на 97 СОУ – София – въпрос, който би трябвало да си зададе всеки, който смята, че физическите знания са необходими само на занимаващите се с физика. Малките „манекени” от условно наречените „модни ревюта” (СОУ „В. Левски” – Кула и ОУ „Хр. Ботев” – Бургас) показаха, как според тях ще изглеждат костюмите на гостите от Космоса. Тематиката на представянията беше най-разнообразна – интерпретация на физични явления и понятия по нестрандартен начин, с много хумор, песенни и танцови елементи ( „Айнщайн от 7А” - СОУ „Хр. Ботев” – Разград; „Магията на физиката” – СОУ „Елин Пелин” – Варна; „За силите” – 56 СОУ „Проф. К. Иречек” – София); с повече елементи от историята на физиката (драматизирани откъси за живота и дейността на В. Рьонтген, Пиер и Мария Кюри – 22 СОУ „Г. С. Раковски”; „Прогноза за времето” – 56 СОУ „Проф. К. Иречек” – София; музикалният спектакъл „Светлина” на ОУ „Ив. Вазов” – Силистра, пресъздаващ с много артистичност, музика, светлина, танци и компютърна анимация историята на светлинните източници); интердисциплинарност („Животът около нас” – СОУ „В. Левски” – Севлиево, в която физик, биолог и химик представят и обясняват природни явления, получават с подръчни материали различни по височина тонове и демонстрират тези възможности с великолепни изпълнения на български народни песни). Под формата на съдебно дело, обсъждащо ползата и вредата на инертноста, беше варненската театрална образователна постановка (СОУ „Г. Милев”) – творческа игра с цел задълбочаване знанията за І принцип на механиката и неговото приложение. Поглед към физиците и физиката от нестандартен ъгъл беше постановката на 16 ОУ – София ”Физиците се шегуват”, почти на професионално ниво беше изпълнението на откъс от „Сирано дьо Бержерак” от ученици от 33 ЕГ – София, а пример за представяне по нетрадиционен начин на физически и астрономически знания беше постановката „Весторант на края на Вселената” на театралното студио към Младежки дом – Варна. (Д. Кюркчиева, В. Радева. Постановката „Ресторант в края на Вселената” – обучение чрез астрономически представления. //Наука, бр. 6, 2003 с. 65-67). Чудесен финал на представянията на сцена беше музикалната постановка „Урок по физика”, в която на фона на песен със физически текст и със съпровод на китара, ученици от различни възрастови групи от СОУ „Р. Каролев” – Габрово, представиха изучавани физически явления.
Музеите като комуникативен фокус на наука, изкуство и образование са естествените участници и партньори в инициативи, свързани с популяризацията на научните знания. На специално отделения щанд за музеи на науката и техниката Националният политехнически музей показа няколко от най-интересните уреди от демонстрационния кабинет по физика, който целогодишно посреща ученици под мотото “Да навлезем в науката с игри” - експерименти, свързани със светлината (Нютонов кръг), с приложението на лазерите в холографията, с електростатиката (електростатична машина от началото на миналия век), с механиката (центробежни сили, закон за запазване момента на импулса при въртене) и др. Те убедително показваха, че физиката не е трудна, а много интересна. Защото, когато се намерят баланса и връзката между трудните формули и закони в науката и приложението им в нашето ежедневие, те вече изглеждат съвсем достъпни. А възможността, посетителите сами да участват и извършват демонстрациите, допълнително усилва интереса им. “Виж, пипни, разбери” е другият принцип, прилаган в този кабинет и той е добър начин да се намери отговор на постоянните детски въпроси “Какво е това?” и “Как става това?” - въпроси, които бяха задавани непрекъснато на двамата дежурни на музейния щанд в София Ленд и предизвикваха любопитството на посетителите през целия ден.

Не по-малък интерес предизвика Националният музей “Земята и хората”, който с комплекти от минерали демонстрира различни физични свойства на минералите - относително тегло, твърдост, цепителност, цвят, луминесценция, магнитни свойства. Експонатите бяха не само за показване, а и за задължително пипане. Най-смелите участваха в състезание за най-бързо и правилно подреждане на минералите по тяхната твърдост. Естетите, запознали се с цветовете на минералите, рисуваха с природни пигменти. А по-авантюристичните пробваха уменията си (и познанията за относителното тегло на минералите) в промиване на златоносен пясък от р. Искър. Като помощници в демонстрациите участваха учениците от кръжока по минералогия към музея.


Специални гости на фестивала от Обединеното кралство бяха Карен Бълтитюд и Бен Джонсън от центъра Graphic Science http://www.uwe.ac.uk/fas/graphicscience/ в университета Уест Ингланд в Бристол – Великобритания. Бен Джонсън е старши изследовател и отговаря за разработването на проектите. Освен това той е консултант по комуникации на свободна практика. Карен Бълтитюд измисля, разработва и управлява проекти в областта на популяризацията на науката. Тя съвсем наскоро е защитила своята докторантура в Университета в Оксфорд, където специализира в областта на атомната и лазерна физика. Тяхното шоу с физични опити показа най-добрите традиции на британската наука в контакта с публиката. То е пригодено за показване на места, където има много хора – в метрото, заведения, големи магазини, паркове – и навсякъде предизвиква интерес сред малки и големи.

В пространството извън Замъка на Софияленд Кийт Кели, който е работил в продължение на много години като консултант в Британски съвет България, а сега вече е част от екипа на организацията „Наука по света”, показа прости методи за конструиране на ракети, след което най-добре направените модели на учениците - естествено доказали се в летеж, бяха наградени.Първият Фестивал на науката, проведен у нас, се осъщести благодарение на съвместните усилия на редица институции и неправителствени организации – Британски съвет България и Министерството на образованието и науката, Съюза на учените и Съюза на физиците в България, Националният политехнически музей, НМ „Земята и хората”, експерти по физика... И най-вече благодарение на възрожденските усилия на учителите по физика и на техните възпитаници – нашите деца, чиито представяне вдъхва оптимизъм. Защото „на сцената” освен традиционно силни в работата с учениците центрове, се появиха и нови „играчи”, от чиито възпитаници очакваме успешни резултати от участието им в тази вълнуваща игра, наричана наука. Те ще обезпечат бъдещето с перспективни научни изследвания и нови технологии и ще гарантират икономическия и културен просперитет на страната ни. А тези, които ще изберат друг професионален път, ще бъдат информирани граждани, за които науката и образованието ще представляват обществен приоритет. Защото това са най-добрите инвестиции за едно общество. „Когато у нас Royal Society каже нещо - политиците го изпълняват” – бяха думите на Бен Джонсън на среща на членовете на Café Scientifique в Британски съвет България с гостите от Обединеното кралство. Към това трябва да се стреми и научната общност в България, защото тя го заслужава!


Каталог: upb -> old
old -> Физиката в Българската академия на науките
old -> Нобеловите награди за 2000 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди Нобеловата награда
old -> Конкурс за комуникация на науката Лаборатория за слава FameLab 2009
old -> Нобеловите награди за 2001 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
old -> Нобеловите награди за 2003 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
old -> Нобеловите награди за 2002 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
old -> Отчет за националното ученическо състезание по екология
old -> Министерство на образованието и науката национално състезание по екология


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница