Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието – софия-градДата25.07.2016
Размер65.58 Kb.
#4975


<МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com>

ЗАПОВЕД
РД 01-69/ 12.04.2013 г.

На основание чл. 8, ал.1, т. 22 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието и на чл.19, т.6 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, в изпълнение на Заповед № РД 09 -1349/ 31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета през учебната 2012/2013 г.


І. УТВЪРЖДАВАМ:
Списък на подходящите сгради за провеждане на държавни зрелостни изпити през сесия май-юни на 2013 г., както следва:

1. Държавен зрелостен изпит по български език и литература, 21.05.2013 г. – Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“, ССУ с ДГ за ДУС „Проф. Дечо Денев“, Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, 74 СОУ „Гоце Делчев“, СОУ за ДНЗ „Луи Брайл“, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“,Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, 18 СОУ „Уилям Гладстон“, 32 СОУ „Св.Климент Охридски“, 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, 5 ВСОУ „П. Пенев“, 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, 105 СОУ „Атанас Далчев“, 119 СОУ „Акад. М. Арнаудов“, Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, 113 СОУ „Сава Филаретов“, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А.С.Попов“, 68 СОУ „Акад. Н.Обрешков“, 69 СОУ „Д. Маринов“, 28 СОУ „Алеко Константинов“, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство, 123 СОУ „Стефан Стамболов“, 19 СОУ „Елин Пелин“, 36 СОУ „Максим Горки“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“, ПГИЧЕ „Св. Методий“, 35 СОУ „Д. Войников“, Национална финансово-стопанска гимназия, Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л.Чакалов“, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, Софийска Духовна семинария „Св. Иван Рилски“, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, 27 СОУ „Акад. Г. Караславов“, 33 ЕГ „Св. София“, 79 СОУ „Индира Ганди“, 96 СОУ „А. Толстой“, 97 СОУ „Братя Миладинови“, 137 СОУ „Ангел Кънчев“, Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“, 10 СОУ „Теодор Траянов“, 118 СОУ „Акад. Л. Стоянов“, 128 СОУ „А. Айнщайн“, 144 СОУ „Народни будители“, Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“, Технологично училище по електронни системи към ТУ, 101 СОУ „Бачо Киро“, 153 ПГ „Неофит Рилски“, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков“, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, IV СВГ „Отец Паисий“, Национално музикално училище „Панайот Пипков“, Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, I Английска езикова гимназия, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Софийска професионална гимназия по туризъм, 66 СОУ „Филип Станиславов“, НСОУ „София“, Професионална гимназия по електротехника и автоматика, Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“, 130 СОУ „Стефан Караджа“, 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов“, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“, Професионална гимназия по топлинна и хладилна техника „Карл фон Линде“, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Н. Райнов“, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, 138 СОУ „Проф. В. Златарски“, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 93 СОУ „Ал. Т. Балан“, Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“, ЧПГ „Образователни технологии“, 12 СОУ „Цар Иван Асен II“, 127 СОУ „Иван Н. Денкоглу“, 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 7 СОУ „Св. Седмочисленици“, Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров", Професионална гимназия по телекомуникации, ЧГЕХП „Проф. д-р В. Златарски“, 22 СОУ „Г. С. Раковски“, 73 СОУ „Владислав Граматик“, II АЕГ „Томас Джеферсън“, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, Национална търговско-банкова гимназия, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн.

Учениците са разпределени по училища и зали на случаен принцип.Зрелостниците със специални образователни потребности ще полагат изпит в училището, в което се обучават.

2. Втори държавен зрелостен изпит, 23.05.2013г. – разпределение на сградите за провеждане на изпити по учебни предмети:Английски език – 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“, 32 СОУ „Св.Климент Охридски“, 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, 105 СОУ „Атанас Далчев“, 119 СОУ „Акад. М. Арнаудов“, 17 СОУ „Дамян Груев“, 135 СОУ „Ян Коменски“, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, 19 СОУ „Елин Пелин“, 36 СОУ „Максим Горки“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“, 21 СОУ „Христо Ботев“, 35 СОУ „Д. Войников“, 137 СОУ „Ангел Кънчев“, Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“, 10 СОУ „Теодор Траянов“, 118 СОУ „Акад. Л. Стоянов“, 144 СОУ „Народни будители“, Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“, 101 СОУ „Бачо Киро“, 153 ПГ „Неофит Рилски“, 1 СОУ „П.П. Славейков“, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, 149 СОУ „Иван Хаджийски“, 130 СОУ „Стефан Караджа“, 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, 138 СОУ „Проф. В. Златарски“, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, 7 СОУ „Св. Седмочисленици“, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 12 СОУ „Цар Иван Асен II“, 127 СОУ „Иван Н. Денкоглу“, 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“, ЧГЕХП „Проф. д-р В. Златарски“, Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров", 22 СОУ „Г. С. Раковски“, 47 СОУ „Христо Г. Данов“.

Немски език – 15 СОУ „Адам Мицкевич“, II АЕГ „Томас Джеферсън“, 39 СОУ „Петър Динеков“

Руски език – ПГИИРЕ „Михай Еминеску“, ПГИЧЕ „Св. Методий“

Испански език – I Английска езикова гимназия

Френски език – 108 СОУ „Никола Беловеждов“, 81 СОУ „Виктор Юго“, 88 СОУ „Д. Попниколов“, 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Италиански език – 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“

Математика – Национална финансово-стопанска гимназия, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, Професионална гимназия по електротехника и автоматика, Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“.

История и цивилизация – Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ССУ с ДГ за ДУС „Проф. Дечо Денев“, 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“, Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л.Чакалов“, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Н. Райнов“, ЧПГ „Образователни технологии“.

География и икономика – Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, 28 СОУ „Алеко Константинов“, 69 СОУ „Д. Маринов“, Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, Национална търговско-банкова гимназия, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, Софийска професионална гимназия по туризъм, Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“.

Философски цикъл – Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А.С.Попов“, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“, Професионална гимназия по топлинна и хладилна техника „Карл фон Линде“, Професионална гимназия по телекомуникации, Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство, Софийска Духовна семинария „Св. Иван Рилски“, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Технологично училище по електронни системи към ТУ, 5 ВСОУ „П. Пенев“.

Биология и здравно образование – 128 СОУ „А. Айнщайн“, 166 СУ „Васил Левски“, 19 СОУ „Елин Пелин“, 28 СОУ „Алеко Константинов“, 44 СОУ „Неофит Бозвели“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, 66 СОУ „Филип Станиславов“, 68 СОУ „Акад. Н.Обрешков“, IV СВГ „Отец Паисий“, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, НСОУ „София“, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков“, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Н. Райнов“, ПГИЧЕ „Св. Методий“, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, СОУ за ДНЗ „Луи Брайл“, 27 СОУ „Акад. Г. Караславов“, ЧПГ „Образователни технологии“, 33 ЕГ „Св. София“, 113 СОУ „Сава Филаретов“.

Химия и опазване на околната среда – Национално музикално училище „Панайот Пипков“

Физика и астрономия – Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Зрелостниците със специални образователни потребности ще полагат изпити в училището, в което се обучават.

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – разпределение на сградите за провеждане на изпити по учебни предмети ще се извърши след получаването на заповедта на министъра на образованието, младежта и науката за определяне на датите за провеждане на зрелостните изпити по желание на ученика.


Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Светла Янева Димитрова – началник на отдел „ИОМД” в РИО – София-град.
Копие от заповедта да бъде връчено на директорите на горепосочените училища за сведение и изпълнение от Катя Васева – главен специалист в РИО – София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ - ГРАД


Каталог: index files -> news -> 2013
2013 -> Реферати възрастова група: 5 8 клас I награда
2013 -> Заповед № рд 27 – 18/ 16. 05. 2013 год
2013 -> До директорите на столичните училища
2013 -> Създаване на мултимедийни презентации с prezi
2013 -> Конкурс „ заедно в ХХІ век наградени ученици от 2013 Г
2013 -> Програма на моф обща част а) Не се изисква широко използване на математичен анализ (диференциране и интегриране) и използването на комплексни числа, както и решаването на диференциални уравнения
2013 -> Министерство на образованието и науката
2013 -> Конкурс за съчинение и рисунка на тема : „ Братя всички люде стават (Фридрих Шилер) по повод 130 години от създаването на deutsche schule в България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница