Министерство на образованието, младежта и наукатаДата11.04.2018
Размер224.94 Kb.
#66807

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Б И О Л О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т

Курсове за допълнителна професионална квалификация

учител по биология”

Биологическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” организира курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация “учител по биология”, в рамките на учебната година. Обучението на студентите се осъществява по учебен план, утвърден от Академичния съвет на Университета /Протокол № 15 от 07.07.2008 г./.

Курс за допълнителна професионална квалификация “учител по биология” за студенти от трети и четвърти курс /редовно и задочно обучение/ или дипломирани бакалаври по специалности от професионално направление – 4.3.”Биологически науки”. Формата на обучение е задочна, с продължителност една учебна година в два семестъра. Таксата за един семестър е 400 лв./Приложение: Учебен план 1/

Курс за допълнителна професионална квалификация “учител по биология” на дипломирани бакалаври или магистри по специалности от друго, не биологическо професионално направление. Формата на обучение е задочна, с продължителност 1,5 год., три семестъра. Таксата за един семестър е 400 лв./Приложение: Учебен план ІІ/
Допълнителна информация:

Дипломиране: Успешно завършилите курса на обучение получават документ – „свидетелство” за професионално-педагогическа квалификация – „учител по биология”, който е валиден заедно с дипломата за висше образование от бразователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Придобити професионални права: Придобилите професионално-педагогическа квалификация “учител по биология” им дава право да преподават в ОУ и СОУ /общо-образователни и професионални училища/ по учебните дисциплини от общо-задължителната и свободно-избираемата подготовка /ОЗП и СИП/, както следва: “Човекът и природата” 5. – 6. клас /прогимназиален етап/; “Биология и здравно образование” 7. – 8. клас /прогимназиален етап/; “Биология и здравно образование” 9. – 12. клас /гимназиален етап/; “Екология” 9.- 12. клас /гимназиален етап/.

Молба за записване: Кандидатите подават Молба – образец при инспектора по учебна дейност на Биологическия факултет - Мария Писанова, ул. „Цар Асен” 24, Ректората, І-ви етаж, тел. 032-261-393

Краен срок за приемане на молбите и записване за предстоящата учебна година - 10.09.2010 година.

Допълнителна информация и справка: доц. д-р Грозданка Ставрева, координатор и ръководител на курсове за допълнителна професионална квалификация “учител по биология”, Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски”, учебен корпус - до Античния театър, сл.тел. 032-261-528


У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ –

“УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ”


ЗА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ИЛИ ЗАВЪРШИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – “БАКАЛАВЪР” ИЛИ „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ – 4.3. “БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ”ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЗАДОЧНО, 1 ГОДИНА, 2 СЕМЕСТЪРА
Учебният план влиза в сила от 2008/2009 учебна година
СЪКРАЩЕНИЯ: А – общо аудиторни часове; Л – лекции за семестъра; С – семинари за семестъра; У – упражнения за семестъра; ППП – преддипломна педагогическа практика; E – часове за самоподготовка; О – общо часове (аудиторни + самоподготовка); КР – кредити; ФК – форма на контрол; СС – сезон на семестъра; Ксеместър; Т.О. – текуща оценка; ППИ – практико-приложен изпит; * – избира се една от изписаните дисциплини.

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


А

Л

С

У

ПП

Е

О

КР

ФК

СС

К


I семестър


30


1.Педагогика

30

30

0

0

0

120

150

5

изпит

есен

I

2.Психология

30

30

0

0

0

120

150

5

изпит

есен

I

3.Методика на обучението по биология

40

30

10

0

0

140

180

6

изпит

есен

I

4.Методика и техника на учебния експеримент по биология /МТУЕБ/

20

0

0

20

0

100

120

4

Т.о.

есен

I

5.Хоспитиране

20

0

0

0

20

100

120

4

Т.о.

есен

I

6.Аудиовизуални и информационни технологии на обучение /АВИТО/

15

0

0

15

0

75

90

3

Т.о.

есен

I

7. Избираеми дисциплини:

* Рефлексия в обучението по биология* Доцимология

20

20

0

0

0

70

90

3

изпит

есен

I
175

110

10

35

20

725

900

II семестър


30


1. Образование по „Човекът и природата” – 5. и 6. клас – физичен модул

40

30

10

0

0

80

120

4

изпит

пролет

ІI

2. Образование по „Човекът и природата” – 5. и 6. клас – химичен модул

40

30

10

0

0

80

120

4

изпит

пролет

ІI

3. Текуща педагогическа практика

20

0

0

0

20

100

120

4

Т.о.

пролет

ІI

4. Избираеми дисциплини:

*Здравно образование и възпитание;* Екологично образование и възпитание

20

20

0

0

0

70

90

3

изпит

пролет

ІІ

5. Преддипломна педагогическа практика по биология

45

0

0

0

45

105

150

5

Т.о.

пролет

ІI
165

80

20

0

65

465

630

Практико-приложен изпит по биология


10

ППИ

пролет

ІI
340

190

30

35

85

1190

1530

Общо аудиторни часове: 340Общ брой кредити: 60

Обучението завършва с ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯУ Ч Е Б Е Н П Л А Н

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ –

“УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ”

ЗА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН – “БАКАЛАВЪР” ИЛИ „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ДРУГО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЗАДОЧНО, 3 СЕМЕСТЪРА, 1,5 ГОДИНИ
Учебният план влиза в сила 2008/2009 година

СЪКРАЩЕНИЯ: А – общо аудиторни часове; Л – лекции за семестъра; С – семинари за семестъра; У – упражнения за семестъра; ПП – педагогическа практика; E – часове за самоподготовка; О – общо часове (аудиторни + самоподготовка); КР – кредити; ФК – форма на контрол; СС – сезон на семестъра; К – в кой семестър се изучава; Т.О. – текуща оценка; * – избира се една от изписаните дисциплини.УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА


А

Л

С

У

ПП

Е

О

КР

ФК

СС

К


I семестър


15


1. Зоология І и ІІ част

50

30

0

20

0

40

90

3

изпит

есен

I

2. Ботаника І и ІІ част

50

30

0

20

0

40

90

3

изпит

есен

I

3. Анатомия и физиология на човека

50

30

0

20

0

40

90

3

изпит

есен

I

4. Екология и ООС

30

20

0

10

0

30

60

2

изпит

есен

I

5. Цитология

30

20

0

10

0

30

60

2

изпит

есен

I

6. Биогеография

20

20

0

0

0

40

60

2

изпит

есен

I
230

150

0

80

0

220

450

15


II семестър


1. Физиология на растенията

30

20

0

10

0

60

90

3

изпит

пролет2. Биохимия

30

20

0

10

0

60

90

3

изпит

пролет3. Генетика

30

20

0

10

0

60

90

3

изпит

пролет4. Микробиология

30

30

0

0

0

30

60

2

изпит

пролет5. Теория на еволюцията

20

0

0

0

0

40

60

2

изпит

пролет6. Психология

20

20

0

0

0

40

60

2

изпит

пролет


160

111

0

30

0

290

450

15


III семестър


1. Педагогика

20

20

0

0

0

40

60

2

изпит

лято

ІІІ

2. Методика на обучението по биология

30

20

10

0

0

60

90

3

изпит

лято

ІІІ

3. Методика и техника на учебния експеримент по биология

20

0

0

0

20

40

60

2

Т.о.

лято

ІІІ

4. Хоспитиране и текуща педагогическа практика

20

0

0

0

20

40

60

2

Т.о.

лято

ІІІ

5. Избираема МОБ:

- Здравно образование и възпитание- Доцимология

15

15

0

0

0

45

60

2

изпит

лято

ІІІ

6. Преддипломна педагогическа практика по биология

35

0

0

0

35

95

120

4

Т.о.

лято

ІІІ
130

55

10

0

75

320

450

15


Практико-приложен изпит по биология


15

520

316

0

110

75

310

1350

60


Общо аудиторни часове: 520Общ брой кредити: 60Обучението завършва с ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница