Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варнаДата15.12.2017
Размер42.57 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“№ 33

факс 052 / 631 448 e-mail: bdvarna@bsbd.org и www.bsbd.org

Информационен бюлетин

за месец май 2007 год.
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

За периода Басейнова Дирекция издаде 29 разрешителни за: • 5 бр. за ползване на воден обект - дере за заустване на отпадъчни води: от ЛПСОВ на “Флорал Роудс”ООД, от ПСОВ на ж.к. “Юнец” на “България 2007”ООД, от ЛПС на инсталация за производство на етилов алкохол в с. Трънково, от „Енергия Техноинвест” ЕООД, гр. Несебър и от “Булгартрансгаз”ЕАД; на „Строителни материали” АД за заустване на отпадъчни води от хвостохранилище на флотационна фабрика „Върли бряг”;

 • 1 бр. за водовземане от р. Голяма Камчия и р. Драгоевска за производство на ел. енергия от МВЕЦ “Тича” на “Българска енергийна група”АД;

 • 1 бр. за продължаване на разрешително за ползване на воден обект яз. „Калугерица” за отглеждане на аквакултури от „Димени” ЕООД, гр. Каспичан;

 • 7 бр. за ползване на воден обект за други цели: на Община Балчик за изграждане на мостово съоръжение пресичащо р. Краневска, на Община Венец за защита от вредното въздействие – дере в с. Габрица, на Община Белослав за изграждане на канализационен колектор в с. Страшимирово – КПС „Белопал”, на Община Шабла за изграждане на линейна инфраструктура – мост по ул. „Свобода” и в района на ПСОВ-Шабла, на Община Шабла за изграждане на линейна инфраструктура – пасарелка по ул. „Чипровска” и на „Доминго” ЕООД, гр. Бургас за отдих и воден спорт по р. Велека;

 • 14 бр. за водовземане от подземни води: на „Одесос-570”ЕООД гр. Варна от 12 бр. тръбни кладенци, на „Дженерал Травел Тур”ООД в гр. Обзор от 7 бр. тръбни кладенци, от 5 бр. шахтови кладенци на „Мера глас”ООД, на „Ново стъкло”ЕООД, на „Аксис холд”ООД и на „Глас комерс”ООД, на „Старткрафт” ООД, гр. Варна от тръбен кладенец „Старткрафт”; на „Родопа Шумен 1884” АД, гр. Шумен от тръбен кладенец „Родопа Шумен 1884”; на Николай Иванов Колев от тръбен кладенец „Николай Колев – Езерец”, в с. Езерец, общ. Шабла; на „ЕКО ЕЛДА България”, гр. София от шахтов кладенец „ЕКО ЕЛДА България – Варна”, в гр. Варна; на „Автомотор Добрич” АД, гр. Добрич от С-1х в гр. Добрич; на „Екопроект – С” ООД, гр. Варна от ТК „ Екопроект – С” в с. Рогачево, общ. Балчик; на Сдружение „Съюз на слепите в България”, гр. София от ЕТК в гр. Обзор; на „ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово от 3 бр. сондажи на АПС „Моряк” и 11 бр. сондажи на АПС „Игнатиево”;

 • 1 бр. за водовземане от изкуствено езеро за промишлени цели на „Трансатлантик Фрейтърс България” ЕООД.


ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

През периода са направени 10 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до: • Община Нови пазар, за водовземане от р. Тузлу дере за промишлени цели от „Керамик Техно Сервиз”;

 • Община Каолиново, за ползване на воден обект – сухо дере, за заустване на пречистени води от млекопреработвателно предприятие в с. Климент;

 • Община Велики Преслав, за ползване на воден обект – язовир „Драгоево”, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности от ”Кариера Драгоево” АД, с. Драгоево;

 • общините Бяла и Несебър, за изземване на наносни отложения от р. Двойница от „ЗСК”АД и от нейния приток - р. Козишка от ЕТ „Атлант-Кръстев-Валентин Кръстев”;

 • общините Несебър и Поморие, за ползване на р. Бялата река за изземване на наносни отложения от ЕТ „Атлант-Кръстев-Валентин Кръстев”;

 • Община Средец, за водовземане от тръбен кладенец в землището на с. Дебелт от „Промет стиил”АД.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Извършихме проверки във връзка с условията в издадени разрешителни за водовземане и заустване във водни обекти и с пломбиране на разходомерни устройства на 154 обекта, от които на територията на област Бургас - 52, Варна - 92 и Шумен - 10.

Дадени са 24 предписания за отстраняване на констатираните нередности в 17 обекта за Варненска област, 4 в Бургаска и за Шуменска – 1 обект.
Проверихме шестте комплексни язовира на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район: „Тича”, „Камчия”, „Ясна поляна”, „Порой”, „Ахелой” и „Г.Трайков”, с цел отчитане на водните им обеми съгластно месечен график на МОСВ. Констатирахме, че графиците се изпълняват и разхода е в границите на утвърдения лимит.
Проверихме състоянието на речните русла и дерета в- и извън населени места, на 500 м. от язовирната стена, както и техническо състояние на 106 язовира на територията на: Варненска област – 58 язовира, 7 язовира за Бургаска и 41 за Шуменска област. В повечето общини речните корита са почистени от дървестна и храстова растителност.

Експерти на Басейнова дирекция констатираха участъци на реките с нарушена проводимост. Дадени са 8 предписания: до кмета на Каменово за почистване от храстова растителност на 500 м. под язовирната стена на яз.До селото; до кмета на община Нови пазар за яз. Преселка и на наемателите на яз.Друмево и яз.Белокопитово; до наемателя на яз. Пчелник за почистване от храстова растителност на 500 м. под язовирната стена; 3 до кмета на община Вълчи дол за почистване на речните русла.
СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ

Съставени са 10 акта по Закона за водите, от които 4 за обекти във Варненска област (ЕТ „Люси – Христо Митев”, СН „Батовска долина” – яз Ляхово, Анка Славчева Моканова и до кмета на община Вълчи дол за яз.Караманите), 2 за Шуменска (Кооперация „Напредък” гр. Велики Преслав и на Община Велики Преслав) и 4 за област Бургас (ПСОВ Царево, „ДК – Домостроене”АД, „КЛАНА ОВЪРСИЙЗ” ЕООД и на „Гардън бийч”ООД Бургас). В по-голямата част от обектите административното нарушение е свързано с неизпълнение на условия от издадено разрешително – извършване на химичен анализ на водата, отчитане показанията на разходомерното устройство и др., както и за водовземане/ ползване на воден обект без разрешително за целта.СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА

СИН ТЕЛЕФОН: 0886406816

ДИРЕКТОР:инж.Венцислав Николов
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница