Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 493/26. 06. 2014 г. На министъра на околната среда и водитестраница6/9
Дата13.10.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА


Целта на мониторинга върху изпълнението на Плана за действие е да се оцени степента на неговото прилагане и ефективността за постигане на благоприятен консервационен статус на вида.

Цел

Индикатор

Период на наблюдение

Отговорник

Оценка на степента на изпълнение на Плана

100 % изпълнение на дейностите от Плана

% от броя изпълнени дейности от Плана за действие за съответната година

всяка година

МОСВ

100 % от предвидените в Плана средства са изразходени

% изразходени средства от предвидените в Плана за действие за съответната година

всяка година

МОСВ

Местните власти и жителите на общината, запознати с проблемите по опазването на вида

Проведена анкета/допитване с местните власти и жителите на общината

веднъж на три години

МОСВ
Оценка на ефективността на Плана

Липса на видими намаления на размера на популацията

Констатирани видими намаления на площта на популацията

всяка година

МОСВ,

РИОСВ


Числеността на индивидите в находището остава стабилна или нараства

Брой на индивидите в площадките за мониторинг в дадено находище на вида

всяка година

МОСВ,

РИОСВ


Липсват видими нарушения в местообитанията на вида

Констатирани видими нарушения в състоянието на местообитанията

всяка година

МОСВ,

РИОСВ
9. БЮДЖЕТ И ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИНДИКАТОРИ


Дейности

Отговорни институции/

партньори

Необходими средства, в лв.

Източници на финансиране2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

общо
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Цел: Политики и законодателство

1. Обявяване на ЗТ

МОСВ

+

+
Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

2. Контрол от страна на РИОСВ – при провеждане на процедури по ОВОС/ЕО и ОС да се оценява евентуалното въздействие на инвестиционните намерения, засягащи популацията на вида

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ,

РИОСВ-София+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Не е необходимо финансиране

II. Цел: Укрепване на научната основа за ефективното опазване на вида

1. Издирване на нови находищата на вида, проучване на съобщените по литературни данни, но непотвърдени досега

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ;

1000

1000

1000

1000

1000

+

+

+

+

+

5000

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ; други източници

2. Молекулярни и генетични изследвания

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

2000

2000

4000

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

III. Цел: Мониторинг на вида

1. Обучение на извършващите мониторинга лица

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, РИОСВ-София

+

+
Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

2. Тестване и адаптиране на мониторинговите планове

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, РИОСВ-София

+

+
Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

3. Дългосрочен мониторинг на популациите

РИОСВ-София

350

220

140

280

140

140

280

140

140

280

2110

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, в рамките на определените бюджети

IV. Цел: Ex-situ опазване на вида

1. Включване на материал от находищата на вида в живите колекции на ИБЕИ

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

+

+
Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

2. Депозиране на семенен материал в Националната семенна генбанка в Садово

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, ИРГР - Садово

+

+


+


+
Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ; други източници
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

V. Цел: Повишаване на информираността на местното население

1. Разяснителна и информационна дейност сред обществеността по места – работни срещи в РИОСВ с участие на кметове, НПО, учащи, природозащитници и пр.

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, МОСВ, РИОСВ-София

+

+


+


+
Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, в рамките на определените бюджети

2. Информираност на местната общественост за наличието на ЗТ – поставяне на информационни табели

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, МОСВ
+

+

+


Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ;

други източници3. Информация на Internet страницата на проекта

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ

4. Разпространение на печатни информационни материали сред местната общественост

Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, МОСВ
+

+

+


Проект Life08 NAT/BG/279 на ИБЕИ, в рамките на определените бюджети


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница