Министерство на отбраната информационен център на министерство на отбранатаДата19.10.2018
Размер76 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел.02 9531207
Изх.№
ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Осъществяване на физическа охрана, охрана с помощта на технически системи за сигурност ( сигнално-охранителна техника, пожароизвестителни системи и видео охрана) на сгради и имущество в тях, управлявани от ,,Информационен център на Министерство на отбраната’’, както и техническо обслужване на системите.Относно: Писмени разяснения по поставени въпроси във връзка с обява от ,,Информационният център на Министерството на отбраната’’ с № ДО-02-06/26.09.2016 г., публикувана на 26.09.2016 г. в АОП и профила на купувача, за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Осъществяване на физическа охрана, охрана с помощта на технически системи за сигурност ( сигнално-охранителна техника, пожароизвестителни системи и видео охрана) на сгради и имущество в тях, управлявани от ,,Информационен център на Министерство на отбраната’’, както и техническо обслужване на системите.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:Въпрос 1:

При подготовката на заявлението за участие, кандидатите следва ли да изпълнят изискванията на Раздел IV, чл.39, ал.2 от ППЗОП и да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки или следва да представят само посочените в документацията, в Техническо предложение, Приложение 2, на стр.10, 11, и 12 - Списък с документите, съдържащи се в офертата (приложение към офертата)?Отговор:

Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявата, и да съответстват на чл.39, ал.3 от ППЗОП. За разлика обаче от процедурите по ЗОП, съгласно чл.97, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, към офертата не се прилага ЕЕДОП, а се подава декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП с подписва от лицата които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР
Владислав Прелезов
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница