Министерство на отбраната “информационен център на министерството на отбраната”Дата19.10.2018
Размер139 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА”гр. София, 1080, ул. “Г. С. Раковски” № 106, тел. 02/953 12 07

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-02-60 от 11.08.2016 г. на директора на “Информационен център на Министерството на отбраната”.

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

За длъжността „Старши експерт” в отдел „Военен телевизионен канал” – 1 щатна бройка:

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

1.1. Образование – висше;1.2. Образователно – квалификационна степен – „бакалавър”;

1.3. Област на висше образование – социални, стопански и правни науки.

1.4. Професионално направление – обществени комуникации и информационни науки.

1.5. Минимален ранг – IV младши

1.6. Професионален опит – не по-малко от 2 години в област или области на дейност, свързани с посоченото професионално направление и функциите на длъжността.2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство: опит в областта на телевизионната и кинопродукцията.

3. Кратко описание на длъжността: Спомага, изготвя и съставя материали за програмата и емисиите на Военен телевизионен канал според зададен ресор/блок, съобразен със заложени теми и събития – самостоятелно и/или с помощта на вътрешни и външни автори на текст и видеоматериал в посоката и развитие, зададени от Началника на отдела. Участва творчески в дейността на отдел „Военен телевизионен канал”, като с дейността си спомага за възможно най-пълното, правдоподобно, безпристрастно и издържано в журналистическо и художествено отношение представяне в публичното пространство на дейността на Министерство на отбраната и Българската армия, както и на други ведомства и организации, свързани с Националната сигурност и приоритетите на страната, както и всички теми и събития предвидени за отразяване, съгласно зададен ресор и формата на ВТК.

4. Граници на заплатата, определена за длъжносттаот 420 до 1400 лева.

5. Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

II. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявените конкурси са:

1. Писмено заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/.2. Към заявлението кандидатите да приложат:

2.1. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;

2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

2.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или присъден ранг, като държавен служител.

3. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща. При подаване на документите кандидатът/пълномощникът е необходимо да носи оригиналните документи за справка.

Документите за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез НАЦИД.4. Документите за кандидатстване за обявената длъжност се подават в сградата на „Информационен център на Министерство на отбраната” - гр. София, 1080, ул. “Г. С. Раковски” № 106, в срок до 22.08.2016 г. включително.

5. Информация във връзка с конкурса за посочената длъжност се обявява на Internet страницата – http://www.armymedia.bg/ и на информационното табло в сградата на “Информационен център на министерството на отбраната”, гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 106. Телефон за контакти: 0882/ 464 344.

ДИРЕКТОР НА „ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МО”

/ВЛАДИСЛАВ ПРЕЛЕЗОВ/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница