Министерство на правосъдието агенция по вписваниятаДата16.05.2017
Размер52.51 Kb.
#21448


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА _____________________________________________________________________

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle за срок от 1 година”

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


 1. 1. Предмет на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка е „Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle за срок от 1 година”.

 1. 2. Необходимост от възлагане на обществената поръчка

Агенция по Вписванията поддържа и развива няколко основни информационни системи от национално значение. По-важните от тях са: Информационна система за Търговския регистър (ТР); Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър, модул Имотен регистър (ИИСКИР); Регистър на имуществените отношение на съпрузите (РИОС); Регистър БУЛСТАТ.

Тези системи са разработени върху СУБД Oracle Database и работят в клъстерна конфигурация използвайки механизмите за ефективна работа с голям обем от данни позволяващи разделянето на таблиците на дялове, както и използването на други оптимизации. До момента са инвестирани значителни средства в разрабтка на специализиран софтуер за управление на регистрите, използвайки специализираните възможности на езика на Oracle PL/SQL.

Сериозността на дългогодишните инвестиции в разработка на софтуера за обслужване на работните процеси на регистрите, както и постоянното им усъвършенстване и добавяне на нови функционалности определя и необходимостта от подобряване на съществуващата СУБД Оракъл.

Настоящата поддръжка на притежаваните Oracle лицензи изтича на 30 ноември (респективно - 10 декември) 2016 година.

За да се обезпечаване непрекъсваемостта на работата на тези системи и имайки предвид нуждата от надеждна поддръжка е необходимо да се поднови годишната техническа поддръжка на изброените софтуерни продукти.


 1. 3. Цел на обществената поръчка

Изпълнението на поръчката трябва да осигури, за срок от 1 година:

3.1. Услуги по техническа поддръжка Premier support (Software Update License & Support/Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка);

3.2. Актуализации на програмите, фиксове (поправки) и предизвестия за информационна сигурност;

3.3. Програмни кодове за обновяване;

3.4. Сертифициране на нови продукти/версии на трети лица;

3.5. Основни продуктови и технологични версии, което включва версии, свързани с общата поддръжка, подбрани версии, свързани с поддържане на функционалността и актуализации на документи;

3.6. Съдействие при подаване на заявки за техническа помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;

3.7. Достъп до My Oracle Support (24 х 7 уеб-базирани системи за клиентска поддръжка), включително и възможност за подаване на заявки за техническа помощ чрез Интернет;

3.8. Безплатен достъп 24/7 до експерти на Oracle за специфични за продуктите въпроси за инсталация и работа на софтуера на Oracle;

3.9. Безплатно право на ъпгрейд на продуктите, което включва получаването на нови версии на софтуера, релийзи за поддръжка и софтуерни пачове, с цел да се осигури стабилност, предсказуемост и подобряване на сигурността, чрез елиминирането на известните проблеми;

3.10. Достъп до интернет ресурсите на производителя – до бюлетини, техническа документация, възможност за изтегляне на версиите на продуктите и др.

4. Изпълнението на поръчката включва:

4.1. Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията съгласно дадените по-долу технически спецификации;

4.2. Поддръжката трябва да покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката;

4.3. Техническата поддръжка да е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от една година и достъпна по Интернет и телефон.ІI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Продукт

Тип лиценз

Брой

Пакет-1:

CSI № 18843292

Начална дата на поддръжката: 01.12.2016 г.

Database Enterprise Edition

Processor Perpetual

24

Partitioning

Processor Perpetual

24

Real Application Clusters

Processor Perpetual

24

Diagnostics Pack

Processor Perpetual

24

Tuning Pack

Processor Perpetual

24

Пакет-2:

CSI № 20399183

Начална дата на поддръжката: 11.12.2016 г.

Database Enterprise Edition

Processor Perpetual

1

Partitioning

Processor Perpetual

1

5. Очаквани резултати от проекта са:

Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията съгласно дадените по-горе технически спецификации, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition;

 • Oracle Real Applciation Clusters;

 • Oracle Partitioning;

 • Oracle Diagnostics Pack;

 • Oracle Tuning Pack.

6. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е град София, улица „Елисавета Багряна” № 20.

Поръчката е за еднократно изпълнение с период на поддръжката, съответно:


 • от 01.12.2016 г. до 30.11.2017 г. за Пакет-1: CSI № 18843292;

 • от 11.12.2016 г. до 10.12.2017 г. за Пакет-2: CSI № 20399183


7. Максимална прогнозна стойност на поръчката

Максималната прогнозна стойност на тази обществена поръчка е 210 605.12 лева без включено ДДС.


ІII. Изисквания към Участниците:


 • Участникът да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен. Доказва се чрез документ удостоверяващ, че участникът има въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 или еквивалентен, с обхват кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. Документът се представя като копие, заверено от участника.

 • Участникът да е упълномощен партньор на Оракъл ИСЮЛ - клон България. Доказва се чрез упълномощително писмо от Оракъл ИСЮЛ - клон България, че Участникът има право за разпространение на софтуерни лицензи и услуги на територията на Република България.

 • Участникът да декларира, че производителя ще осигури техническата поддръжка на лицензите на Агенция по вписванията за срок от една година, предоставяща безплатно право на ъпгрейд и 24х7 поддръжка, като ъпгрейда включва получаването на нови версии на софтуера, релийзи за поддръжка и софтуерни пачове. Представя се декларация. Доказва се чрез документ удостоверяващ, че производителя ще осигури техническа поддръжка на лицензите за срок от една година за Агенция по вписванията, предоставяща безплатно право на ъпгрейд и 24х7 поддръжка, като ъпгрейда включва получаването на нови версии на софтуера, релийзи за поддръжка и софтуерни пачове.

Съгласувал: Петя Йончева – директор на дирекция „ИОТ”

Изготвили: Венелин Иванов – главен експерт в дирекция „ИОТ”

Мариела Стефанова - старши експерт в дирекция „ИОТ“/

Каталог: media -> filer public -> 2017
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
2017 -> Дейности в рамките на обществената поръчка
2017 -> Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
2017 -> Обща информация за Възложителя Създаване и правомощия
2017 -> Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията
2017 -> Наименование на Участника


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница