Министерство на правосъдието агенция по вписваниятаДата26.02.2017
Размер79.74 Kb.
#15777

Приложение №2

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови”


 1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови”.

 1. Необходимост от възлагането на обществената поръчка:

За изпълнение на целите си по повишаване на технологичния си капацитет Агенция по вписванията обявява настоящата обществена поръчка. В момента Агенция по вписванията използва в своята мрежа за съхранение на данни четири 16 портови 4 Gbps SAN комутатори, чрез които се осъществява връзка между двата изчислителни центърa на Агенцията по две трасета тъмни влакна (Dark fiber) с дължина около 18 км. Поради достигане на границата за разширяването им, закупуването на нови по-производителни машини използващи по-нови технологии, за които няма свободни портове в съществуващите комутатори и с оглед на бъдещо обновяване на технологичната база на Агенция по вписванията се налага закупуването на нови SAN комутатори, отговарящи на нарасналите нужди за капацитет и производителност. Необходимо е осигуряване на свободни портове за присъединяване на всички машини на Агенция по вписванията използващи SAN масиви за съхранение на данни и осигуряване на връзка между основния и резервния изчислителен център на агенцията.

 1. Изпълнението на поръчката включва:

Доставката, инсталирането и конфигурирането на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови и преминаване на SAN средата от старите към новозакупените устройства. Устройствата трябва да са с 40 активни, лицензирани порта и да са снабдени с всички необходими аксесоари за монтаж и пускане в експлоатация изброени по вид и количества в техническите спецификации по-долу.

Предлаганото оборудване е необходимо да бъде доставено в срок до 45 дни от подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка.Инсталирането и конфигурирането на предлаганото оборудване е необходимо да бъде извършено в срок до 10 дни от доставката.

 1. Мястото за изпълнение на поръчката е:

 • Град София, ул. Елисавета Багряна № 20;

 • Град София, Бизнес парк София, сграда 11Б.

 1. Общи изисквания към закупуваното оборудване

  1. Устройствата да отговарят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа.

  2. Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайта да поддържа версия на английски език).

  3. Всички предложени устройства да имат осигурена 24 часова безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период от поне 3 години.

  4. Към устройствата да има комплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство.

  5. Всички предложени устройства да са нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител от не повече от осемнадесет месеца към момента на предаването на офертата по настоящата процедура.

  6. Всички предложени устройства да са комплектовани с необходимия хардуер, модули, кабели, софтуер, лицензи и др., така че да са работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че устройство не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на хардуерен модул, софтуер или лиценз, то съответните елементи трябва да бъдат доставени безплатно.

  7. Да са посочени партидните номера на всеки компонент, включен в предложението.

  8. Към предложението да са представени нагледни материали, включващи кратко описание на основните технически характеристики, заложени в описаната по-долу спецификация. От тези материали трябва да се виждат в явен вид основните технически параметри, по които ще бъде оценявано даденото устройство.

 2. Технически спецификации към SAN комутаторите (SAN Switches) и количества:

Количеството SAN комутатори (SAN Switches) включени в предмета на поръчката е четири. Всеки от тях трябва да е придружен с необходимите му аксесоари за монтаж и осъществяване на връзки с други устройства, както и да отговаря на посочените по-долу технически и експлоатационни изисквания и количества:

Технически спецификации за всяко от устройствата

Изискване

Вид на изискването

Предложение на участника

Брой портове

40

Минимум
Активни / лицензирани портове

40

Минимум
Интерфейс на портовете

8 Gbps Fibre Channel

Минимум
Поддържани линкове

8, 4, 2, 1 Gbps (autosensing)

Задължително
Short Wave SFP модули

38 броя SW 8 Gbps (hot-swap)

Минимум
Цветни SFP модули

2 броя цветни 8 Gbps SFP модули с две от следните дължини на вълните: 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 nm

Минимум
Управление

 • През графичен Web интерфейс

 • През SNMP

 • През Telnet

Минимум
Връзка с други FC комутатори

Full Fabric лиценз за обединяване на оптични комутатори

Задължително
Възможности за управление

Fabric Watch: - Наблюдение в реално време на: състоянието, производителността и сигурността на устройството;

Автоматично уведомяване на системния администратор при проблеми;Задължително
Възможност за отдалечена връзка по Dark Fiber между два комутатора

Extended Fabric лиценз и поддръжка на връзка минимум 20 км през Dark Fiber влакно; скорост на трансфер 8 Gbps

Задължително
Активирани допълнителни възможности

 • Inter Switch Link (ISL) trunking

 • Performance Monitoring

 • Adaptive Networking

Задължително
Възможности за надграждане

Минимум
Надграждане на версията на Firmaware

Без спиране на устройството

Задължително
Изисквания към захранването, монтаж и аксесоари

Аксесоари за монтаж

Всички необходими допълнителни аксесоари за монтаж на устройството в стандартен 19” RAC

Задължително
Оптични корди LC-LC

2 * 5 метра с цветни краища, съответстващи на цветните SFP модули;

22 * 5 метра16 * 10 метра

Задължително
Захранване

2 броя резервирани

Задължително
Захранващи кабели

2 броя

Задължително
Вентилатори

2 броя резервирани

Задължително
Физически габарити

1U


Максимум
Изисквания за съвместимост

Съвместимост с използвани в момента SAN комутатори

Пълна техническа и функционална съвместимост с използваните в момента HP StorageWorks 4/16, 4/8 SAN Switch (HP серия В комутатори)

Задължително
Цветни SFP модули

Да са съвместими с използваните в момента устройства Smartoptics C-CWDM-MUX8 и да използват две от следните честоти на вълните: 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 nm (различна честота за всеки от двата SFP модула). Да могат да работят на разстояние минимум 20 км.

Задължително
Поддръжка и гаранция

Гаранция от производителя / доставчика

3 години

Минимум
Поддръжка от доставчика (срок)

3 години

Минимум
Поддръжка от доставчика(режим)

24 * 7 * 365

Точно
Поддръжка от доставчика (тип)

Телефон, Интернет и на място

Точно
Време за потвърждаване на заявка за сервиз.

30 минути

Максимум
Време за отстраняване на проблем, след подаването на сервизната заявка.*

Предлага се от участника

Максимум
* Времето за отстраняване на проблем и възстановяването на нормалната работоспособност започва да тече от момента на подаване на заявката по e-mail или web, в случаите в които заявката е подадена по телефона времето тече от момента на изпращане на потвърждаващото съобщение за приемането й.


Технически спецификации за обществена поръчка с предмет: Стр. от

„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови”
Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница