Министерство на правосъдието


Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”страница5/8
Дата28.04.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”


Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, 8800 Сливен, ж.к. Дружба, бл. 27, вх. Б, ап. 3, тел. 044/66-77-09, 0889 231 349, 0895 590 111, инженер-механик, приложна механика.

Инж. Гюлю Костадинов Гюлев, 8800 Сливен, ул. Цар Освободител, бл. 3, вх. В, ап. 7, тел. 044/63-97-20, 0886 306 454, двигатели с вътрешно горене, автотехническа експертиза.

Инж. Димитър Тодоров Топалов, 8800 Сливен, ул. Цар Освободител 44, тел. 0898 553 055, 0885 380 972, корабен механик.

Инж. Веселин Рашков Божков, 8800 Сливен, кв. Клуцохор, бл. 2, вх. А, ап. 5, тел. 044/63-18-53, 044/66-73-72, 0888 605 799, 0895 586 550, двигатели с вътрешно горене, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

Инж. Веселин Костов Шишков, 8800 Сливен, кв. Кольо Фичето, бл. 6, ап. 30, тел. 044/63-18-53, 0886 444 856, машиностроене, автотехническа експертиза.

Инж. Христо Василев Узунов, 8800 Сливен, ул. Драган Цанков 7, вх. Б, ап. 1, тел. 044/63-83-16, 044/62-48-13, 0888 777 481, машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт.

Кънчо Стефанов Върбанов, 8800 Сливен, ул. Раковски, бл. 80, ап. 73, тел. 044/62-26-77, 0887 234 848, двигатели с вътрешно горене, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Инж. Георги Йосифов Хинов, 8970 Котел, ул. Сава Огнянов 24, тел. 0453/31-53, 0899 146 705, двигатели с вътрешно горене.

Инж. Тодорка Симеонова Янева, 8800 Сливен, ул. Петко Каравелов 29, тел. 044/62-27-07, 044/61-52-41, 0886 386 138, автоматизация на производството, финанси, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Николай Янков Козаров, 8800 Сливен, ул. Шипченска епопея 4, тел. 0894 479 339, 0887 869 573, топло- и ядрена енергетика.

Инж. Велин Златанов Зехирев, 8800 Сливен, кв. Българка, бл. 18, ап. 17, тел. 044/66-77-44, 044/66-22-44, 0898 536 165, съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

Инж. Владислав Кръстев Алексиев, 8800 Сливен, бул. Христо Ботев, бл. 25, вх. А, ап. 3, тел. 044/62-39-65, 0878 507 505, механично уредостроене, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и приборостроенето.

Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, 8800 Сливен, кв. Българка, бл. 33, вх. В, ап. 8, тел. 0898 952 762, ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, топлотехника.

Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, 8800 Сливен, кв. Клуцохор, бл. 10, вх. Б, ап. 9, тел. 044/66-77-09-в. 274, 0895 586 494, технология на пластмасите, материалознание и технология на машиностроителните материали.

Инж. Стоян Христов Божков, 8800 Сливен, ж.к. Дружба, 8, вх. Ж, ет. 2, ап. 5, тел044/68-09-04, 0898 251 984, 0898 215 686, електротехника.

Инж. Митко Кирилов Краев, 8600 Ямбол, ул. Крали Марко 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889 817 989, селскостопанска техника, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството.

Инж. Милен Димитров Колев, 8800 Сливен, бул. Стефан Караджа 12, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 0894 334 588, електротехника, електроенергетика.

Инж. Атанас Стоев Стоев, 8900 Нова Загора, ул. Преславска 96, тел. 0457/6-30-25, 0889 999 071, електронна техника и микроелектроника, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Н. с. I ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, 9010 Варна, ул. Студентска 1, тел. 052/38-34-66, 0898 348 374, 0898 348 351, технология на металите и металообработващата техника, фрактография, фрактодиагностика.

Арх. Костадин Димитров Руснаков, 8800 Сливен, ул. Цар Освободител 2, ап. 9, тел. 044/63-35-60, архитектура.

Инж. Георги Павлов Георгиев, 8800 Сливен, ул. Братя Миладинови, бл. 4, ап. 60, тел. 044/62-34-58, 0896 297 618, геодезия и картография.

Инж. Добрин Фирков Банчев, 8800 Сливен, ул. Цар Симеон, бл. 11, ап. 21, тел. 044/63-71-43, 044/66-31-10, 0878 775 611, геодезия и картография, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Константин Николов Костадинов, 8800 Сливен, ж.к. Младост, бл. 2, ап. 27, тел. 044/7-81-68, 044/62-56-49, 0886 836 901, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Мартина Златева Димитрова, 8800 Сливен, ул. Антон Иванов 8, ап. 4, тел. 044/67-90-52, 044/61-66-84, 0887 843 805, промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.

Инж. Мая Величкова Игнатова, 8800 Сливен, бул. Хаджи Димитър 1, ап. 4, тел. 044/63-61-08, 0887 339 514, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Инж. Федорина Евгениева Кондева, 8800 Сливен, ж.к. Българка, бл. 32, вх. В, ап. 22, тел. 044/67-97-88, 0887 849 778, промишлено и гражданско строителство – технология, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Замфирка Арсенова Славова, 8800 Сливен, кв. Кольо Фичето, бл. 9, вх. Б, ап. 12, тел. 044/62-22-55, 0878 633 736, пътно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Агоп Артин Киркорян, 8800 Сливен, ул. Павел Милюков 4, тел. 044/63-79-49, 0887 681 957, хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Георги Андонов Георгиев, 8800 Сливен, ул. Иречек, бл. 4, вх. Б, ап. 9, тел. 044/63-48-96, 0887 259 917, хидроенергийно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Жечка Димитрова Гаджокова, 8800 Сливен, бул. Панайот Хитов, бл. 20, вх. Д, ап. 20, тел. 0887 278 948, водно строителство.

Иван Христов Иванов, 8800 Сливен, ж.к. Младост, бл. 2, ап. 46, тел. 044/68-90-41, 044/62-52-42, 0895 452 588, строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Лиляна Стоянова Димитрова, 8800 Сливен, ул. Булаир 69 А, тел. 044/63-97-48, 04511/29-41, 0885 566 289, строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Мария Димитрова Ганчева, 8800 Сливен, ул. Райна княгиня, бл. 50, а п. 15, тел. 044/63-54-42, 0886 594 559, 0878 980 414, строителство и архитектура.

Руска Желязкова Христова, 8800 Сливен, ул. Равна река 1, тел. 044/68-31-19 0886 960 596, строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Георги Петров Мавродиев, 8800 Сливен, ул. Байкал 10 А, тел. 044/63-61-53, 0888 656 100, геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Иван Господинов Иванов, 8800 Сливен, ж.к. Дружба, бл. 11, вх. Б, ап. 14, тел. 044/68-82-73, 0898 335 558, земемерен техник.

Инж. Светослав Иванов Миндов, 8900 Нова Загора, ул. Братя Миладинови 44, тел. 0457/6-24-08, 0896 850 420, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Мария Тодорова Касабова, 8800 Сливен, бул. Христо Ботев 1, вх. В, ет. 4, ап. 5, тел. 044/63-24-05, 0894 309 939, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Инж. Олег Димитров Радев, 8800 Сливен, кв. Дружба 32, вх. А, ет. 2, ап. 8, тел. 044/68-77-52, 0886 976 245, строителен инженер по технология на строителството.

Инж. Пенка Колева Димитрова, 8800 Сливен, ул. Мишо Тодоров 1, тел. 044/63-89-31, 0896 788 818, промишлено и гражданско строителство.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница