Министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „програмиране на регионалното развитие” изисквания за кандидатстванестраница1/12
Дата21.01.2018
Размер0.83 Mb.
#49991
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

powerpluswatermarkobject1
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по покана за представяне на проектно предложение

чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие
Oперация 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт
Схема за безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
Конкретен бенефициент:

Община Варна, община Пловдив, община Русе, община Стара Загора и община Плевен

Бюджетна линия: BG161PO001/1.5-03/2011

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2012 г.Код по приоритетна тема:

25,28,52

Код по форма на финансиране:

01

Код по териториална спецификация:

01

Код по местонахождение:

BG

София, Октомври 2011 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 6

1.1. Въведение 6

1.2. Институционална рамка за прилагане на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 7

1.3. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 7

1.4. Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт” 8

2. СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В ПЕТТЕ ГОЛЕМИ ГРАДА (ВАРНА, ПЛОВДИВ, РУСЕ, СТАРА ЗАГОРА И ПЛЕВЕН)” 10

2.1. Цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10

2.2. Процедура за изпълнение на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 11

3. ФИНАНСОВА РАМКА 11

3.1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема 11

3.2. Финансов принос на бенефициента 12

4. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА схема 14

4.1. Конкретен бенефициент 14

4.1.1. Партньорство и допустимост на партньорите 14

4.1.2. Изпълнители от страна на Бенефициента 14

4.2. Правила по отношение на проекти, генериращи приходи 15

4.3. Режим на държавни помощи 15

4.4. Допустими дейности по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 17

4.4.1. Продължителност 17

4.4.2. Териториален обхват 17

4.4.3. Допустими дейности за финансиране 17

4.4.4. Недопустими дейности/проекти за финансиране по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ 19

4.4.5. Степен на готовност/зрялост на проекта 20

4.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема 23

4.6. Недопустими разходи 27

Недопустими разходи съгласно разпоредбите на ПМС № 245/09.10.2007 г. са: 275. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА зА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНоТо предложение 28

5.1. Съдържание на проектното предложение 29

5.1.1. Формуляр за кандидатстване 29

5.1.2. Списък на документите, които се прилагат към формуляра за кандидатстване 29

5.1.3. Съпътстващи документи 30

5.2. Как и къде се изпраща проектното предложение 31

5.3. Допълнителна информация и разяснения 31

5.4. Оценка на проектното предложение 32

5.5. Уведомяване относно решението на Управляващия орган 35

5.6. Процедура за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 36

5.6.1. Специфични условия за изпълнението на проектите 36

5.6.2. Окончателен размер на финансирането, предоставено от Договарящия орган 37

5.6.3. Невъзможност да се изпълнят целите на проекта 37

5.6.4. Промени в договора и бюджета 37

Процедура по сключване на анекс към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР се провежда в следните случаи: 37

В останалите случаи Управляващият орган провежда кореспонденция с бенефициента, събира необходимите доказателства и одобрява или отхвърля писмено исканата промяна. 38

Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен лимит. 385.6.5. Плащания 38

5.6.6. Наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати 38

5.6.7. Отчитане на проектите 38

5.6.8. Публичност 39

5.7. Списък на приложенията 401. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 6

1.1. Въведение 6

1.2. Институционална рамка за прилагане на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 7

1.3. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 7

1.4. Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт” 8

2. СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В ПЕТТЕ ГОЛЕМИ ГРАДА (ВАРНА, ПЛОВДИВ, РУСЕ, СТАРА ЗАГОРА И ПЛЕВЕН)” 10

2.1. Цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 10

2.2. Процедура за изпълнение на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 11

3. ФИНАНСОВА РАМКА 11

3.1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема 11

3.2. Финансов принос на бенефициента 12

4. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА схема 14

4.1. Конкретен бенефициент 14

4.1.1. Партньорство и допустимост на партньорите 14

4.1.2. Изпълнители от страна на Бенефициента 14

4.2. Правила по отношение на проекти, генериращи приходи 15

4.3. Режим на държавни помощи 15

4.4. Допустими дейности по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 17

4.4.1. Продължителност 17

4.4.2. Териториален обхват 17

4.4.3. Допустими дейности за финансиране 17

4.4.4. Недопустими дейности/проекти за финансиране по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ 19

4.4.5. Степен на готовност/зрялост на проекта 20

4.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема 23

4.6. Недопустими разходи 27

Недопустими разходи съгласно разпоредбите на ПМС № 245/09.10.2007 г. са: 275. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА зА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНоТо предложение 28

5.1. Съдържание на проектното предложение 29

5.1.1. Формуляр за кандидатстване 29

5.1.2. Списък на документите, които се прилагат към формуляра за кандидатстване 29

5.1.3. Съпътстващи документи 30

5.2. Как и къде се изпраща проектното предложение 31

5.3. Допълнителна информация и разяснения 31

5.4. Оценка на проектното предложение 32

5.5. Уведомяване относно решението на Управляващия орган 35

5.6. Процедура за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 36

5.6.1. Специфични условия за изпълнението на проектите 36

5.6.2. Окончателен размер на финансирането, предоставено от Договарящия орган 37

5.6.3. Невъзможност да се изпълнят целите на проекта 37

5.6.4. Промени в договора и бюджета 37

Процедура по сключване на анекс към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР се провежда в следните случаи: 37

В останалите случаи Управляващият орган провежда кореспонденция с бенефициента, събира необходимите доказателства и одобрява или отхвърля писмено исканата промяна. 38

Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен лимит. 385.6.5. Плащания 38

5.6.6. Наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати 38

5.6.7. Отчитане на проектите 38

5.6.8. Публичност 39

5.7. Списък на приложенията 40Каталог: media -> files -> Kandidatstvane -> predstoiashti%20shemi
files -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
files -> Творческа автобиография на Цветомира Николова Костадинова
files -> Сценарий на Жана Авишай г. "Дом в планината" документален филм по сценарий на Славчо Дудов София-прес Интерфилм
files -> Конкурс на натфиз за щатен професор, кинознание, диплом вак №24032/22. 01. 07 2004 патент за изобретение № bg64327 В1
predstoiashti%20shemi -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „програмиране на регионалното развитие” изисквания за кандидатстване


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница