Министерство на регионалното развитие и благоустройствотостраница18/18
Дата02.03.2017
Размер3.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Source: Eurostat 2005 Community Survey on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises

(:) Data not availableТаблица 33. Процент от предприятията, взаимодействащи електронно с публичните власти

Country

2003

2004

2005

EU25

European Union (25 countries)

:

51.5

57.4

EU15

European Union (15 countries)

:

49.5

55.8

NMS10

New EU Member States (10 countries)

:

63.0

65.9

Euro zone

Euro-zone

:

51.2

57.7

BE

Belgium

:

60.0

61.5

CZ

Czech Republic

:

74.7

78.9

DK

Denmark

74.7

84.6

86.9

DE

Germany

35.4

36.3

43.6

EE

Estonia

:

83.9

69.9

GR

Greece

:

77.2

81.3

ES

Spain

43.5

50.4

55.2

FR

France

:

:

.

IE

Ireland

:

69.3

76.1

IT

Italy

:

65.0

72.6

CY

Cyprus

:

35.3

39.5

LV

Latvia

:

40.5

35.2

LT

Lithuania

:

64.7

71.8

LU

Luxembourg

64.8

71.5

:

HU

Hungary

:

34.7

67.3

MT

Malta

:

:

68.3

NL

Netherlands

41.0

46.7

56.9

AT

Austria

81.1

74.3

75.2

PL

Poland

:

73.8

64.1

PT

Portugal

:

57.2

57.9

SI

Slovenia

:

47.0

72.1

SK

Slovakia

:

47.1

56.6

FI

Finland

88.9

90.8

91.3

SE

Sweden

:

91.8

79.6

UK

United Kingdom

28.5

32.5

38.8

BG

Bulgaria

:

37.7

:

RO

Romania

:

30.9

:

IS

Iceland

97.4

:

:

NO

Norway

64.8

68.7

83.5

Source: Eurostat 2005 Community Survey on ICT Usage and e-Commerce in Enterprises
(:) Data not available

1 Харизанова, О, Ж.Владимиров, Ив.Чалъков (http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=3&pID=178).

2 Statement оf Chairman Kevin J. Martin [http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-280909A2.doc]; ITU-T, стандарт I.113.

3 СОМ (2006) 173 final „ i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All” {SEC(2006)511 (http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/docs/highlights/comm_ pdf_com_2006_0173_f_en_acte.pdf).

4 i2010 План за действие на електронното правителство: ускоряване на е-Правителство в Европа за благото на всички, COM(2006) 173, 25.4.2006.

5 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644

6 Benchmarking in a Policy Perspective. 2006. Report No. 4 , Public Services, Final, October 2006.

7 http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/doc/highlights/comm_

pdf_com_2006_0173_f_en_acte.pdf

8 Infosociety.bg. 20.04.2004 (http://www.arc.online.bg/infosociety).

9 Решение № 36 на Министерския съвет от 9.02.1998 г.

10 Решение № 465 на Министерския съвет от 2002 г.

11 Обн. Държавен Вестник, бр. 55/ 07.07.2000 г.

12 Обн. Държавен Вестник, бр. 36/ 06.04.2001 г.

13 Решение № 556 на Министерския съвет от 06.07.2001 г.

14 Решение № 878 на Министерски съвет от 29.12.2002 г.

15 Държавен Вестник, бр. 1/ 04.01.2002 г.

16 Решение №866 на Министерския съвет от 28.12.2002 г.

17 Решение на Министерския съвет № 878 от 2002 г

18 Създаден с подкрепата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН), в съответствие с Меморандум за разбирателство между двете страни, подписан на 06.02.2002 г.

19 Решение № 146 на Министерския съвет от 2003 г.

20 Решение № 708 на Министерския съвет от 29.10.2001 г.

21 Протоколно решение № 10, т. 37 на Министерския съвет от 11.03.2004 г.

22 Решение № 761 на Министерския съвет от 24.09.2004 г.

23 В сила от 13.06.2008 г., ПМС № 101 от 17.05.2008 г., Обн. Дв. Бр.48 от 23 май 2008 г.

24 В сила от 13.06.2008 г., ПМС № 107 от 19.05.2008 г., Обн. Дв. Бр.48 от 23 май 2008 г.

25 В сила от 13.06.2008 г., ПМС № 98 от 16.05.2008 г., Обн. Дв. Бр.48 от 23 май 2008 г.

26 В сила от 13.06.2008 г., ПМС № 97 от 16.05.2008 г., Обн. Дв. Бр.48 от 23 май 2008 г.

27 Обн. Дв., бр. 46 от 12 юни 2007г., в сила от 13.06.2008 г.

28 Анализ на състоянието на българското е-правителство – основни проблеми и бариери пред динамичното му развитие. Център по право на ИКТ, март 2006 г.

29 Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. Април 2006 г., Министерство на държавната администрация и административната реформа (www.eufunds.bg/docs/BG_OPAC_final.doc)

30 Доклад за състоянието и развитието на електронното правителство в България 2005. КЦИКУТ. (http://www.daits.government.bg)

31 Изследване за използването на ИКТ от домакинствата и лицата между 16 и 74 години (НСИ) (17.01.2008 г.).


32 Политика на ЕС в областта на информационното общество и е-правителството.

33 Вж.: http://www.flgr.bg

34 Състояние на 20-те индикативни електронни административни услуги към м. март 2004 (http://www.ccit.government.bg/common/documents).

35 Е-България 2006, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2006.

36 Infosociety.bg. 20.04.2004 (http://www.arc.online.bg/infosociety).

37 Община София (Столична община) се различава от останалите по мащаба си и е целесъобразно да бъде изследвана самостоятелно.

38 http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=atums&type=70&id=11 (17.12.2008)

39 Според данни на НИС вътрешната миграция на населението се отличава с това, че най-голямо движение има по направлението „град-град”, като близо 57,7 хил. души са сменили местоживеенето си от един град в друг. С по-малък обхват са миграционните потоци по направленията „град-село” – 43,4 хиляди и 33,2 хиляди по направлението „село-град”. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички мигранти през 2007 г. 16,7 хил. души са се преселили от селата в селата.

40 Източник: Национален регистър на населените места (http://www.nsi.bg/nrnm/; 011.12.2008).

41 Данните в таблицата се отнасят до 161 изследвани общини, включително кметствата (общо 2024).

42 Statement оf Chairman Kevin J. Martin [http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-280909A2.doc]; ITU-T, стандарт I.113.

43 In table 4-2, in general, the clusters were formed so as to have commensurate categories. Only concerning the first e-government indicator there is a different classification, for Germany as "best" average performer has a significantly lower indicator value than Luxembourg, the "last" of the frontrunners. The same significant gap can be found between Greece and Poland.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
attachments -> Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница