Министерство на труда и социалната политика покана за изпращане на офертаДата23.05.2018
Размер55.29 Kb.
#69449

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПОКАНА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Учебен център Рагина ЕООД изпълнява проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, Процедура „Активни” BG05M9OP001-1.002, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 2. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ).

Целевата група на проекта са икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст от областите Русе и Пловдив, които не са в образование или обучение. Целта е те да бъдат мотивирани за активно поведение на пазара на труда, с последващи дейности за включване в обучение и заетост.

Една от дейностите по проекта е свързана с обучение по професионална квалификация II степен по част от професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, “Сътрудник в бизнес-услуги” и III степен по част от професия “Търговски представител”, както и обучение по Ключова компетентност 4: Дигитална компетентност.

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за следните доставки:
 1. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

За Сътрудник в маркетингови дейности:

1. Английски език по професията, Издателство Express publishing – 31 броя;

2.  Икономика на предприятието:

2.1. Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието; Издателство Мартилен, Автор: Ангелина Габровска - 31 броя; 2.2. Икономика на предприятието - част I; Издателство Дионис - 31 броя;

3. Съвременен маркетинг, част 1; Издателство Авангард Прима; Автор: Невяна Кръстева - 31 броя; 

4. Бизнес комуникации, Издателство Мартилен, Автори: Емилия Шаренска и Милка Ризова - 31 броя;

5. Управление на предприятието, Издателство БРЕИТТС; Автор: Богдан Николов - 31 броя;

6. Стратегически маркетинг, Издателство УНСС; Автор: Стефан Христов - 31 броя; 

7. Маркетингови изследвания, Издателство УНСС; Автор: Симеон Желев - 31 броя.

 

За Сътрудник в бизнес – услуги:

1. Бизнес комуникации, Издателство Мартилен, Автори: Емилия Шаренска и Милка Ризова - 31 броя;

2. Английски език по професията, Издателство Express publishing - 31 броя;

3. Икономика на предприятието:

3.1. Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието, Издателство Мартилен, Автор: Ангелина Габровска - 31 броя;

3.2. Икономика на предприятието - част I; Издателство Дионис; Авторски колектив - 31 броя;

4. Съвременен маркетинг, част 1; Издателство Авангард Прима; Автор: Невяна Кръстева - 31 броя;

5. Управление на предприятието, Издателство БРЕИТТС; Автор: Богдан Николов - 31 броя;

6. Наръчник на деловия човек или основи на предприемачеството, Издателство Галик; Автор: Георги Лазаров - 31 броя;

7. Бизнес стратегии, планове, бюджети, Издателство Сиела, Автор: Ирена Славова - 31 броя; 


За Търговски представител:

1. Търговско право. Обща част, Издателство Труд и право, Автор: Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев – 16 броя;

2. Бизнес комуникации, Издателство Мартилен, Автори: Емилия Шаренска и Милка Ризова - 16 броя;

3. Английски език по професията, Издателство Express publishing - 16 броя;

4. Организация и управление на търговията, Издателство Мартилен, Автор: Ваня Димитрова - 16 броя;

5. Съвременен маркетинг, част 1; Издателство Авангард Прима; Автор: Невяна Кръстева - 16 броя;

6. Търговско представителство и посредничество, Издателство Фабер, Автор: Светослав Илийчовски, Теодора Филипова - 16 броя;

7. Поведение на потребителя, Издателство НБУ, Автор: Благодатка Маркова - 16 броя;

8. Търговска логистика, Издателство Стено, Автор: Цветнен Цветков - 16 броя;

9.  Иновации и иновационна система, Издателство УНСС, Автор: Красимир Керчев - 16 броя;

10. Електронна търговия, Издателство Мартилен, Автори: Биляна Койчева и Ани Главчева - 16 броя.
За Ключова компетентност 4: Дигитална компетентност:

1. Windows 10 самоучител; Издателство Асеневци; Автор: Денис Колисниченко - 61 броя;

2. Microsoft Office 2016 - Step by Step, Издателство АлексСофт; Автори: Джоан ЛамбъртДжойс Кокс - 61 броя.


 1. КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ:

 1. Копирна хартия А4 мултифункционална, 80 гр., silky touch, ultra-bright – 20 кутии (1 кутия: 5 пакета по 500 листа)

 2. Тонер за копирна машина HP Laser Jet Pro MFP M225dw – 10 броя

 3. Тетрадки голям формат – 100 листа, карирани, спирала – 210 броя

 4. Комплект за бяла дъска, който да включва: 4 маркера (син, червен, зелен и черен), магнитна гъба, спрей и 6 бр. магнити – 10 броя комплекти

 5. Цветен перманентен маркер скосен връх - син, червен, зелен по 5 бр. – общо 15 броя

 6. Магнитен флипчарт 70/100 см, щипка за захващане на блок листи, регулируема височина – 3 броя

 7. Бележник за флип чарт от бяла офсетова или еко хартия, размер 60/85 см, микроперфорация за лесно окачване на листата

 • Бял, 20 листа – 20 броя

 • Кариран, 20 листа – 20 броя

 1. Джобове А4 мат, 100 бр в пакет – 5 пакета

 2. Папки PVC с машинка и перфорация, с механизъм за захващане на листа А4, сменяем етикет за надписване, с перфорация за съхранение в класьор – 100 броя

 3. Класьори от пресован картон, висока износоустойчивост, сменяем етикет, 7,5 см – 20 броя


Срок за изпълнение на доставката:

 1. Учебници и учебни помагала

1) За Сътрудник в маркетингови дейности и Сътрудник в бизнес – услуги – по 16 броя от посочените в поканата учебници - до 30 август 2016 г.;

2) За Сътрудник в маркетингови дейности и Сътрудник в бизнес – услуги - по 15 броя от посочените в поканата учебници - до 30.11.2016 г.;

3) За Търговски представител – посочените в поканата учебници - до 05.10.2016 г.;

4) За Ключова компетентност 4 – посочените в поканата учебници - до 15.11.2016 г.;
 1. Всички канцеларски материали: до 30 август 2016 г.;


Прогнозна стойност на услугата: 18 333 лв (осемнадесет хиляди триста тридесет и три) без ДДС

Начин на плащане:

 • до 30 дни след всяка доставка, подписване на ППП и издаване на фактура от Изпълнителя;


Срок за получаване на офертите: 22.06.2016 г. на адрес: Учебен център Рагина ЕООД, гр. Русе, ул. Александровска № 97, вх. В, ет. 8, ап. 2

За въпроси във връзка с поканата:

Тел: 0885 980 971; 0879 021 998

e-mail: mitko.manolov@ragina.net

С уважение: Митко МаноловУправител
Каталог: Downloads -> Projects
Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
Downloads -> Alexander Malinov
Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Projects -> Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница