Министерство на вътрешните работи дирекция „управление на собствеността и социални дейности



Дата05.06.2017
Размер21.11 Kb.
#22850



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”



Рег. № ОП-32-КД-35385, екз. №1

18.08.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения от участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и внедряване на система за контролиран достъп до автоматизирана информационна система”, открита с решение № ОП-32-Р-88/09.07.2014г., Ви уведомявам следното:

Въпрос 1: В техническата документация за номер 4.3. има зададени следните минимални технически изисквания:“външен RAID controller (RAID 0/1/5/10) за SAS дискове с 512 MB cache” ще приемете ли решение с хардуерен RAID контролер, интегриран на дънната платка при спазване на всички останали минимални изисквания

Отговор на въпрос 1: Трябва да бъдат изпълнени изискванията на техническата спецификация.

Въпрос 2 В техническата документация за номер 4.7. има зададени следните минимални технически изисквания: Сървърът да разполага с оптичен мрежов адаптер 100/1000 Mbps”. Ще приемете ли решение с 10 Gb Оптични мрежови адаптори“

Отговор на въпрос 2: Заложените изисквания са минимални ще се приема всяко предложение, което е по-добро от минималното.

Въпрос 3: В техническата документация за номер 4.9. има зададени следните минимални технически изисквания: Вградена видео карта-64МB, позволяваща резолюция 1280х1024 при 32 bit color. Съвременните сървъри разполагат с вградена видео карта с по-малко памет като постигат желаната от Вас резолюция?“

Отговор на въпрос 3: Трябва да бъдат изпълнени изискванията на техническата спецификация или да бъдат предложени по-добри.

Въпрос 4: В техническата документация за позиция 5.2. за Монитор има зададени следните минимални технически изисквания: Размер: минимум 19 inch , Контраст: мин. 3000000:1 , X:Y екранно отношение по формат: 4:3.

Изискването по отношение на формата е остаряло. Всички съвременни монитори от този вид са с екранно отношение 5:4. Комбинацията от останалите параметри правят невъзможно оферирането на какъвто и да модел монитор от една марка с компютъра . С цел да получите оферта по тази позиция бихте ли приели предложение на монитор с екранно отношение 5:4, контраст мин 2000000:1 при спазване на всички останали минимални изисквания?

Отговор на въпрос 4: Предложението трябва да покрива или надвишава заложените изисквания в спецификацията.

ВПД ДИРЕКТОР:

/ГЕОРГИ СТОЯНОВ/





Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница