Министерство на вътрешните работистраница1/6
Дата24.07.2016
Размер0.92 Mb.
#3897
  1   2   3   4   5   6


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД
№ 366з-2419-21.10.2015 г.

ОТНОСНО: Определяне на места за контрол на територията обслужвана от ОДМВР – Велико Търново, с конкретните места и показатели


В изпълнение на МЗ №8121з-873/24.07.2015г. и на основание чл. 20, ал. 4 от инструкция № 8121з-749/20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (обн. ДВ. Бр. 90 от 31.10.2014г., изм. и доп. ДВ. Бр. 56 от 24.07.2015г.),
ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл. 20, ал. 4 от инструкция № 8121з-749/20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (обн. ДВ. Бр. 90от 31.10.2014г., изм. и доп. ДВ. Бр. 56 от 24.07.2015г.), определям места за контрол на територията на ОДМВР – Велико Търново както следва:
І. Места за контрол на скоростта за сектор “ПП” при ОДМВР – Велико Търново:
1. Места за контрол на скоростта за сектор “ПП” със стационарни системи и средства:

1.1 ГП І – 4, км. 133+490 вид на техническо средство – стационарна радарна система “SITRAFFIC Lynx ERS 400”;

1.2 ГП І – 5, км. 73 + 000 в село Раданово, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, до бензиностанция “Ромпетрол”, вид на техническо средство – стационарна радарна система “MultaRadar SD 580”.

1.3 ГП І – 4, км. 153 + 343 в общ. Лясковец, обл. Велико Търново, вид на техническо средство – стационарна радарна система “MultaRadar SD 580”.


2. Места за контрол на скоростта за сектор “ПП” с мобилни системи и средства:

2.1 ГП І - 4, км. 106 + 200 (с. Ново село) посока Варна и София (Изток и Запад);

2.2 ГП І - 4, км. 107 + 283 посока Варна и София (Изток и Запад);

2.3 ГП І - 4, км. 110 + 000 посока Варна и София (Изток и Запад);

2.4 ГП І - 4, км. 112 + 213 посока Варна и София (Изток и Запад);

2.5 ГП І - 4, км. 115 + 129 посока Варна и София (Изток и Запад);

2.6 ГП І - 4, км. 118 + 000 посока Варна и София (Изток и Запад);

2.7 ГП І - 4, км. 124 + 000 посока София (Запад);

2.8 ГП І - 4, км. 126 + 010 (гр. В. Търново) посока Варна и София (Изток и Запад);

2.9 ГП І - 4, км. 129 + 600 (гр. В. Търново) посока Варна и София (Изток и Запад);

2.10 ГП І - 4, км. 130 + 095 (гр. В. Търново) посока София (Запад);

2.11 ГП І - 4, км. 130 + 200 (гр. В. Търново) посока Варна (Изток);

2.12 ГП І - 4, км. 135 + 500 посока Варна и София (Изток и Запад);

2.13 ГП І - 5, км. 94 + 480 посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.14 ГП І - 5, км. 95 (с. Самоводене) посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.15 ГП І - 5, 100 + 735 посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.16 ГП І - 5, км. 103 + 310 (гр. В. Търново) посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.17 ГП І-5, км. 105+500 (гр. В. Търново) посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.18 ГП І - 5, км. 106 + 400 (гр. В. Търново) посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.19 ГП І - 5, км. 106 + 900 (гр. В. Търново) посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.20 ГП І - 5, км. 108 + 825 посока Габрово (Юг)

2.21 ГП І - 5, км. 110 + 487 посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.22 ГП І - 5, км. 114 + 825 посока Русе и Габрово (Север и Юг);

2.23 път ІІ - 55, км. 1 + 352 посока В. ТЪРНОВО и ГУРКОВО (СЕВЕР и ЮГ);

2.24 път ІІ - 55, км. 7 + 900 посока В. ТЪРНОВО и ГУРКОВО (СЕВЕР и ЮГ);

2.25 път ІІ - 55, км. 9 + 036 посока В. ТЪРНОВО и ГУРКОВО (СЕВЕР и ЮГ);

2.26 път ІІ - 55, км. 12 + 308 посока В. ТЪРНОВО и ГУРКОВО (СЕВЕР и ЮГ);

2.27 път ІІ - 55, км. 18 + 052 (с. Въглевци) посока В. ТЪРНОВО и ГУРКОВО (СЕВЕР и ЮГ);

2.28 път ІІ - 55, км. 22 + 630 (с. Вонеща Вода) посока В. ТЪРНОВО и ГУРКОВО (СЕВЕР и ЮГ);

2.29 гр. В. Търново на бул. “България” – под сградата на НВУ “Васил Левски” посока СОФИЯ и ЦЕНТЪР (ИЗТОК и ЗАПАД);

2.30 гр. В. Търново на ул. “Дълга лъка” – до "Дървообработване" посока ул.” Сан Стефано” и ГП І – 5 (ИЗТОК и ЗАПАД);

2.31 гр. В. Търново на ул."Магистрална" – до кръстовище с ул. "Мармарлийска" посока ВАРНА и СОФИЯ (ИЗТОК и ЗАПАД);

2.32 гр. В. Търново на ул. "Христо Ботев" № 74 - отбивка за Автогара "ЮГ" посока ЦЕНТЪР и ЮПВ (СЕВЕР и ЮГ);

2.33 гр. В. Търново на кръстовище ул. "Никола Габровски" / ул. "Борис Богданов" посока ЦЕНТЪР и С. ШЕМШЕВО (ИЗТОК и ЗАПАД).


3. Служители на сектор “ПП” при ОДМВР – Велико Търново извършват контрол на скоростта и в общ. Полски Тръмбеш, общ. Павликени и общ. Елена с мобилни системи и средства на места за контрол както следва:

3.1 гр. Павликени на ул. “Атанас Хаджиславчев”, ул. “Христо Ботев” и ул. “Бачо Киро”;

3.2 гр. Бяла черква на ул. “Бачо Киро”;

3.3 с. Михалци на ул. “Петко Кунински”;

3.4 път ІІ – 53, км. 39 + 500 посока ЛЯСКОВЕЦ и ЕЛЕНА (СЕВЕР и ЮГ);

3.5 с. Петко Каравелово, ГП І – 5, км. 77 + 400 посока В. ТЪРНОВО и РУСЕ (СЕВЕР и ЮГ);

3.6 с. Петко Каравелово, ГП І – 5, км. 76 + 800 посока В. ТЪРНОВО и РУСЕ (СЕВЕР и ЮГ).
ІІ. Места за контрол на скоростта за РУ – Свищов при ОДМВР – Велико Търново:
- ГП І – 3, км. 9+108 – пътен възел с път ІІІ – 407. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- ГП І – 3, км. 16+107 – бензиностанция „Петрол”. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- ГП І – 3, км. 20+500 – отбивка в обхвата на пътя, местност “Божура”. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- ГП І – 3, км. 24+023 – отбивка в обхвата на пътя, местност „Чешмата” с. Горна Студена. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- ГП І – 3, км. 25+874 – бензиностанция „Петрол”. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- ГП І – 3, км. 29+270 – паркинг, местност “Гората”. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- ГП І – 3, км. 34+000 – отбивка в обхвата на пътя, ресторант “Втори километър”. Контролирана посока гр. Бяла и гр. Плевен 1000 метра. Ограничение 60 км./ч.

- Път ІІ – 52, км. 47+190 – местност „Паметниците” до км. 48+699 – начало на гр. Свищов. Ограничение 60 км./ч за целия пътен участък.

- Път ІІІ – 407, км. 88+550 – кръстовище с общински път с. Хаджи Димитрово. Контролирана посока гр. Свищов и с. Павел. Ограничение 60 км./ч. за целия пътен участък.

- Път ІІІ – 407, км. 92+409 – начало на с. Совата до км. 93+190 – край на с. Совата. Ограничение 50 км./ч.

- Път ІІІ – 405, км. 55+210 – Център с. Алеково. Ограничение 50 км./ч.

- Път ІІІ – 405, км. 62+760 – Център с. Козловец. Ограничение 50 км./ч.

- Път ІІІ – 405, км. 72+330 – кръстовище с път ІІІ – 302 до км. 74+520 – край на с. Царевец. Ограничение 50 км./ч.

- гр. Свищов, ул. Отец Паисий”, бензиностанция „Йоана”. Ограничение 50 км./ч.

- гр. Свищов, ул. „Отец Паисий”, ж.п. гара. Ограничение 50 км./ч.

- гр. Свищов, ул. „Дунав”, Пристанище Свищов. Ограничение 50 км./ч.

- гр. Свищов, ул. „ 33 – ти Свищовски полк”, Винпром „Свищов”. Ограничение 50 км./ч.

- гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий”, ж.к. „Младост”. Ограничение 50 км./ч.


ІІІ. Места за контрол на скоростта за РУ – Горна Оряховица при ОДМВР – Велико Търново:

ГП І-4

- км.143.800 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /София – Варна и обратно/

- км.145.700 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /София – Варна и обратно/

- км.147.000 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /София – Варна и обратно/

- км.148.000 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /София – Варна и обратно/

- км.150.200 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /София – Варна и обратно/.

- км.153.500 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /София – Варна и обратно/.

ГП І-5

- км.83.700 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Русе и В. Търново/.

- км.84.000 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока В. Търново /.

С. ПОЛИКРАИЩЕ

- с. Поликрайще, ул.”В. Левски” до № 3, - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /Русе и В. Търново/.

- с. Поликрайще, ул.”В. Левски” до № 81, - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /Русе и В. Търново/.

ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

- ул.”Св. Княз Борис І” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /в посока центъра и Д. Оряховица /.

- ул.”Панайот Цвикев” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока центъра и Първомайци /.

- ул.”Цар Освободител” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока центъра и ж. п. гара /.

- ул.”Ив. Момчилов” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока центъра и ж. п. гара /.

ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

- ул.”Георги Измирлиев” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Драганово и Г. Оряховица /.ГР.ЛЯСКОВЕЦ

- ул.”Оборище” и път ІІ-53 - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Елена и Г. Оряховица /.

- ул.”Стефан Поптонев” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока.

- ул.”Трети Март” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока.

- ул.”Максим Райкович” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока.

С.ПЪРВОМАЙЦИ

- ул.”Александър Батенберг” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока ГП І - 5 и Г. Оряховица /.С.ДРАГАНОВО

- ул.”Илинден” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Камен и Г. Оряховица /.С.КОЗАРЕВЕЦ

- ул.”Васил Левски” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /в посока ГП І-4 и Г. Оряховица /.С.МЕРДАНЯ

- ул.”Васил Левски” - за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Елена и Лясковец /.


ІV. Места за контрол на скоростта за РУ – Стражица при ОДМВР – Велико Търново:

ГП І - 4

- км.157+700, кръстовище с. Кесарево, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Варна -София /, въведено ограничение 60 км/ч.

- км.161+900, кръстовище с. Балканци, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока София - Варна /, въведено ограничение 60 км/ч.

- км.166+000, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока София - Варна /, въведено ограничение 90 км/ч.

- км.167+220, кръстовище с. Железарци, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Варна - София/, въведено ограничение 60 км/ч.

- км.168+578, кръстовище с. Кавлак, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Варна - София/, въведено ограничение 60 км/ч.

- км. 172+100, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Варна - София/, въведено ограничение 60 км/ч.

Път ІІІ-4072

- км.2+308, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока Стражица – В. Търново/, въведено ограничение 90 км/ч.гр. Стражица

- ул.”Гладстон” – ж. п. гара , “Велпа 91”, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока / в посока В. Търново – Попово и обратно /, въведено ограничение 50 км/ч.

- ул. “Промишленна” до птицекланица “Пименс”, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /в посока В. Търново – Попово и обратно /, въведено ограничение 50 км/ч.

с. Камен

- ул. “Търговска” до бензиностанция “TEHNO-HENDEL”, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /в посока Попово – Г. Оряховица и обратно /, въведено ограничение 50 км/ч.Път ІІІ-514

- км.10+184 к-ще с. Лозен, за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /в посока Попово – Г. Оряховица и обратно /, въведено ограничение 60 км/ч.с. Николаево

- ул. “Първа” за контрол на скоростта с мобилно автоматизирано техническо средство TFR1 – М, контролирана посока /в посока Попово – Стражица и обратно /, въведено ограничение 50 км/ч.


На основание чл.20 ал. 4 определям места за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи по изпълнение на контрол на пътното движение на територията на ОДМВР В. Търново както следва:

1. На територията обслужвана от сектор “Пътна полиция” при ОДМВР В. Търново места за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи по изпълнение на контрол на пътното движение, както следва:


Изпълнение на КПД в І-ви маршрут

I-ви вариант по направление за маршрут № 1 - основен

Граници : ул. “В. Левски”, пл. “Съдебна палата”, ул. “Христо Ботев” до кръстовище с ул. “Седми Юли”, ул. “Независимост”, ул. “Ст. Стамболов”, ул. “В. Джамджията”, пл. “Цар Иван Асен ІІ”, кварталите “Асенев”, “ Буздлужда”,“ Зона В “, “Чолаковци”, “ Света гора”, “Кольо Фичето”, “ Картала”, ул. “Хр. Ботев”, пл. “Съдебна палата”, ул. “Н. Габровски”, “Славянска”, бул. “България”, с. Беляковец, кръстовище “Пощата”, ул. “Мармарлийска”, кръстовище „Победа” - ул. “Магистрална”.Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 - ул. “В. Левски” - пешеходна пътека срещу бар “Джеронимо”

ТК 2 - ул. “В. Левски” – ул. ”Б. Киро”

ТК 3 - ул. “Христо Ботев” до бар “Бали“

ТК 4 - ул. “Стефан Стамболов” / хотел “Болярски”, хотел “Панорама”/

ТК 5 - паметник “Велчова завера”

ТК 6 - пл. “Цар Иван Асен ІІ”

ТК 7 - кръстовище “Пощата”

ТК 8 - ул. “Хр. Ботев” – централен вход бивше ВНВУ /V - ти корпус ВТУ/

ТК 9 - пл. “Съдебна палата”

ТК 10 - кръстовище ул. “Н. Габровски” - “Славянска”

ТК 11 - бул. “България” - над хотел “Нептун”

ТК 12 - ул. “Хр. Ботев”, кръстовище с ул. “Седми юли”

ТК 13 - ул.”Мармарлийска” до ОУ „Патриарх Евтимий”

ТК 14 - кръстовище „Победа” на ул.”Магистрална”

ТК 15 - кръстовище „Мавриков”, изход на път ІІІ-514

ТК 16 – ул. „Св. Климент Охридски” /път ІІІ-514/

ТК 17 - кръстовище ул.”Крайбрежна” с ул.”Сливница”/ до моста над р. Янтра/

ТК 18 - ул. Теодосий Търновски / подхода за „РЕКТОРАТА” на ВТУ /

ТК 19 - ул. Теодосий Търновски стъпалата за Мотел „Света гора”

Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа до 07.00 часа.
ІІ-ри вариант по маршрут №1 - основен

Граници: кв. “Бузлуджа” – ул. “Г. Измирлиев”, ул. “Ил. Драгостинов”, ул. “Др. Цончев”, ул. “Ст. Коледаров”, ул. “Д. Благоев”, Кв. “Чолаковци”, ул.”Сан Стефано”, ул. “Бяла Бона”, ул. “Рада Войвода”`, ул.”П. Пърмаков” ул.Сан Стефано, ул. Дълга Лъка до к - ще с ПП І – 5.

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1- ул. “Георги Измирлиев” - до бензиностанция “Панов”

ТК 2 - кръстовище на ул. “Г. Измирлиев” и ул. “Н. Кабакчиев”

ТК 3 - ул. “Ил. Драгостинов” - кръгово кръстовище

ТК 4 - кръстовище на ул. “Лазурна” и ул. “Венета Ботева”

ТК 5 - кръстовище на ул. “Дълга лъка” и ул. “Рада Войвода”

ТК 6 - ул. “Дълга лъка” - разклон “Бетонов възел Соколов”

ТК 7 - кръстовище на ул. “Райчо Николов” и ул. “Райна княгиня”

ТК 8 - кръстовище на ул. “Дълга лъка” и ул.“Петър Пармаков”

ТК 9 - ул.”Козлуджа” до гостилница “Каминката”

ТК 10 - ул. “Сан Стефано” разклона за “Сини вир”

ТК 11 - ул. “Дълга лъка” разклона за стар път гр. Дебелец

ТК 12 - ул. “Дълга лъка” до ”Дървообработване”
ІІІ-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници:: кв. “К. Фичето”, ул.”Магистрална”, ул. “Н. Габровски”, ул. ”Полтава”, ул. ”Оборище”, ул. “Проф. Ил. Янулов” и ул. “Краков”, кв. “Картала” - ул. ”П. Яворов”, ул. ”Ал. Бурмов”, ул. ”Мальовица”, ул. “Васил Петлешков”, ул. “Моско Москов” и ул. “Ст. Михайловски” и с. Беляковец.

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 - кръстовището на ул. “Оборище” с ул.”арх. Георги Козаров”

ТК 2 - ул. ”Полтава” до подлез НВУ

ТК 3 - ул. ”Симеон Велики” до ТК “Централ Мол”

ТК 4 - кръстовището на ул. “Краков” с ул. “Велики Преслав”

ТК 5 - кръстовище на ул. “Ал. Константинов” с ул. “Вихрен”

ТК 6 - кръстовището на ул.“Ал. Бурмов” с ул.” Ст. Михайловски”

ТК 7 - кръстовище на ул. “Ст. Михайловски” с ул. “Мургаш”

ТК 8 - кръстовище на ул. “Ал. Константинов” с ул.“Мургаш”

ТК 9 - ул. Магистрална автосалон ” Опел”

ТК 10 – кръстовище ул. ”Никола Габровски” с ул. ,,Магистрална”

ТК 11 – кръстовище ул. ”Н. Габровски” с ул. “Краков”

ТК 12 - ул. Магистрална, ЗПВ

ТК 13 - ул. Беляковско шосе / Гробищен парк /

ТК 14 - вход с. Беляковец от към гр. В. Търново

ТК 15 - център с. Беляковец


Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа. до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа. до 07.00 часа.
ІV-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници:: ул.”Магистрална”, ул. „Христо Ботев, ул.”Никола Габровски””, ул. . „Дълга лъка”, ул. „В. Левски”, ул.”Бачо Киро”, ул. „Мармарлийска

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 – ул.”Магистрална” до ОУ ”П. Евтимий”;

ТК 2 – ул. „Христо Ботев” – централен вход на бивше ВНВУ /V-ти корпус/;

ТК 3 – ул. „Васил Левски” к-ще с ул. „Цар Освободител”;

ТК 4 – ул. „България” к-ще с ул. „Полтава”;

ТК 5 - ул. „Никола Габровски” к-ще с ул. „Борис Богданов”;

ТК 6 – ул. „Дълга лъка” до „Дървообработване”;

ТК 7 – к-ще „Искра”, ул. „В. Левски”, ул.”Бачо Киро”, ул. „Мармарлийска”.

Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа. до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа. до 07.00 часа
V-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници: ул.”Магистрална”, ул. ”Г. Измирлиев”, ул. ”Иларион Драгостинов”, ул. ”Оборище”, ул. ”Арх. Г. Козаров”, ул. „Краков” и ул. ”М. Габровска”

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 – ул. ”Мармарлийска” до ОУ ”П. Евтимий”;

ТК 2 – ул. ”Магистрална” к-ще „Победа”;

ТК 3 - ул. ”Г. Измирлиев” бензиностанция „Панов”;

ТК 4 – ул. ”Иларион Драгостинов” – кръгово кръстовище;

ТК 5 –к-ще ул. ”Оборище”, ул. ”Арх. Г. Козаров”;

ТК 6 – ул. ”Магистрална” 3ПВ;

ТК 7 – к-ще ул. „Краков” и ул. ”М. Габровска”.

Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа. до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа. до 07.00 часа
VІ-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници : ул. ”Мармарлийска” до ОУ ”П. Евтимий”, ул. ”Беляковско Шосе” № 4, ул. „Ал. Бурмов” и ул. ”Ст. Михайловски”, ул. ”Стоян Коледаров” и ул. ”Народни Будители”, ул. ”Христо Ботев”, „Автогара Юг” № 74, ул „Крайбрежна”, ул. ”М. Кефалов”, к-ще „Поща”, ул. ”В. Левски”, ул. „Независимост”.

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 – ул. ”Мармарлийска” до ОУ ”П. Евтимий”;.

ТК 2 – ул. ”Беляковско Шосе” № 4 ;

ТК 3 – к-ще ул. „Ал. Бурмов” и ул. ”Ст. Михайловски”;.

ТК 4 – ул. ”Стоян Коледаров” и ул. ”Народни Будители”;

ТК 5 – ул. ”Христо Ботев”, „Автогара Юг” № 74;

ТК 6 – к-ще „Крайбрежна”, ул. ”М. Кефалов”;

ТК 7 – к-ще „Поща”, ул. ”В. Левски”, ул. „Независимост”.

Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа. до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа. до 07.00 часа
VІІ-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници: ул. ”Ст. Стамболов, ул. ”П. К. Яворов”,ул. ”Гео Милев”, ул. ”Зеленка” –ул. ”Колония Товар”, ул. ”Симеон Велики” ,ул. ”Цветарска”, ул. ”Възражденска”, ул. ”Марно Поле”, ул. ”Цар Самуил”, ул. ”Стоян Коледаров”, ул. ”Народни Будители”, ул. ”България”, ул.”Беляковско шосе”

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 – ул. ”Ст. Стамболов” /х-л „Боляри”/;.

ТК 2 – ул. ”П. К. Яворов” № 32 /ВиК/;

ТК 3 – ул. ”Гео Милев”, ул. ”Зеленка”;

ТК 4 – ул. ”Колония Товар”, ул. ”Симеон Велики”;

ТК 5 – ул. ”Цветарска”, Ул. ”Възражденска”;

ТК 6 – ул. ”Марно Поле”, ул. ”Цар Самуил”;

ТК 7 – ул. ”Стоян Коледаров”, ул. ”Народни Будители”;

ТК 8 – ул. ”България”, ул. ”Беляковско шосе”.
Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа. до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа. до 07.00 часа
VІІІ-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници:ул. ”Беляковско шосе”,ул. ”България”, ул. „Оборище”, ул. ”Арх. Г. Козаров”, ул. ”Марно Поле”, ул. ”Цар Тодор Светослав”, ул. ”Хр. Караминков”, ул. ”Зеленка”, ул. ”Бузлуджа”, ул. ”Вихрен”, ул. ”Ал. Константинов”, ул. ”Магистрална”.

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 – ул. ”Беляковско шосе” № 4;

ТК 2 – ул. ”България” над х-л Нептун;

ТК 3 – к-ще ул. „Оборище”, ул. ”Арх. Г. Козаров”;

ТК 4 – ул. ”Марно Поле”, ул. ”Цар Тодор Светослав”;.

ТК 5 – ул. ”Хр. Караминков”, ул. ”Зеленка”, ул. ”Бузлуджа”;.

ТК 6 – ул. ”Вихрен”, ул. ”Ал. Константинов”;

ТК 7 – ул. ”Магистрална” к-ще „Победа”.


Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:

І смяна - 07.00часа. до 19.00 часа.

ІІ смяна - 19.00часа. до 07.00 часа
ІХ-ти вариант по маршрут №1 - основен

Граници: ул. ”Сан Стефано”, ул. ”Дълга лъка” ул. ” .”Теодосий Търновски”, ул. ”Димитър Найденов”, пл. ”Цар Иван Асен І” ул. ”В. Левски” ,ул. ”Н. Габровски”, ул. ”Любен Каравелов”, ул. ”Георги Измирлиев”, ул. ”Иван Хаджидимитров”.

Места за контрол - /ТК/:

ТК 1 – ул. ”Сан Стефано”, ул. ”Дълга лъка”;

ТК 2 – к-ще ул.”Теодосий Търновски”, ул. ”Димитър Найденов”;

ТК 3 – пл. ”Цар Иван Асен І”;

ТК 4 – ул. ”В. Левски” до банка „ДСК”;

ТК 5 – ул. ”Н. Габровски”, ул. ”Любен Каравелов”;

ТК 6 – ул. ”Георги Измирлиев”, ул. ”Иван Хаджидимитров”.
Варианта по маршрута се поддържа от автопатрул/ мотопатрул / на две смени.

Двусменен режим на работа:


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница