Министерство на здравеопазването Министерство на културата Министерство на образованието, младежта и науката Министерство на физическото възпитание и спортаДата16.10.2018
Размер399.5 Kb.
#89266
Министерство на здравеопазването Министерство на културата

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на физическото възпитание и спорта

Национален ученически конкурс

Проектът на нашия клас –

за живот без тютюн 4

Участници в конкурса

Ученици от 1-12 клас и техните учителиКраен срок за подаване на предложенията

30 ноември 2011 г.

За повече информация:

www.aznepusha.bg

www.minedu.government.bg

www.mc.government.bg

www.youthsport.bg

Регионални здравни инспекции

Регионални инспекторати по образование

Условия за участие
Националният конкурс се осъществява в две фази

Първа фаза (15 септември – 30 ноември 2011 г.):


Разработване и изпращане на проекти в областта на:

превенция на тютюнопушене и/ или

отказване от тютюнопушене и/ или

превенция на пасивно тютюнопушене.

Участниците могат да конкретизират дейностите си чрез: използване на изкуството, науката или спорта при отказа от тютюнопушенето; популяризиране на начини как да откажеш цигара, предложена от приятел; как да откажеш родител или учител от тютюнопушене; как да убедиш другите, че тютюневата индустрия манипулира и преднамерено убива хората, за да ù купуват продукцията и др.

Втора фаза (1 декември 2011 – 11 май 2012 г.):

Реализация на проектите и тяхното отчитане.Задължително е участието и в двете фази на конкурса!
Изисквания за участие
в двете фази на конкурса с проект участват една или повече паралелки, независимо дали са от един и същ випуск;

не се допуска индивидуално или групово (представляващо част от паралелка) участие;

в конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас от цялата страна, разделени в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас;

участниците трябва да представят отчет, в обем до 3 страници, с приложен доказателствен материал за цялостното изпълнение на проекта до 11 май 2012 г. по електронен път на адрес: vvelikova@mh.government.bg, и на хартиен носител по пощата, като отчетите на наградените проекти ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето www.aznepusha.bg.в края на проекта 100 % от участниците НЕ трябва да пушат. За целта, заедно с окончателния отчет, се предоставя писмо-декларация на хартиен носител и в сканиран вид. Декларацията представлява списък с имената и подписите на участниците (ученици и учител/и), както и подпис от директора на училището (с печат на училището).
Изисквания към проекта
проектът да бъде с ясни цели, реално изпълними задачи и дейности, с добра формулировка, точно дефинирани крайни резултати;

не се приемат проекти, написани на ръка;

всяко проектно предложение се предоставя най-късно до 30 ноември 2011 г. на електронен носител на адрес: vvelikova@mh.government.bg и на хартиен носител на адрес:

Вилия Великова

Дирекция „Обществено здраве”

За конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 3”

Бул. „Александър Стамболийски” №39, ет.3, стая 1

1000 София


Критерии за оценка
І фаза

Получаване на разработения проект в срок и съгласно посочените изисквания. Публикуване на списъка с участниците в конкурса на интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България www.aznepusha.bg.


ІІ фаза

1. 100% от участниците в конкурса да не пушат в края на проекта.

2. Оригиналност и творчество при избора на подход за ограничаване на тютюнопушенето сред младите хора

3. Устойчивост на резултатите от изпълнените дейности.

4. Позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта.

5. Численост на обхванатите в проекта целеви групи.

6. Съпоставимост между планираните и реализираните дейности по проекта.

7. Отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии.


Награди
Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място на класиране.
При разработването на проекта се препоръчват следните източници на информация: www.aznepusha.com, www.who.int/tobacco/en, www.euro.who.int, www.ec.europa.eu, www.Help-eu.com, интернет страниците на Регионалните здравни инспекции и др.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница