Министерство на здравеопазването наредба за изменение и допълнение на Наредба №47 от 2004 г за изискванията към хранителните добавкиДата10.02.2018
Размер69.62 Kb.
#56860
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

(обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2005 г. и бр. 44 от 2007 г.)


§ 1. Приложение № 1а към чл. 7, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1а към чл. 7, ал. 1

Витамини и минерали, които могат да се използват при производството на хранителни добавки

1. Витамини

Витамин А (µg RE)

Витамин D (µg)

Витамин Е (mg α-ТЕ)

Витамин К (µg)

Витамин B 1 (mg)

Витамин B 2 (mg)

Ниацин (mg NE)

Пантотенова киселина (mg)

Витамин B 6 (mg)

Фолиева киселина (µg) (1)

Витамин В 12 (µg)

Биотин (µg)

Витамин C (mg)

2. Минерали

Калций (mg)

Магнезий (mg)

Желязо (mg)

Мед (µg)

Йод (µg)


Цинк (mg)

Манган (mg)

Натрий (mg)

Калий (mg)

Селен (µg)

Хром (µg)

Молибден (µg)

Флуорид (mg)

Хлорид (mg)

Фосфор (mg)

Бор (mg)

Силиций (mg)

(1) Използваният за целите на представянето на хранителна информация в приложението на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните термин фолиева киселина обхваща всички форми на фолати.“

 

§ 2. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

Форми на витамините и минералните вещества, които могат да се използват при производството на хранителни добавки

А. Витамини

1. ВИТАМИН А

а) ретинол

б) ретинил ацетат

в) ретинил палмитат

г) бета-каротин

2. ВИТАМИН D

а) холекалциферол

б) ергокалциферол

3. ВИТАМИН E

а) D-алфа-токоферол

б) DL-алфа-токоферол

в) D-алфа-токоферил ацетат

г) DL-алфа-токоферил ацетат

д) D-алфа-токоферил киселинен сукцинат

е) смесени токофероли (1)

ж) токотриенол токоферол (2)

4. ВИТАМИН К

а) филохинон (фитоменадион)

б) менахинон (3)

5. ВИТАМИН В 1

а) тиамин хидрохлорид

б) тиамин мононитрат

в) тиамин монофосфат хлорид

г) тиамин пирофосфат хлорид

6. ВИТАМИН В 2

а) рибофлавин

б) натриев рибофлавин 5′-фосфат

7. НИАЦИН

а) никотинова киселина

б) никотинамид

в) инозинол хексаникотинат (инозинол хексаниацинат)

8. ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНА

а) калциев D-пантотенат

б) натриев D-пантотенат

в) декспантенол

г) пантетин

9. ВИТАМИН В 6

а) пиридоксин хидрохлорид

б) пиридоксин 5′-фосфат

в) пиридоксал 5′-фосфат

10. ФОЛАТ

а) птероилмоноглутаминова киселина

б) калциев L-метилфолат

11. ВИТАМИН В 12

а) цианокобаламин

б) хидроксокобаламин

в) 5?-деоксиаденосилкобаламин

г) метилкобаламин

12. БИОТИН

а) D-биотин

13. ВИТАМИН С

а) L-аскорбинова киселина

б) натриев-L-аскорбат

в) калциев-L-аскорбат (4)

г) калиев-L-аскорбат

д) L-аскорбил 6-палмитат

е) магнезиев L-аскорбат

ж) цинков L-аскорбат

Б. Минерали

калциев ацетат

калциев L-аскорбат

калциев бисглицинат

калциев карбонат

калциев хлорид

калциев цитрат малат

калциеви соли на лимонената киселина

калциев глюконат

калциев глицерофосфат

калциев лактат

калциев пируват

калциеви соли на ортофосфорната киселина

калциев сукцинат

калциев хидроксид

калциев L-лизинат

калциев малат

калциев оксид

калциев L-пидолат

калциев L-треонат

калциев сулфат

магнезиев ацетат

магнезиев L-аскорбат

магнезиев бисглицинат

магнезиев карбонат

магнезиев хлорид

магнезиеви соли на лимонената киселина

магнезиев глюконат

магнезиев глицерофосфат

магнезиеви соли на ортофосфорната киселина

магнезиев лактат

магнезиев L-лизинат

магнезиев хидроксид

магнезиев малат

магнезиев оксид

магнезиев L-пидолат

магнезиево-калиев цитрат

магнезиев пируват

магнезиев сукцинат

магнезиев сулфат

магнезиев таурат

магнезиев ацетил таурат

железен карбонат

железен цитрат

железен амониев цитрат

железен глюконат

железен фумарат

натриево-железен дифосфат

железен лактат

железен сулфат

железен дифосфат (железен пирофосфат)

железен захарат

елементарно желязо (карбонилно + електролитно + редуциран водород)

железен бисглицинат

железен L-пидолат

железен фосфат

желязо (II) таурат

меден карбонат

меден цитрат

меден глюконат

меден сулфат

меден L-аспартат

меден бисглицинат

мед-лизинов комплекс

меден (II) оксид

натриев йодид

натриев йодат

калиев йодид

калиев йодат

цинков ацетат

цинков L-аскорбат

цинков L-аспартат

цинков бисглицинат

цинков хлорид

цинков цитрат

цинков глюконат

цинков лактат

цинков L-лизинат

цинков малат

цинков моно-L-метионин сулфат

цинков оксид

цинков карбонат

цинков L-пидолат

цинков пиколинат

цинков сулфат

манганов аскорбат

манганов L-аспартат

манганов бисглицинат

манганов карбонат

манганов хлорид

манганов цитрат

манганов глюконат

манганов глицерофосфат

манганов пидолат

манганов сулфат

натриев бикарбонат

натриев карбонат

натриев хлорид

натриев цитрат

натриев глюконат

натриев лактат

натриев хидроксид

натриеви соли на ортофосфорната киселина

калиев бикарбонат

калиев карбонат

калиев хлорид

калиев цитрат

калиев глюконат

калиев глицерофосфат

калиев лактат

калиев хидроксид

калиев L-пидолат

калиев малат

калиеви соли на ортофосфорната киселина

L-селенометионин

обогатени със селен дрожди (5)

селениста киселина

натриев селенат

натриев хидроген селенит

натриев селенит

хромен (III) хлорид

хромен (III) лактат трихидрат

хромен нитрат

хромен пиколинат

хромен (III) сулфат

амониев молибдат (молибден (VI)

калиев молибдат (молибден (VI)

натриев молибдат (молибден (VI)

калциев флуорид

калиев флуорид

натриев флуорид

натриев монофлуорофосфат

борна киселина

натриев борат

ортосилициева киселина, стабилизирана с холин

силициев диоксид

силициева киселина (6) 

(1) Алфа-токоферол < 20 %, бета-токоферол < 10 %, гама-токоферол 50 – 70 % и делта-токоферол 10 – 30 %.

(2) Обичайни нива на отделни количества токофероли и токотриеноли:

 – 115 mg/g алфа-токоферол (101 mg/g минимум)

 – 5 mg/g бета-токоферол (< 1 mg/g минимум)

 – 45 mg/g гама-токоферол (25 mg/g минимум)

 – 12 mg/g делта-токоферол (3 mg/g минимум)

 – 67 mg/g алфа-токотриенол (30 mg/g минимум)

 – < 1 mg/g бета-токотриенол (< 1 mg/g минимум)

 – 82 mg/g гама-токотриенол (45 mg/g минимум)

 – 5 mg/g делта-токотриенол (< 1 mg/g минимум).

(3) Обикновено менахинонът се среща под формата на менахинон-7 и по-рядко – на менахинон-6.

(4) Може да съдържа максимум 2 % съдържание на треонат.

(5) Обогатените със селен дрожди са получени чрез отглеждане в присъствието на натриев селенит като източник на селен и в предлаганата на пазара изсушена форма съдържат не повече от 2,5 mg Se/g. Преобладаващият в дрождите органичен селениев вид е селенометионинът (между 60 и 85 % от общото количество екстрахиран селен в продукта). Съдържанието на други органични селенови съединения, включително селеноцистеин, не трябва да надвишава 10 % от общото количество екстрахиран селен. По принцип равнището на неорганичен селен не трябва да надвишава 1 % от общото количество екстрахиран селен.

(6) Под формата на гел.“

 

Допълнителна разпоредба§ 3. С тази наредба се осигурява прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните (ОВ, L 314, 01.12.2009).

Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Ст. Константинов
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница