Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазванетоДата22.08.2016
Размер121 Kb.
#6981


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


З А П О В Е Д

МЗХ № РД 12-13, София, 16.02.2010 г.
МОСВ № РД - 9, София, 08.01.2010 г.
МЗ № РД 09-48, София, 28.01.2010 г.
На основание чл. 20 от Закона за защита на растенията

Н А Р Е Ж Д А М Е :  1. Утвърждаваме Списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в Република България през 2010 година, както следва:БИОАГЕНТ

СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛ/И

ПРИ КУЛТУРА/И

I. Хищни насекоми използвани като биоагенти за растителна защита (INSECTA)
DIPTERA (ДВУКРИЛИ)

Хищни галици (Cecidomyiidae)
1. Aphidoletes aphidimyza

Листни въшки

Оранжерийни култури


2. Feltiella acarisuga

(= Therodiplosis persicae)


Тетранихови акари

Оранжерийни култури


Хищни сирфидни мухи (Syrphidae)
1. Episyrphus balteatus

Листни въшки

Оранжерийни култури

HEMIPTERA, ПОДРАЗРЕД HETEROPTERA

(Хищни дървеници)


Сем. Anthocoridae


1. Anthocoris nemoralis

Листни бълхи

Овощни култури
2. Anthocoris nemorum

Трипси и листни бълхи

Овощни култури

3. Orius albidipennis

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

4. Orius insidiosus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

5. Orius laevigatus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

6. Orius majusculus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Miridae  1. Macrolophus melanotoma

(= Macrolophus caliginosus)

Трипси, белокрилки

Оранжерийни култури

(без гербера и чери домати)Доматен миниращ молец

Домат, картоф, патладжан и пипер в оранжерии

2. Macrolophus pygmaeus

Трипси и белокрилки

Оранжерийни култури

Сем. Pentatomidae1. Podisus maculiventris

Колорадски бръмбар

Картоф и патладжан

COLEOPTERA (ТВЪРДОКРИЛИ)


Хищни калинки (Coccinellidae)
1. Adalia bipunctata

Листни въшки

Зеленчукови, овощни и оранжерийни култури

2. Coccinella septempunctata

Листни въшки

При всички култури


3. Chilocorus baileyii

Щитоносни въшки

Декоративни растения

4. Chilocorus bipustulatus

Щитоносни въшки

Декоративни растения

5. Chilocorus circumdatus

Щитоносни въшки

Декоративни растения

6. Chilocorus nigrita

Щитоносни въшки

Декоративни растения

  1. Rhyzobius lophanthae

(= Lindorus lophanthae)

Щитоносни въшки

Овощни култури и декоративни растения

8. Cryptolaemus montrouzieri

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

  1. Delphastus catalinae

(= Delphastus pusillus)

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

10. Stethorus punctillum

Тетранихови акари

При всички култури

Късокрили бръмбари (Staphylinidae)  1. Aleochara bilineata

Лукова муха, зелева муха

При лук и зеле

(на открито)  1. Atheta coriaria

Сциаридни мухи

Оранжерийни култури

NEUROPTERA (МРЕЖЕСТОКРИЛИ)ЗлатоочициСем. Chrysopidae  1. Chrysoperla carnea

(=Chrysopa carnea)

Листни въшки

При всички култури

THYSANOPTERA (РЕСНИЧЕСТОКРИЛИ)Хищни трипсиСем. Aeolothripidae1. Franklinothrips vespiformis
Трипси

При всички култури
II. Паразитоидни насекоми използвани като биоагенти за растителна защита
HYMENOPTERA (ЦИПОКРИЛИ)

Сем. Aphelinidae1. Aphelinus abdominalis

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Encarsia formosa

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

3. Eretmocerus eremicus

(=Eretmocerus californicus)Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

4. Eretmocerus mundus

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

5. Coccophagus scutellaris

Полусферични щитоносни въшки

Декоративни растения

Сем. Braconidae1. Aphidius colemani

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Aphidius ervi

Листни въшки

Оранжерийни култури

3. Aphidius matricariae

Листни въшки

Оранжерийни култури

4. Praon volucrae

(= Aphydius volucrae)Листни въшки

Оранжерийни култури

5. Lysiphlebus testaceipes

Листни въшки

Оранжерийни култури

6. Dacnusa sibirica

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

7. Opius pallipes

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

8. Bracon hebetor

(= Habrobracon hebetor)Гъсеници на молци - Pyralidae (Lepidoptera)

Растителни продукти и

храни в складовеСем. Encyrtidae1. Anagyrus pseudococci

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

2. Leptomastidea abnormis

(= Tanaomastix abnormis)Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

3. Leptomastix dactylopii

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

4. Encyrtus infelix

(= Eucomys tananarivensis)Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

5. Metaphycus helvolus

Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

Сем. Eulophidae1. Diglyphus isaea

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

2. Thripobius semiluteus

Трипси

Оранжерийни култури

Сем. Mimaridae1. Anagrus atomus

Цикади

Оранжерийни култури

Сем. Trichogrammatidae1. Trichogramma brassicae

(= Trichogramma maidis)Нощенки


Зеленчукови и технически култури

Царевичен стъблопробивач

Царевица и пипер

2. Trichogramma cacоeciae

Ябълков плодов червей

Ябълка и круша

3. Trichogramma dendrolimi

Шарен и еднопоясен гроздов молец

Лозa

4. Trichogramma evanescens

Нощенки и царевичен стъблопробивач

Зеленчукови и технически култури, царевица
III. Хищни акари използвани като биоагенти за растителна защита (ARACHNIDA, ACARI)
Сем. Phytoseiidae

  1. Amblyseius (Neoseiulus) barkeri

(= Amblyseius mackenziei)

Трипси

Зеленчукови и оранжерийни култури

2. Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris

Трипси и ягодов акар

Оранжерийни култури, ягода

3. Amblyseius degenerans

Трипси

Оранжерийни култури

4. Amblyseius swirskii

Трипси, оранжерийни белокрилки,

паяжинообразуващ акар

Оранжерийни култури

5. Amblyseius (Neoseiulus) californicus

Тетранихови акари

Оранжерийни и ягодоплодни култури


6. Metaseiulus occidentalis

(= Typhlodromus occidentalis)


Тетранихови акари

Лоза


7. Phytoseiulus persimilis

Тетранихови акари


Оранжерийни и ягодоплодни култури

Сем. Laelapidae
1. Hypoaspis aculeifer

(= Geolaelaps aculeifer)Сциаридни мухи и трипси
Оранжерийни култури и декоративни растения

Ларви на гъбни мухи от

сем. Sciaridae, сем. Phoridae,

сем. Cecidomyiidae


Kултивирани гъби

2. Hypoaspis miles

(=Stratiolaelaps miles)Сциаридни мухи и трипсиОранжерийни култури и декоративни растения

Ларви на гъбни мухи от

сем. Sciaridae, сем. Phoridae,

сем. Cecidomyiidae


Kултивирани гъби

IV. Нематоди използвани като биоагенти за растителна защита (NEMATODA)

Сем. Heterorhabditidae

1. Heterorhabditis bacteriophora


Ларви на коренови хоботници–

Otiorrhynchus spp.

Ягодоплодни култури

Ларви на хоботници

(Curculionidae)Декоративни растения


Ларви на листороги бръмбари (Scarabaeidae)

Декоративни растения


2. Heterorhabditis megidis

Ларви на хоботници –

Otiorrhynchus spp.

Декоративни растения

Сем. Steinernematidae1. Steinernema feltiae

Ларви на cциаридни мухиОранжерийни култури и декоративни растения

Ларви на гъбни мухи от

сем. Sciaridae, сем. Phoridae,сем. Cecidomyiidae

Kултивирани гъби

2. Steinernema carpocapsae

Ларви на хоботници (Curculionidae)


Зеленчукови култури и декоративни растения

Попово прасе

Зеленчукови култури и декоративни растения

Каталог: nsrz -> files -> orz
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
orz -> Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Утвърдил генерален директор: (антон величков)
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница