Мирослав Юруков "Защо съм студент?"Дата23.10.2017
Размер65.12 Kb.
#32974

Изготвил:

Мирослав Юруков
"Защо съм студент?"
Когато човек загуби нещо или то вече е минало безвъзвратно, тогава той го оценява в пълна степен и вижда колко много или малко е загубил, и разбира се какво е спечелил.

Затова дори и да се направи опит за определяне на причините, каращи един човек (както млад, така и по-възрастен) да стане студент, то едва ли ще могат точно да се изброят всичките. Защото след това, когато човек си зададе въпроса: “Защо бях студент?” ще може в по-пълна степен да определи причините, следствията и съответно изводите от цялото това “начинание”.

Днес знанието и достъпът до информация са едни от водещите предимства, както за обществата, така и за отделните човешки единици. Възможността човек да се обучава в нови неща, които ще му позволят да се реализира професионално и да постигне собствените си цели е нещо наистина важно. Развитието на все повече гъвкави форми на обучение, както за завършилите, така и за текущо обучаващите се позволява човек да се обучава без да се отделя изцяло и за дълго време от реалната бизнес среда – практиката, където се учи най-добре.

Студент – означава ли обучение за цял живот? Нима може да се каже, че човек е “студент” само докато учи във висше училище. От смисъла на тази дума за човек, който се (само)обучава и е ученолюбив и съответно от съвременното развитие на обществото - вече се залага все повече на постоянното обучение и преквалифициране през целият живот на хората за да може да се отговори на нуждата от кадри, отговарящи на непрекъснато променящите се условия и изисквания.

След като следваме една обща посока на развитие с Европейският съюз, то ние постепенно трябва и се приобщаваме към “стремежът към познание, който винаги е бил част от сърцевината на европейското начинание. Благодарение на това сме формулирали своята самобитност и ценности; този стремеж трябва да бъде двигател и на конкурентноспособността ни в бъдеще”.

В доклада на Европейската комисия пред пролетния Европейски съвет (22-23 март 2005 г.) е записано, че “в напредналите икономики като тази на ЕС знанието, т.е., изследователската и развойна дейност, иновациите и образованието са двигател на нарастването на производителността. Знанието е онзи фактор от решаващо значение, благодарение на който Европа може да си осигури конкурентноспособност в глобален мащаб, там където други се конкурират с евтина работна ръка и основни суровини.” Търсят се варианти за постигане на по-висока конкурентоспособност на базата на създаване на икономика на знанието. Именно поради това на младите и образовани хора се залага наистина много, като отделни малки “двигатели” на бъдещото развитие на икономиките. Развитие, което ще допринесе за повишаване благосъстоянието на обществото и за по-добра бъдеща база за напредък.


Защо съм студент?

Защото:

- с получаването на образование ще имам възможност да се реализирам в професионалната сфера

- ще успея да формирам по-висок стандарт на живот

- ще възприема нов начин на поведение и отношение спрямо хората, с които имам както професионални, така и лични отношения

- ще създам редица контакти, които може би ще прерастнат в добри приятелства за цял живот, а и ще са ми полезни

- ще помогна и на себе си, и на обществото като човек способен да взема решения и да носи отговорността за тях

Ако се разгледа думата “СТУДЕНТ” чрез отделните съставящи я букви, то какво би могло да се получи?Самообучение: след като човек е заинтересован от развитието си в дадена сфера, то нормално е да насочва повече усилия за това, като дори търси нови неща, които го интересуват, но не са заложени в програмата за обучение. По този начин се формира по-голяма теоретична база, а и конкретен поглед върху развитието на нещата, което позволява по-добрата реализация и развитие.

Толерантност: осъзнавайки своите виждания и желания, които може да са различни от тези на останалите, да бъдеш този, който е успял да и съответно намира начини да е над нещата и да се отнася към другите с необходимото уважение.

Усърдност: да правиш нещата правилно и да си удовлетворен от това, което правиш, след като си положил усилия е тази доза стимул, която те кара да вървиш напред.

Делови: поставянето на младият човек в нова среда, характерна със своите изисквания и конкретни особености му помага да усвои определени черти от академичните традиции. Допирът до реалната практика дава насоки за желаният начин на поведение и общуване при различни ситуации, които се случват ежедневно в професионалния живот.

Ентусиазираност: определено желанието на човек за развитие е от особено значение. Разбира се като млади хора всички ние искаме нещата да стават изключително бързо и независимо от негативно влияние, и всъщност почти винаги това се случва.

Носител: знанието ти дава, но и взема. За да постигнеш определен напредък в дадена област, в която полагаш повече усилия, означава в повечето случаи, че в някои други насоки ще се наложи да полагаш по-малко усилия. Но след като всичко това е в резултат на собствените ти виждания и желания, то значи ти осъзнаваш плюсовете и минусите на нещата, с които се заемаш и “товара”, който ще носиш.

Така ли е? – Мисля, че е така! 

Да си студент не означава естествено, че трябва да се възползваш единствено от предимствата, които ти предоставя твоето положение, но и да съумееш да усвоиш нещата както от теоретична гледна точка, така и от страна на правилата и етичните норми, които трябва да спазваш. Фактът, че голяма част от студентите имат желание да заминат да работят в чужбина не означава, че те стават “студенти” единствено заради възможността да спечелят повече пари за кратко време. Просто това е шанс за тях да придобият малко по-голяма финансова самостоятелност и да съберат част от средствата, с които да закупят “собствени” жилища, автомобили и т.н. От гл.т. на значението на казармата: определено има част от студентите, които се записват като такива единствено за да отложат военната си служба. Това се отразява върху желанието им за обучение и впоследствие върху постигнатите резултати. По този начин на пазара на труда излизат още повече конкурентни единици по отношение на завършилите определено образование, макар че би следвало работодателите чрез ефективни способи да отсяват наистина “качествените” бъдещи кадри.

Разбира се старото схващане, че за да станат “мъже” – момчетата като цяло трябва да преминат през военно обучение (казарма) едва ли трябва да се разглежда като все още напълно валидно. По този начин те ще се научат на ред, дисциплина, отговорност и търпение. Но бих казал аз, нима младият човек, когато е студент и е далеч от родителите си, не се научава на тези неща. Определено като студент, младият човек е поставен под влиянието на редица фактори и при различни условия, при които той трябва да взема решения сам и съответно да носи отговорността и последиците от тези решения. Това помага за формирането на по-голяма отговорност и ред, които се развиват в резултат на действията на самият човек, а не на базата на някакъв натиск и напрежение и то само за няколко месеца в казармата. Естествено това зависи от всеки един поотделно – всеки е различен характер и с различно възпитание, малко или много влияещи върху поведението му.

Понякога е трудно, дори и смешно, когато един млад човек си зададе въпроса: “Защо съм СТУДЕНТ?” и види, че хора без висше образование – назначени на определена работа получават по-голямо възнаграждение от това на хора, имащи висше образование и много добри качества. Получава се някакъв парадокс: “Защо да уча, да давам пари за обучение, след като мога да работя за повече пари и без висше образование!!!”. Точно в този момент млади хора, имащи възможността да учат, решават, че е по-добре да започнат да работят някъде и да оставят образованието на заден план. Това, че ще “изгубят” няколко учебни години и шанса да се срещнат с “успели” хора от практиката няма такова значение, колкото парите, които ще “направят” и “харчовете”, които ще могат да си позволят. Всеки избор (бил той - да си студент или просто да работиш), който човек прави носи след себе си последствия, които са положителни, но и отрицателни. Последствия, които трудно се променят, а дори и не могат да се компенсират. Затова е от особено значение всеки човек да осъзнава избора си и да разбира последствията от него. Точно по този начин всеки ще бъде удовлетворен от действията си, което води до по-голяма мотивация.

“Защо съм студент?”

“Точно в университета ли мога да науча всичко?”Във ВУЗовете все още съществува определено несъответствие с нужните предмети и теми на преподаване и реалните знания, необходими за по-бързото навлизане на младите специалисти в практиката и изисквани от работодателите. Затова налагането на различни програми и събития за стимулиране контакта и взаимодействието между работодатели и университети, и между работодатели и млади специалисти (Форум “Кариери”, изграждането на кариерни центрове) е от особено значение. По този начин се създават условия за адекватно насочване на студентите, съобразно пазарните нужди от специалисти в определена сфера и се засилва желанието и мотивацията им за бъдещо професионално развитие на базата на участието им в летни стажове и други програми за обучение. Точно заради това, когато се насочат общите усилия в една посока и се даде шанс на младите, талантливи и имащи желание хора да са удовлетворени от нещата, които правят и знаят, че правят нещо градивно, то със сигурност, когато ги попитат: “Защо сте студент?” – те ще отговарят: “Защото знам какво искам, търся го и се радвам, че успявам! Въпреки всички трудности!”
Каталог: winners scholarship
winners scholarship -> Надежда Аргирова
winners scholarship -> С какво (ще) ме промени работата?
winners scholarship -> София, юли 2004 Да дадем думата на цифрите
winners scholarship -> От уеб сайт към уеб клуб
winners scholarship -> С какво (ще) ме промени работата?
winners scholarship -> Международни отношения
winners scholarship -> Решение За първи път правя нещо съвсем самостоятелно За първи път
winners scholarship -> Моята кариера в българия
winners scholarship -> Моята кариера в България
winners scholarship -> С какво ме промени работата? (Есе)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница