Мисия, визия и стратегия за развитие на фирма „Давидофстраница3/7
Дата23.04.2022
Размер31.74 Kb.
#114150
1   2   3   4   5   6   7
Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма Давидоф
Свързани:
НАДЕЖДНОСТ НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
ОСНОВНИ КОНКУРЕНТИ на «Давидоф» са:

  • кафесладкарници «Сандор»

  • кафесладкарници «Лаваца»

  • кафесладкарница «Коко-Бонго»

  • Виенска сладкарница

  • кафесладкарница «Али Баба» и др.

Най-сериозните конкуренти на заведенията «Давидоф» са сладкар-ниците «Сандор» и «Лаваца», за щото те имат собствени сладкарски цехове, предлагат на клиентите си свои торти, рула, кремове. И двете заведения са от 3-4 години на пазара и се разрастват с добри темпове. В града ни вече има 2 сладкарници «Сандор» и две сладкарници «Лаваца». Те също предлагат услугата поръчка за торта. Кафе-сладкарниците «Сандор» произвеждат торти и за други заведения, които нямат собствени салдкарски цехове. Кафе-сладкарниците «Лаваца» произвеждат собствен сладолед, но копират доста от продуктите на «Давидоф», както торти, така и кремове.
От своя страна изделията, произвеждани в сладкарския цех на «Давидоф» неведнъж са печелили грамоти за сладкарско майсторство в ежегодните конкурси „Отдих и свободно време“ , провеждани в Спортна зала — гр. Варна.
ВЪНШЕН АНАЛИЗ
Дружеството развива своята дейност в условията на обкръжаващата го среда. Тази среда е съвкупност от множество динамични фактори и процеси, които могат да се групират в контролируеми и неконтролируеми. Те образуват макро и микро обкръжаващата среда, където функционира, както фирма «Давидоф», така и всяка друга фирма.
Икономическите и политическите фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от фирма «Давидоф» продукти са следните:

  • Безработица – Равнището на безработица през 2018г. се е увеличила спрямо предходната с 4,35%. Средногодишния брой на регистрираните безработни е 693 хил.души или 18,14% от трудоспособното население. Увеличаването на безработицата свидетелства за сравнително ниски и нестабилни доходи, което оказва неблагоприятно въздействие върху организацията;

  • Равнище на доходите – Отчетеното повишение на доходите за 2000г., фактически се изяжда от инфлацията на постоянно повишаващите се цени на монополистичните стоки и услуги като топлоенергия, електроенергия, горива и др. Ниското равнище на доходите ограничава потреблението на населението само до стоки и услуги от първа необходимост. Това също е фактор, който оказва негативно влияние върху търсенето на продукцията предлагана от дружеството;

  • Воденето на преговори за присъединяването на България към Европейския съюз – това е важен положителен напредък, който ще благоприятства за разширяване пазарите на фирмата в страните от общността, ще доведе до повишаване доверието на страните към България и българските производители реализиращи продукцията си на международните пазари.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница