Мисия, визия и стратегия за развитие на фирма „Давидофстраница4/7
Дата23.04.2022
Размер31.74 Kb.
#114150
1   2   3   4   5   6   7
Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма Давидоф
Свързани:
НАДЕЖДНОСТ НА ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Технологичен фактор
Технологичното оборудване трябва да се подновява периодично, съобразявайки се не само със срока на амортизация, но и с промените в самия продукт. Фирма «Давидоф» прави проучвания за внедряване на нови технологии за задоволяване на потребителското търсене, увеличаване качеството на предлаганата продукция, намаляване на производствените разходи и повишаване екологичните параметри на произвежданите продукти.
Социални фактори
Възрастова структура на населението – можем да разделим населението в три възрастови групи:

  • І група - население извън трудова възраст;

  • ІІ група – население в трудова възраст;

  • ІІІ група – население под трудова възраст.

  • Изразено в проценти съотношението между тези три групи е следното:

  • І група – 26,3%;

  • ІІ група – 60,3%;

  • ІІІ група – 14,4%.

Високия процент на хората на възраст от 16 до 60 години, в която влизат основните потребители на дамска и мъжка конфекция е причина за по-високо търсене на продуктите на дружеството. Това е фактор влияещ положително върху организацията.

  • Съотношение между градско и селско население – съотношението в проценти е 47,7% към 52,3% в полза на градското. Поради това, че “Брилянт” реализира продукцията си главно в големите градове, то по-високия процент на градското население спрямо селското оказва положително влияние върху организацията;

  • Спадът на раждаемостта и застаряването на населението са фактори оказващи неблагоприятно влияние върху дружеството.

Финансово положение на фирма «Давидоф» и SWOT-анализ
Финансовото състояние на фирмата е доста добро, с висок ръст на печалба.
За 2018 година общите приходи са 2 221 680 лв., а общите разходи 677 400 лв. От тук получаваме чистата печалба на Д3: 2 221 680 лв. – 677 400 лв. = 1 544 280 лв.
Тази чиста печалба е само за едно от заведенията «Давидоф». Ако се предположи, че и останалите обекти имат подобна чиста печалба, то за цялата фирма тя има следния вид: 1.544.280 лв. х 4 обекта = 6.177.120 лв.
С такава чиста печалба фирма «Давидоф» спокойно може да помисли да разшири броя на заведенията от своята верига.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница