Мнение На Ивайло Пенчев ОтносноДата26.08.2017
Размер45.4 Kb.
Мнение

На Ивайло ПенчевОтносно предложения от работодателя текст за КТД

Какво гарантира КТД в предоставения от работодателя вариант от 17 февруари 2012г.:1. Заплащане.

1.1. Намаляване на основните заплати след 01 юли 2012.

1.2. Намаляване и/или замразяване на допълнителните възнаграждения за нощен труд, домашно дежурство, пропътувани километри. Премахване или минимизиране на останалите ДТВ.

1.3. Продължаване засекретяването на възнагражденията на висшия ръководен състав и определянето им по неизвестни правила.

1.4. Елиминиране и недопускане на работниците и техните представители при определяне правилата и механизмите на заплащане.
2. Закриването на звена, премахване на дейности и „редуциране” на персонала.

2.1.Пълна свобода на работодателя да закрива звена и структури, да „оптимизира” персонала до където му е удобно, или както му наредят. Работещите в компанията ще имат привилегията да наблюдават и при подаден сигнал да аплодират.

2.2.Ако случайно някой се осмели, заведе и спечели дело за неправилно освобождаване от работа, ще получи само предвидените в КТ обезщетения, защото за сега не може по-малко. На нарушилия законите представител на работодателя няма да бъде търсена никаква отговорност. Добре, че не се сетиха да предложат чрез КТД механизъм за поощряването му.
3. Обезщетенията – свеждане до минимално задължителни нива по КТ, чрез намаляване на размера и увеличаване стажа за придобиване на право.
4.Работно време, почивки и отпуски.

4.1. Прехвърляне материалните и времеви разходи за медицинско преосвидетелстване, психопрегледи и др. за сметка на работника.

4.2. Минимизиране времето, което се признава за работно при служебни беседи, оперативки, изпити и т.н.. със задължителен характер. Например само общо 10 минути от инструктажа и предсменния медицински преглед се признават за работно време, независимо от действително необходимото.

4.3. Допускат се промени в графиците за работа по всяко време, без никакви компенсаторни механизми за ощетените.

4.4. Заявява се твърдото намерение за продължаване практиката за прекъсване на непрекъсваемото – работно време разделено на части при непрекъсваем работен процес, със всички вредни последици за работника. Различията между работещия в НКЖИ през 21-ви век и крепостния селянин намаляват все повече.

4.5. Отнемане договорените в предишни КТД-та допълнителни отпуски при кръводаряване, смърт на роднина, сватба и т.н.

4.6. Минимизиране до долните граници по КТ на допълнителните отпуски за ненормиран работен ден, вредни условия на труд и др. Отстраняване представителите на работниците и служителите от процеса на определяне правоимащите.
5. Здравословните и безопасни условия на труд.

5.1. Свеждане до минимум длъжностите и работните места, които ползват почивка в профилакториум за сметка на работодателя. Игнориране на синдикатите от процеса.

5.2. Свеждане размера на безплатната храна по Наредба 11 до минималните възможни нива. Отказ от договаряне механизъм за повишаване при промяна на икономическата обстановка.

5.3. Отказ от договаряне за работно и униформено облекло -качество, условия, срокове. Относно сроковете – предлагат текстове, които са дори по-неблагоприятни от тези в наредбата

5.4. Отказ да допуснат участие на синдикатите при определяне длъжностите, които подлежат на застраховане за риск „Трудова злополука”.

5.5. Отказ от осигуряване на договаряното в поредица колективни договори застраховане за риск „Злополука” на всички работещи в предприятието.


6. Социално дело.

6.1.Договаряне на нулево ниво на социалните разходи. Каквото е отгоре – работодателски подарък.

6.2. Ваучерите за храна за целия персонал – предложения текст означава, че и тази придобивка ще зависи единствено от волята на работодателя. Може да има ваучери, а може и да няма.

6.3. Социалната програма – отново се ползва любимия похват на работодателя – липса на приложение към КТД или точни текстове, отлагане в бъдеще неизвестно време, зависимо пак от благоразположението на работодателя.

6.4. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за работещите при тежки условия на труд – не се приема.

6.5. Липса на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на всички от предприятието – великодушно ни предлагат да се откажем от може би единственото нещо, в което железницата бе първа в резултат на усилията на предшествениците ни.

6.6. Преференциите за пътуване по железница. Предложеният текст е повече от ясен „във вид и обхват, определени от него”( работодателя). Т.е. – ако и доколкото работодателя прояви добра воля и благосклонност.
Изложеното до тук далеч не изчерпва всички отстъпления, които трябва да направим, за да имаме КТД. С няколко думи – предлагат да „договорим” пълното абдикиране на синдикатите от защита на наемния труд. Не само, че няма да се запази постигнатото в досегашните КТД, но се предлагат и текстове,някой от които са по-неблагоприятни от определеното в нормативната база.

В момента работодателя целенасочено запазва придобивки от досегашните договорености (ОЗ, допълнителни възнаграждения, социални суми, ваучери и др.) без да са формално договорени с КТД. Внушаваното и често явно послание към работниците е: „Защо са ви синдикати, като и без това получавате каквото трябва, дори и повече?”. Стремежа е да бъдат елиминирани организациите на наемния труд – сега, а ако може и за в бъдеще. Стресирани от това сме готови да подпишем каквото и да е КТД, стига да не личи, че сме в страни от процесите.

Категорично съм против подписване на такова предателско КТД. Последствията са ясни и предвидими:


  • Веднага след подписването всички негативи вече с пълно основание ще носим ние – синдикатите;

  • За поне две години напред работодателят ще е свободен да прави каквото, когато и както си иска, без нито отделния работник, нито синдикатите да могат да противодействат (примера в БДЖ е очеваден и много пресен);

  • Вече наистина няма да има смисъл от участие в синдикални сдружения с такова поведение.

Не приемам довода „Какво да правим, след като толкова малко хора стачкуваха”, но това е отделна и много голяма тема, от която впрочем също бягаме.

Това, което става в момента и то не за пръв път, е стремеж към предаване или може би продажба на интереса на работниците, чрез скриване зад колективната безотговорност.


Предлагам да се свика съвместно заседание на ръководните органи на вносителите на проектите за КТД, на което с ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ се реши какви да са бъдещите ни действия.
25.02.2012г.
Каталог: enigma pictures -> sjb docs
sjb docs -> Заседание на Регионален съвет София при Синдиката на железничарите в България. Присъстваха 18 председатели и представители на осо
sjb docs -> Заседание на Регионален съвет София при Синдиката на железничарите в България. Присъстваха 17 председатели и представители на осо: № по ред
sjb docs -> П р о е к т з а с т а ч н о с п о р а з у м е н и е
sjb docs -> Проект: колективен трудов договор между “бдж- товарни превози” еоод гр. София


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница