Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” еоодДата14.01.2018
Размер134.29 Kb.
#46186
Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД

4230 Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” № 28; ЕИК – 115532654

централа: 0331/20-411; 0887/322 079; факс: 0331/2-71-46

www.mbal-asenovgrad.com; e-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg

МБАЛ-Асеновград”ЕООД има сключен договор с РЗОК за 2015г. за оказване наболнична помощ по следните 93 клинични пътеки :


1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

620.00

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2800.00

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

774.00

4

Субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

1000.00

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

461.00

17

Мултиплена склероза при лица над 18 години

533.00

18

Епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

300.00

19

Епилептичен статус при лица над 18 години

500.00

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600.00

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност при лица над 18 години

120.00

47.1

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден

200.00

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни

200.00

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

2750.00

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация

420.00

56

Ритъмни и проводни нарушения при лица над 18 години

345.00

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик при лица над 18 години

700.00

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик при лица над 18 години

2480.00

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

420.00

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години при лица над 18 години

883.00

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

330.00

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

130.00

90

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

420.00

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

450.00

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

426.00

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

553.00

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години

400.00

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

700.00

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

600.00

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

1540.00

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст при лица над 28-ия ден

545.00

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст при лица над 28-ия ден

431.00

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600.00

114

Глухота – диагностика и консервативно лечение

300.00

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден

150.00

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340.00

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

535.00

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

319.00

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия

380.00

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2134.00

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

580.00

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително

146.00

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително

230.00

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

800.00

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 гестационна седмица

390.00

145

Нерадикално отстраняване на матката

1024.00

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

711.00

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или ин витро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

128.00

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

277.00

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

806.00

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

408.00

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

605.00

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2700.00

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

2700.00

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

1621.00

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години

1621.00

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2453.00

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

2053.00

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

939.00

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години

939.00

164

Оперативни процедури върху апендикс

558.00

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624.00

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

426.00

167

Оперативни процедури при хернии

574.00

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601.00

169

Конвенционална холецистектомия

1127.00

170

Лапароскопскахолецистектомия

880.00

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2138.00

172

Оперативни процедури върху черен дроб в условия на спешност с код 50.61

3000.00

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1355.00

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност в условия на спешност при остър панкреатит с код 52.22

4500.00

175

Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност

1720.00

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1000.00

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години в условия на спешност

1500.00

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

1200.00

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата:стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

1100.00

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

200.00

181

Оперативно лечение при остър перитонит

2000.00

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1375.00

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания при лица над 18 години

714.00

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

500.00

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден

454.00

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

700.00

194

Консервативно лечение на съдова недостатъчност само за диагноза І80.2 при лица над 18 години

475.00

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

384.00

203

Хирургично лечение при травма на главата

1052.00

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

450.00

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

787.00

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

666.00

279

Грижи за здраво новородено дете

160.00

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500.00

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

700.00

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години

700.00

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

100.00

Управителна „МБАЛ-Асеновград”ЕООД

Д-р Иван Червенков

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница