Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еадДата11.01.2018
Размер16.93 Kb.
#43702

УНИВЕРСИТЕТСКА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

София 1431 ул.”Св.Георги Софийски”1 Централа: 02 92-301, тел./факс: 02 9230-646

e-mail:umbal.alexandrovska@gmail.com; www.alexandrovska.com


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Отговор на въпрос № 1:


При услугите „вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС – на гише“ и „вътрешнобанково безкасово плащане в лева чрез РИНГС – интернет банкиране“ става въпрос за банков превод, при който сметките на наредителя и получателя са в една и съща банка.
Отговор на въпрос № 2:
По аналогия с предходните позиции позиция 17 е „превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране – вальор ТОМ“, а позиция 18 е „превод във валута – американски долар – чрез интернет банкиране – вальор SAME”.
Отговор на въпрос № 3:
Предложилите най-висока лихва ще получат оценка равна на коефициента на тежест, както следва:

- за позиция № 38 „олихвяване на разплащателна сметки в лева“ – 90 точки;

- за позиция № 39 „олихвяване на разплащателна сметки в евро“ – 5 точки;

- за позиция № 40 „олихвяване на разплащателна сметки в американски долари“ – 5 точки.

В методиката за оценка е допусната техническа грешка при форматирането на файла. Формулата би следвало да се чете по следния начин:
Предложена лихва

--------------------------------------- х Коефициент на тежест = Крайна оценка по подпоказателя LХ

Най-висока предложена лихва

Отговор на въпрос № 4:


Както беше написано в отговори на предишни искания за разяснения - съгласно т. 3.1 от проекта на договор, приложен към публичната покана, възложителят ще дължи на банката възнаграждение, съгласно нейното ценово предложение в офертата, а не съгласно тарифата й. Целта на обществената поръчка е именно да се постигнат по-благоприятни условия за възложителя, ако това е възможно. Ценовите предложения в офертите се посочват в български лева. Право на всеки участник е сам да определи размера на всяка оферирана от него цена. Ако бъде избран за изпълнител, възложителят ще заплаща само тези цени, които са посочени в съответното ценово предложение, тъй като съгласно т. 5.2 от проекта на договор те не подлежат на промяна освен в случаите, предвидени в нормативен акт.
Каталог: bg version -> pages -> zoom
zoom -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Чл. 35. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. (2)
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Микробиологични изследвания за пациенти без направление по нзок цена в лв
zoom -> Определяне на ИгД в серум с радиална имунодифузия
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница