Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еадстраница1/7
Дата14.05.2017
Размер443.31 Kb.
#21320
  1   2   3   4   5   6   7

УНИВЕРСИТЕТСКА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

София 1431 ул.”Св.Георги Софийски”1, тел./факс: 02 9230-646

e-mail:umbal.alexandrovska@gmail.com; www.alexandrovska.comОДОБРЯВАМ:
Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
на документация за участие във възлагане на обществена поръчка по

чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП


с предмет: „Доставка на медицински консумативи за Отделение по инвазивна кардиология на Клиника по кардиология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД”  1. Публична покана за участие № 2548/25.07.2014г.

  2. Предмет на поръчката – Приложение №1

  3. Образец на оферта – Приложение № 2

  4. Образец на „Техническо предложение” – Приложение № 3.

  5. Образец на „Ценово предложение” – Приложение № 4.

  6. Проект на договор – Приложение № 5

  7. Декларация по чл. 47 ал. 1 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТАНаименование и техническа спецификация

Мярка

Количество

1

Коронарен стент от кобалт-хромова сплав

Дизайн на катетър - RX, Проксимален шафт с Hypotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016”, Диаметър на шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II; S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0039“ и модел с 6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.577mm; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mmброй

50

2

Сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и маневреност

ICE ™ хидрофилни покритие; върх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; Дължина на водача в см – 110, 150, 200, 300; диаметър в мм – 0.46; Дължина на гъвкавия връх в см – 8; 12брой

10

3

0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия

DUO-CORE технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 40см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0g, Intermediate-3.6g, Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6gброй

30

4

М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4F/вътр.лумен-0.041"/ и 5F/вътр.лумен-0.043"/

Единичен SUS braid за 5F и двоен SUS braid за 4F.Специални криви и дължини от 65 см до 150см прави за реканализации на долни крайници , Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus,COE 2, JB1,JB2.брой

5

5

Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 или 300см

Конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", J - 1.5mm typ, за реканализация на периферна васкулатураброй

5

6

Коронарен микро-водещ катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии

SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat/без проксималните 60 см/ дължина 130 или 150 см см, ултра нисък дистален профил 1,8F, проксимален профил-2.6F,златен маркер на 0,7мм от върхаброй

3

7

Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка от Tungsten, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, съвместим с водач 0.14"

брой

3

8

Балон катетър за ПТКА

Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър.Профил на върха 0.017“ (0.43мм); червен цвят на върха; хидрофилно покритие Zglide; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,2; 1,2Push; 1,5; 1,5Push; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPaброй

10


Приложение № 2


ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

за участие в избор на изпълнител по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


ДО:________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)
От:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от - __________________________

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс________________

ЕИК: _____________________________,

Идентификационен № по ЗДДС______________________________ ,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________

Разплащателна сметка:

BIC:___________________;

IBAN:___________________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Каталог: bg version -> pages -> zoom
zoom -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Чл. 35. (1) Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон. (2)
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад
zoom -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
zoom -> Микробиологични изследвания за пациенти без направление по нзок цена в лв
zoom -> Определяне на ИгД в серум с радиална имунодифузия
zoom -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница