Мобилната телевизия в Европа: Комисията одобрява включването на стандарта dvb-h в списъка от официални стандарти на Европейския съюзДата25.09.2017
Размер48.08 Kb.
#30962


IP/08/451

Брюксел, 17март 2008 г.Мобилната телевизия в Европа: Комисията одобрява включването на стандарта DVB-H в списъка от официални стандарти на Европейския съюз

Днес Комисията реши да добави стандарта за цифрово телевизионно разпръскване за мобилни устройства (DVB-H) в списъка от стандарти на Европейския съюз, служещ като основа за насърчаване на хармонизираното предоставяне на далекосъобщителни услуги в целия ЕС. Добавянето на DVB-H е нова стъпка към установяването на единен пазар за мобилна телевизия в Европа, което ще позволи на всички граждани на ЕС да гледат телевизия и когато са в движение. До 2011 г. пазарът на мобилната телевизия може да достигне 20 милиарда евро с около 500 милиона потребители в световен мащаб.

Еврокомисарят за информационното общество и медиите Вивиан Рединг заяви: „За да може мобилната телевизия да навлезе в Европа, трябва да има сигурност по отношение на технологията. Ето защо аз съм доволна, че с днешното решение, взето от Комисията в тясно сътрудничество с държавите-членки и Европейския парламент, ЕС подкрепя DVB-H като предпочитана технология за наземна мобилна телевизия. Следващите стъпки в осъществяването на стратегията на ЕС за мобилна телевизия ще включват издаването на насоки относно разрешителните режими, както и насърчаването на системи за управление на правата върху интелектуалната собственост, основаващи се на отворени стандарти като DVB-H.“

Възприемането на DVB-H навсякъде в Европейския съюз ще осигури на операторите и индустрията необходимия мащаб на пазара за пускане на масови услуги за мобилна телевизия в целия ЕС. Един общ европейски стандарт ще бъде от полза и за потребителите, които ще могат да гледат телевизия със собствените си мобилни телефони или други мобилни устройства по всяко време и навсякъде в Европейския съюз. След като в Официален вестник на ЕС се публикува решението на Комисията за допълване на списъка на стандарти на Европейския съюз, държавите-членки ще бъдат приканени да насърчават използването на DVB-H. Тази недвусмислена подкрепа за групата от стандарти DVB е и важен сигнал за трети страни, на които предстои да вземат решение относно технологията за цифрова и мобилна телевизия, като се използват DVB-T, DVB-H и DVB-SH.

Понастоящем DVB-H е най-широко използваният стандарт за мобилна телевизия в Европейския съюз. Сега в 16 държави DVB-H е в състояние между изпробване и пускане на услуги срещу заплащане. Услуги срещу заплащане въз основа на DVB-H вече се предлагат в Италия, като по-късно тази година се очаква тя да бъде последвана и от други държави, а именно Финландия, Австрия, Франция, Швейцария и Испания.

От ключово значение за успеха на мобилната телевизия е въвеждането на прозрачен режим за правата върху интелектуалната собственост, основаващ се на справедливи, разумни и недискриминационни условия и позволяващ ниска цена на използваните устройства. Поради това, Комисията ще продължи внимателно да наблюдава напредъка в създаването на патентен пул за DVB-H.

От съществено значение за бързото навлизане на услугите на мобилната телевизия са ефикасните разрешителни процедури за съответните оператори. През февруари 2008 г. Комисията обсъди с индустрията и държавите-членки най-добрата практика за разрешителни процедури за мобилна телевизия, като помоли за виждания по въпроса всички заинтересовани страни. Понастоящем се подготвят насоки за най-добра практика, които да подпомогнат държавите-членки във въвеждането на мобилната телевизия без забавяне. Либерално регламентиране и ясни лицензионни режими ще предоставят на индустрията сигурността, от която тя се нуждае за пускането на своите услуги за мобилна телевизия без ненужни спънки.История:

През юли 2007 г. Комисията предложи стратегия за насърчаване на мобилната телевизия в Европа (виж IP/07/1118, MEMO/07/298). Тя включва използването на отворения стандарт DVB-H – разработен от европейската индустрия отчасти с подкрепата на европейски изследователски фондове – като общ стандарт за наземна мобилна телевизия в Европа. През ноември 2007 г. Съветът на министрите на далекосъобщенията прие стратегията на Европейската комисия за мобилната телевизия (виж IP/07/1815).

Комисията счита, че 2008 г. ще е решаваща за навлизането на мобилната телевизия в ЕС поради важни спортни събития като например европейското първенство по футбол и летните олимпийски игри, които ще предоставят уникална възможност за нарастване на информираността на потребителите и възприемането на новите услуги.

За повече информация:

MEMO/07/298 SPEECH/08/144 /

Член 17 от Директива 2002/21/ЕО

Стандартизация

1. Комисията, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2, съставя и публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на стандартите и/или спецификациите, които да служат като основа за насърчаване на хармонизираното предоставяне на електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги и свързани с тях съоръжения и услуги. Когато е необходимо, Комисията може, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2, и след консултация с Комитета, създаден с Директива 98/34/ЕО, да поиска стандартите да бъдат съставени от европейските организации по стандартите (Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC), Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI)).

2. Държавите-членки насърчават използването на стандартите и/или спецификациите, посочени в параграф 1, за предоставянето на услуги, технически интерфейси и/или мрежови функции, доколкото е строго необходимо за гарантиране на оперативна съвместимост на услугите и за повишаване свободата на избор за ползвателите.

Докато стандартите и/или спецификациите не са публикувани в съответствие с параграф 1, държавите-членки насърчават въвеждането на стандарти и/или спецификации, приети от Европейските организации по стандартите.

При отсъствието на такива стандарти и/или спецификации, държавите-членки насърчават въвеждането на международните стандарти или препоръките, приети от Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), Международната организация по стандартизация (ISO) или Международната електротехническа комисия (IEC).

Доколкото съществуват международни стандарти, държавите-членки насърчават европейските организации по стандартите да ги използват или да използват съответни части от тях като основа за стандартите, които те разработват, с изключение на случаите, когато такива международни стандарти или съответни части от тях биха били неефикасни.

3. Ако стандартите и/или спецификациите, посочени в параграф 1, не са адекватно въведени, така че не може да бъде осигурена оперативната съвместимост на услугите в една или повече държави-членки, въвеждането на такива стандарти и/или спецификации може да бъде задължително по процедурата, установена в параграф 4, доколкото е строго необходимо за гарантиране на такава оперативна съвместимост и за подобряване на свободата на избор за ползвателите.

4. Когато Комисията възнамерява да направи въвеждането на някои стандарти и/или спецификации задължително, тя публикува известие в Официален вестник на Европейските общности и приканва всички заинтересовани страни да огласят своите становища. Комисията, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 3, определя въвеждането на съответните стандарти за задължително, като ги посочи като задължителни стандарти в списъка със стандарти и/или спецификации, публикува в Официален вестник на Европейските общности.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница