Модели на проектно базирано обучение по физика в условията на изследователски дейности юлия Илчева, Мария Дюлгерова, Александър РусевДата04.01.2018
Размер21.36 Kb.
#40754
МОДЕЛИ НА ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИКА В УСЛОВИЯТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ
Юлия Илчева, Мария Дюлгерова, Александър Русев

ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, град София
РЕЗЮМЕ
Съгласно изискванията на Държавните образователни стандарти за училищно образование едно от приоритетните направления на учебния процес е развиване на изследователски дейности у обучаемите. В процеса на тези дейности учениците се учат да използват усвоените знания на практика и да реализират резултатите на своите изследвания.

Много психолого-педагогични изследвания са посветени на проблема за развитие на изследователските умения на учащите се. Тези умения безспорно се реализират чрез учебния предмет физика, който заема водещо място сред другите учебни предмети по възможности за организация на изследователски дейности, развиване на изследователски умения и създаване на условия за интерактивно взаимодействие.

Основно учебно-познавателно средство на проектно базираното обучение като обобщен модел на организация на дидактичния процес е работата върху проект. Конструктивистката идея за обучение в дейности и чрез дейности стои в основата на този вид обучение по физика. Тя предполага изграждане на системообразуващи връзки с други учебни предмети като математика, химия, биология и информационни технологии.

Работата по проект стимулира креативността и подкрепя формирането на мотивирани и самостоятелно мислещи ученици, развива познавателните и изследователските умения, способности и компетенции, повишава качеството на образованието. Тя предлага много възможности, свързани с развитието на функционалната грамотност на учениците, т.е. способността да се използва наученото в ключови познавателни области, като се анализират проблеми в ситуации, близки до реалните.

Функционалната грамотност се отъждествява с развитието на умения за анализ, тълкуване, осмисляне, генериране на идеи, формулиране и решаване на проблеми. Насочена е към развиване на умения за откриване, отсяване, осмисляне и оценяване на информация.

Разгледаната тема в контекста на проектно базираното обучение е Светът на физиката през приказния свят на детството. Предложенията за проектни модели са: модели, действието на които се основава на архимедовата сила; модели, действието на които се основава на инерцията; механични модели; звукови модели, модели, чието действие зависи от различното положение на центъра на масите; жироскопични модели; модели, чието действие е свързано с третия закон на Нютон; аеродинамични модели; оптични модели (камера обскура, калейдоскоп); електрични и магнитни модели.Представен е подробен план за организация на проектната учебна дейност. Описани са нивата за развитие на изследователските умения – експериментални, интелектуални и рефлексивни. Анализирани и оценени са направените проекти по зададени критерии. Направено е обобщение, дадени са насоки за непрекъснато развитие на изследователски умения чрез използване на интерактивни средства в процеса на обучение по физика.
Каталог: upb
upb -> Физиката в Българската академия на науките
upb -> Нобеловите награди за 2000 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди Нобеловата награда
upb -> Конкурс за комуникация на науката Лаборатория за слава FameLab 2009
upb -> Нобеловите награди за 2001 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
upb -> Съюз на физиците в българия министерство на образованието и науката
upb -> Европейска нощ на учените 2015 25 септември 2015 Г. (Петък) Българска академия на науките
upb -> Представяне на книгата на акад. Александър петров „физика на живата материя“
upb -> Проф. Д-р асен златаров
upb -> Приветствие от името на г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България поднася г-жа Анна-Мария Виламовска


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница