Модернизиране на земеделските стопанствастраница38/38
Дата27.10.2018
Размер4.56 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
76

 

4107

Други кози

бр.

 

2

 

4013

Свине - общо

бр.

 

///

///

4014

Свине майки

бр.

 

468

 

 

от които:

 

 

 

 

 

пасищно отглеждани от източно-

 

 

 

 

 

балканската порода и нейните

 

 

 

 

 

кръстоски*

бр.

 

468

///

4108

Прасенца под 45 дни

бр.

 

111

 

 

от които:

 

 

 

 

 

пасищно отглеждани от източно-

 

 

 

 

 

балканската порода и нейните

 

 

 

 

 

кръстоски*

бр.

 

111

///

4109

Други свине

бр.

 

111

 

 

от които:

 

 

 

 

 

пасищно отглеждани от източно-

 

 

 

 

 

балканската порода и нейните

 

 

 

 

 

кръстоски*

бр.

 

111

///

4016

Птици - общо

бр.

 

///

///

4017

Кокошки носачки

бр.

 

10

 

4110

Бройлери

бр.

 

7

 

4019

Пуйки

бр.

 

26

 

4020

Гъски

бр.

 

89

 

4021

Патици

бр.

 

8

 

4023

Щрауси - общо

бр.

 

///

///

 

Щрауси, отглеждани за яйца

бр.

 

619

 

 

Щрауси, отглеждани за месо

бр.

 

153

 

4022 +

Пъдпъдъци и други

бр.

 

26

 

4111

птици

 

 

 

 

+4111

 

 

 

 

 

4024

Зайци - общо

бр.

 

0

 

4031

Зайкини майки

бр.

 

96

 

4025

Коне и други еднокопитни

бр.

 

29

 

4027

Пчелни семейства

бр.

 

72

 

4029

Буби - кутийки бубено семе

бр.

 

284

 

4030

Други

 

 

0

 

4030

От които: Калифорнийски червеи

м2

 

42

 

4030

От които: Охлюви

м2

 

3,03

 


Забележка. (*)Съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.) (Наредба № 6 от 2007 г.);

Фуражни култури - 3037 царевица за силаж, 3096 фий, 3149 фуражни зеленчуци, 3040 люцерна, 3041 естествени ливади, 3159 други фуражни култури;

Преживни животни - 4101 Телета и малачета до 1 г.; 4102 Говеда и биволи над 1 г. за угояване; 4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; 4104 Млечни крави и биволици; 4105 Крави от месодайни породи; 4008 Овце - млечни и овце - месодайни; Други овце; 4011 Кози - майки; 4107 Други кози.

Начин на изчисляване на икономическия размер на даденото земеделско стопанство:

1. Изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството

Изчисляването се извършва с помощта на таблица, където в колона 4 "Данни на стопанството (основни култури)" се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани животни.

При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:

а) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. (колона 1).

б) За кандидати, които не са длъжни да се регистрират в ИСАК при условията на чл. 20 и 23 от наредбата - Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на заявлението за подпомагане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се приема стопанската година, която е била такава при попълването на актуалната анкетна карта.

в) За кандидати, които са длъжни да се регистрират в ИСАК при условията на чл. 20 и 23 от наредбата - Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от декларацията по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година. Отчитат се данните, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се приема стопанската година, която е била такава при попълването на декларацията.

г) Когато стопанството отглежда животни, се посочва броят на животните в съответните категории в колона 4 съгласно допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

д) Данните за втори и междинни култури не се включват.

В колона 6 се изчислява съответната стандартна разлика за даден вид култура или животно (произведението от данните на стопанството (колона 4), умножени по показателя за стандартната разлика лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът от индивидуалните разлики представлява общата стандартна разлика на стопанството при спазване на следните условия:

е) Фуражен баланс или излишък, в случай че стопанството отглежда преживни животни, коне и други еднокопитни животни, както и свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.

В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от стандартните разлики на фуражните култури и сумата от стандартните разлики на:

- преживните животни,

- конете и другите еднокопитни животни,

- свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г., е "0" или отрицателно число. В този случай стандартната разлика на фуражните култури не се включва в общата стандартна разлика на стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е "0") не се изважда от общата стандартна разлика.

Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от стандартните разлики на фуражните култури и сумата от стандартните разлики на:

- преживните животни,

- конете и другите еднокопитни животни,

- свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г., е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общата стандартна разлика, а не цялата сума от стандартните разлики на фуражните култури.

При изчисляване на фуражния баланс стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни от източнобалканска порода и нейните кръстоски не се взема предвид, в случай, че в стопанството се отглеждат и свине майки от източнобалканска порода и нейните кръстоски.

ж) При изчисляването на общата стандартна разлика на стопанството стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки.

2. Изчисляване на икономическите единици

Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1200 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница