Модул m=20 Брой на зъбите Z=316Дата13.10.2018
Размер40 Kb.
Относно:Търговско запитване за доставка на Венец зъбен за МШЦ 4,5х6,0

Уважаеми Госнода,

Асарел Медет” АД се нуждае от доставка на Венец зъбен за МШЦ 4,5х6,0 със следната техническа характеристика:Модул m=20

Брой на зъбите Z=316

Ъгъл на наклона на зъбите 6 º

Направление на зъбите дясно

Изходен контур α=200 –ГОСТ 13755-88

Коефициент на корекция 0

Степен на точност 8

Тип на мелницата Топкова с централно разтоварване

Производител НКМЗ-Украйна

Чертеж № на венеца 0-121093Мч

Количество на доставка един брой
I. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:

 1. Твърда цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача.

 2. Гаранция – в работни часове или месеци - от датата на монтаж.

 3. Срок на доставка:

 4. Франкировка – склад на Купувача .

 5. Плащане – максимално разсрочено след доставката.

 6. Качество и произход – доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката.

 7. Изискуеми документи за участие в офертното проучване:

            7.1. Представяне на препоръки (референции) от 3 други настоящи клиенти, ползващи идентичен зъбен венец (задължително да бъдат посочени имена и телефон (e-mail) за контакт).

            7.2. Счетоводен баланс за последната година.

7.3. Когато за извършване на доставката се сключва договор ще се изиска и удостоверение за актуално състояние на доставчика /или ЕИК номер.


 1. Валидност на офертата – 90 дни от датата на крайния срок за представянето й.           

ІІ. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 1. Цена.

 2. Гаранция.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:           

 1. Офертата моля да изпратите съгласно реда в дружеството на адрес:

                   „Асарел Медет” АД

                  гр. Панагюрище, 4500

                  До:  Ръководител отдел “Мониторинг”. 

                  Надпис: «Оферта за доставка на Венец зъбен за мелница МШЦ 4,5х6,0»

                                 « Да се отвори само от определената за целта комисия»

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик с надпис „Търговски условия”.      1. Офертите се класират само на един кръг.

 2. Обръщаме внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това, при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 3. Краен срок за предоставяне на офертите 14.07.2011 г.

 4. Лице за контакти:                                                                                            

                                               Инж. П. Боюклиев, специалист „Доставки”

                                               Тел.:  0357/ 60437                                                e-mail: dr@asarel.com

С уважение,

Прокурист:

/икн. Ив.Дончев/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница