Монография 1 Студии 1 Статии 26 Доклади 11 Популярни публикации Всички публикации са самостоятелниДата08.06.2018
Размер64.89 Kb.
#72518
ТипМонография
Списък на публикации и други научно-приложни разработки в областите на Интегрираните маркетинговите комуникации, брандинга, ПР, реклама, визуалните комуникации и дизайна.
Публикациите са класифицирани по вид:

Монография - 1

Студии – 1

Статии – 26

Доклади – 11

Популярни публикации

Всички публикации са самостоятелни.

Приложение:

Интервюта, представяния и участия в медиите, където се засягат въпросите на рекламата, бранда, дизайна и маркетинговите комуникации.
Монография:

Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. ИК "Ваньо Недков", София, 2014.


Студии:

Политическият брандинг с рекламен акцент? Стефан Серезлиев, Изд. Асоциация „Имагинес”, Класик Дизайн ООД, София, 2009, 30 с.


Статии:

Статии в национални списания:


Плакатът – между изкуството и комуникацията / Стефан Серезлиев. // Индустриален дизайн. Декоративно изкуство, 1991, януари; с. 18-21
Пътят пред/зад свободната рекламна инициатива (в България) / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 1999, (септември), с. 2-3
Рекламата – между маркетинга и изкуството / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2000, с. 54-56

Креативни аспекти на рекламата / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2000, с. 54-55


Голямата конвенция I / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (март), с. 44-45
Голямата конвенция II / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (април-май), с. 49-50
Творческата стратегия / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (юни), Алба С” ЕООД София, с. 39-41

Factor ADVtm / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001, (декември), с. 38-39


Дизайнът като ресурс в рекламата. / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, декември 2001, с. 2-3
Да се продават безкомпромисни идеи. Творчески разговор на „ти” между Стефан Серезлиев и Кирил Златков (Арт Директор в Огилви енд Мейдър). / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, декември 2001г.
Как да познаем нашия вестник. / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, бр.4, 2002г.;
Мениджмънта на дизайна (ахилесовата пета на рекламния бизнес в България)” / Стефан Серезлиев. // Медиа свят, 2002, (август), с. 32-33
Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Серезлиев, Стефан // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [http://media-journal.info/?p=item&aid=61]
Политическият брандинг с рекламен акцент? Стефан Серезлиев // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]
Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Стефан Серезлиев // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, № 11. Available from: [www.media-journal.info]
Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Стефан Серезлиев // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]
Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. / Стефан Серезлиев. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.02.2012.
Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. / Стефан Серезлиев. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 24.02.2012.
Съвременният ПР: Поглед отвън. / Стефан Серезлиев. // Лятна школ по масови комуникации (НБУ), 2012г.
Съвременният бранд: нови комуникационни перспективи, нови предизвикателства. / Стефан Серезлиев. // Superbrands. AN INSIGHT INTO SOME OF BULGARIA’S STRONGEST BRANDS 2012-2013, „ВИП Медиа”ООД, под лиценза на Superbrands Limited UK, 2013, с. 114-117
Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама), „Реторика и комуникации”, [ http://rhetoric.bg/ ] електронно научно списание, брой 7, април 2013
Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. / Стефан Серезлиев // „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013
Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Рекламната агенция (от поредицата Творческият процес в съвременната реклама), „Реторика и комуникации”, електронно научно списание, под печат
Серезлиев, Стефан. Пресечни точки в полето на медийния дизайн. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 04 септември 2013 [cited 04 September 2013]. Available from: http://www.newmedia21.eu/kritika/presechni-tochki-v-poleto-na-medijniya-dizajn/
Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. / Стефан Серезлиев // „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 13, януари 2014
Brand vs/via Terrorism: Let’s talk in future tense. Serezliev, Stefan. Rhetoric and Communications E-journal, Issue 13, July 2014, http://rhetoric.bg/, ISSN 1314-4464

Статии в международни списания:

Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Serezliev, Stefan. // Icograda eNews,

http://www.icograda.org/feature/current/articles292.htm[30.10.2011 г. 11:21:47]


Bulgarian Package Design: Call to action. / Stefan Serezliev. // Package & Design, Package & Design Publishing House, 2013.4., July, pp. 4-25

Представяне на България в областта на дизайна със статия и куриране на български автори и комуникационни агенции в най-голямото китайското списание за дизайн, бранд и образование по дизайн Package & Design, юли 2013.


Доклади и презентации:

Доклади в България:

„Креативните рекламни стратегии”. Доклад към семинарната програма на Реклама-Експо 2001, НДК, София, 11 октомври 2001
„Визия за визията – нови перспективи пред рекламата”. Доклад на семинара „Визия в рекламата”, организиран от Студентския съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет „Св. Климент Охридски” в рамките на фестивала „Дни на свободното слово”, юли 2007
„Модерната реклама и новите подходи в комуникационните механизми: Творческа бизнес идея”. Презентация на 13-та ранно-есенна школа по семиотика "Социосемиотика", Созопол, 11-18 септември, 2007 г., организирана от Югоизточно-европейски център за семиотични изследвания при Нов български университет
„Перспективи в модерната реклама”. Доклад на семинарната програма на 17-то издание на Реклама Експо, НДК, София, 9-12 октомври 2007
„Брандингът – предизвикателствата между корпоративната идентичност и имиджа” - доклад; „Представяне на израелския типограф Одед Езер” - презентация. 18-то издание на Реклама Експо, НДК, София, 9-12 октомври 2008

„Новите предизвикателства пред графичния дизайнер в началото на 21 век”. Доклад към семинарната програма на Биенале на българския дизайн - Първо издание, София, 2008, 09-11 октомври.


„Националният бранд и имиджът”, доклад в панела „Имидж и лайфстайл: светлини и сенки” на IV PR фестивал „Пиар по време на криза” 17 -19 май 2010 г.
„Съвременният ПР: Комуникационни перспективи и предизвикателства в контекста на ИМК, брандинга и новите потребители“ – презентация; „Съвременният ПР: Поглед отвън.”. Научен доклад, публикуван в изданието на 14 Лятна школа по Връзки с обществеността, Департамент по масови комуникации (НБУ), 2012г.
„Новите предизвикателства пред бранда”. Доклад в семинарната програма на форума на рекламното изкуство „Сommunication Art Print Image Sign COPI’S”– Експо Център София; 17.10.2012 г.
„Политическият бранд”. Водещ говорител (дискутант) с презентация в Панел „Комуникацията в политическите кампании” в Академичния омнибус, организиран от Катедра на ЮНЕСКО към ФЖМК (Софийски университет) и Българска академична асоциация по комуникации в рамките на Седми ПР Фестивал „Политика чрез комуникации”, 27-29 май, 2013
„Съвременното образованието по реклама: проблеми и перспективи”. Доклад на Академичния омнибус „Методически семинар за образованието по ПР и реклама”, организиран от Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК (СУ), съвместно с магистърските програми „Реклама и Връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и “Маркетинг и Връзки с обществеността в образованието, науката и културата” на Варненския свободен университет, 3-5 юни 2013 г.
Доклади на международни конференции в чужбина:

Bulgarian and Tunisian professional and educational perspectives in communication design. International conference ‘The Icograda Design Week’ ‘Building Bridges” Istanbul, Turkey, Bilgi University, 27-31 January 2004.


The New Disruption: Graphic Design vs Marketing. Stefan Serezliev. Design education: tradition and modernity : scholastic papers from the International Future of Design Education. Envisioning the Future. The New Disruption: Graphic Design vs Marketing pp. 577-582, (6. Envisioning the future). Future of Design Education. Conference, DETM 05 / Author: editors, Vijai Singh Katiyar, Shashank Mehta. 2007, 586 p. (отпечатан в изданието на конференцията);

С този доклад е поканен да участва в международна конференция, посветена на 50-годишнината на University Iberoamericana (Mexico): MX Design Conference: “Envisioning design for the XXI century (keynote speaker).

http://www.dis.uia.mx/conference/2005/accepted_speakers.html

Международната организация ICOGRADA препечатва публикацията със съгласието на автора под заглавието Design reflections on the cross-cultural mirror, Serezliev, Stefan. Design Reflections on the Cross-Cultural Mirror. Serezliev, Stefan. // Icograda eNews, http://www.icograda.org/feature/current/articles292.htm[30.10.2011 г. 11:21:47]


Популярни публикации

Фотографията – нещо се случва. Фото фиеста 2001 / Стефан Серезлиев. // Медиа и реклама, 2001 г.

Потребителите не са това, което са! / Стефан Серезлиев. // [Сайнг Кафе] Sing Cafe: Списание за маркетинг и реклама, 29 декември 2011 г.
Интервюта, представяния и участия в медиите, където се засягат въпросите на рекламата, бранда и маркетинговите комуникации:
Емблемата свобода: Разговор със Стефан Серезлиев, творчески директор в рекламна агенция / Борислав Борисов // Култура, 1999, Октомври, стр. 8 http://www.kultura.bg/media/my_html/2102/b_bb.htm
Кой кой е? Стефан Серезлиев. Представяне в списание Медиа и реклама. Юли 1999
Дизайнът е любов, флирт, сериозна връзка – всичко в едно. На по едно малко със Стефан Серезлиев / Таня Петкова // [Сайнг Кафе] Sing Cafe: Списание за маркетинг и реклама, Октомври 2009 г.
Йонкова, Валерия. Преподавателят по реклама Стефан Серезлиев: Политическият брандинг // Vsekiden.com 06.11.2009 г.

Професията Творчески директор: Стефан Серезлиев / Представяне в списание Sign Cafe, Април 2007 г.


„Ефективността на политическата реклама”. Разговор за ефективността на политическата реклама. Национално радио, Програма Хоризонт 12+3; 22.10.2009 г. (Вж. в ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 20 октомври – 15 ноември 2009 // www.cem.bg/download.php?id=616

Покупката като религия. Участие с доц. Морис Гринберг в дискусия за научните и психологическите механизми, които стоят зад мотивите на покупка по ТВ7; 12.02.2012 Сутрешният блок с Миа Сантова.


Разпродажба на детството”. ТВ7; 20 Април 2012 г.
Държавата като бранд. ТВ7; 27 Септември 2012 г.
Най-силните марки в България. BTV http://www.btv.bg/za%20btv/spetsialno/story/179633475 bTV__lider_sred_balgarskite_brandove.html
Марките трябва да са верни на своите потребители”. Списание Регал; 03 Май 2012 г.
Защо тъгува копирайтерът. В-к Сега 25.07.2007 г.

http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2715§ionid=24&id=0001501[30.10.2011 г. 11:45:50]

Етичните и професионалните стандарти на PR професията – има ли граници хоризонтът? PRактики, брой 30, 12 юли 2011 г.

Стефан Серезлиев: Колкото по-категорична е изборната победа, толкова по-трудно е после. Гласове 22.10.2009 Glasove.com // http://www.glasove.com/stefan-serezliev-kolkoto-pokategorichna-e-izbornata-pobeda-tolkova-potrudno-e-posle--4653[05.10.2012 _. 05:24:19]Редица научно-приложни разработки в маркетинговите комуникации ( вкл. запазени търговски марки, хералдика, лога, логотипи и наименования на търговски, културни и образователни брандове и организации) в България и чужбина.
Каталог: userinfo -> 1568 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Доц д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница