Монография по същество изпълнява многофункционални задачи. Тя е в състояние да задоволи най-разнообразни политически интереси, свързани със сериозното политическо знание, без да фаворизира ничии политически предпочитанияДата15.08.2018
Размер34.5 Kb.
#79462
ТипМонография
ЕДНА ДОСТОЙНА АКАДЕМИЧНА РАВНОСМЕТКА
проф. д.ист.н. Трендафил Митев

Ръководителят на катедра “Политология” при УНСС – проф. д-р Георги Янков, навърши на 15 октомври 2006 г. 60 години. Във връзка с неговия юбилей Университетското издателство „Стопанство“ реализира трето, допълнено и преработено издание на неговия капиталния му труд “Политологичната мисъл от древността до наши дни”.

Книгата представлява рядко срещана цялостна панорама на онова, което се нарича “политическа цивилизация”. Тук са нейните водещи творци! Тук са обобщени техните основни приноси! Така е създадена онази условна стълбица на знанието – от древността – през средновековието – до новото и най-новото време. Стълбицата, която, ако не преминеш (четейки я), никога няма да изучиш фундамента на политическата наука. Подобна услуга на съвременния български читател правят немного интелектуални продукти на нашето време.

Монографията на проф. Янков е един пример за това как новите идеи в историята на политическата мисъл се раждат (те се извеждат) от потребностите на своето време. Той разкрива как най-мъдрите между простосмъртните са успявали да дефинират новите идеи, за да ги нарекат впоследствие “велики исторически личности”. И как новите научни открития на политическата наука съдействат за модернизацията на света.

Казано по друг начин: политическата мисъл тук е показана и може да се усети като главния и незаменим двигател на обществения прогрес! Като онзи “архимедов лост“, които повдига народите, за да ги премести от една по-несъвършена в една по-съвършена държава. А това означава и в нова, по-висока, по-зряла фаза на цивилизационния прогрес.

В монографията е налице една вярна и модерна вътрешна структура на политическото знание. Тук читателят лесно ще открие онова, което наричаме “политически фамилии” – консервативната, либералните, социално ориентираната, класическата, модерната и т.н. При това са разкрити както техните плюсове, така също и минусите им. Тоест – тази монография по същество изпълнява многофункционални задачи. Тя е в състояние да задоволи най-разнообразни политически интереси, свързани със сериозното политическо знание, без да фаворизира ничии политически предпочитания.

Монографията на проф. Янков е първият успешен опит да се вплете българската тематика и постиженията на европейската политическа сцена. Примерите с анализа на богомилската мисловност, доктрината на Васил Левски за “демократска република” и др. запълват важни полета, свързани с цялостната еволюция на европейската политическа традиция. Игнорира се онова, което наричаме “подценяване” на българите.

Бих искал да обърна специално внимание и върху формата на текста: фразата е ясна и точна! Тя носи същностна информация. Не паразитира върху популярната през последните години “търговска терминология” в политиката. Терминология, зад която обаче се крият само превзетост, мисловно шаблониерство и механично подражание, породени от интелектуалната немощ на своите адепти.

Проф. Янков пише умно, честно, почтено и към автора, когото анализира, и спрямо читателя, когото информира. Новото издание на разглеждания фундаментален научен труд е основно преработено и сериозно допълнено.


  • Новият увод на автора е написан от патриарха на политическата наука в България – проф. Минчо Семов. Този факт сам по себе си вече е индикация за обществена оценка.

  • Всяка глава е обогатена с нова информация, която прави частите на книгата още по-всеобхватни и изчерпателни.

  • За пръв път са разработени и включени главите за конфуцианството, за средновековната мисловност – включително и ислямизма. Нова е главата за гандизма и теорията за постигането на свободата чрез ненасилствени средства и т.н.

Това са важни нови факти, които правят третото издание много по-фундаментално и престижно от предишните.

Изрично искам да спомена, че разглежданата монография се използва като настолно четиво от студентите във всички български университети днес, които изучават дисциплината “Политология”.Следователно логично е да се зададе въпросът: Колко други трудове на учени от УНСС изпълняват подобни функции в съвременното висше образование на България? Аз знам, че те са много! Една от тях е и разглежданата книга. Именно те правят УНСС действително един от лидерите сред университетите на съвременна България.

Вън от всякакво съмнение е, че подобни постижения на специалност Политология издигат авторитета на УНСС не само като водещ център на икономическата наука, но и на политическата, и на управленската наука.
Каталог: alternativi -> br15
br15 -> Кръгла маса по проблемите на компютърните престъпления срещу интелектуална собственост
br15 -> Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България
br15 -> Александър Ширлетов унсс, докторант в катедра „Финанси
br15 -> Особености на маркетинговата практика според големината на фирмата ст ас. Николай Щерев
br15 -> Политически пазар и властови разстояния
br15 -> Пазарна трансформация на социално-културната сфера ръководител: доц д-р Евгения Делчева Цели и съдържание на научната разработка
br15 -> Възможен подход за реформата на световната валутно-финансова система
br15 -> Джендър измерения на разделението на труда в семейството


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница