Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr üДата22.07.2016
Размер24.71 Kb.
#1245
ТипМонография
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

катедра ГЕРМАНИСТИКА И НИДЕРЛАНДИСТИКА

Доц. д-р Таня РАЧЕВА

Основни научни публикации:

Монография:

  1. Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Frühneuhochdeutschen, (136 стр.), Унив. издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, ISBN – 954-524-370-8.

Учебници и учебни помагала

2. Bin ich fit fürs Studium? Готов ли съм за кандидатстудентски изпит по немски език? Съавт. Н.Николова, Л.Иванова, Р. Василева. Велико Търново, 2000.3.Fit fürs Studium 2001. Кандидатстудентски изпит по немски език. Съавт. Н. Николова, Р. Василева, Л. Иванова, В. Търново, 2001, ISBN 954 439 689 - 6

4.Von der Wortgruppe zum Satz. Übungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. Съавт. Р. Василева, Л. Иванова. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий” , В. Търново, 2005. ISBN 954-524-458-5.

Статии:


5.Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език, Съпоставително езикознание, София, 1984, кн. 2, IX, с. 18-23.

6.За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция, Съпоставително езикознание, София, 1989, кн. 2, XIV, с. 17-20.

7.За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език), Съпоставително езикознание, София, 1993, кн. 2, XVIII, с. 11-14.

8.Членуването на един вид обцтоятелствени пояснения в българския и немския език. Сборник Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски” В. Търново, 1997, кн. 51, с. 119-122.

9.За понятието “генеричност” върху материал от българския и немския език. Проглас, В.Търново, 1-2, 1997, с.166-169.

10. Образуване на названия на лица от женски род с помощта на суфиксите –ша в българския език и – sche в немския език, Сборник Научни трудове на ВВОУ “Васил В. Търново, 1998, кн. 62, с. 32-36.

11. Два старонемски и старобългарски паметника, съдържащи езически обичаи, Сб. Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, В. Търново, 2001. Ред. Д. Панайотова, кн. 69, с. 354-358.

12. Suffixderivation der weiblichen Personenbezeichnungen im Frühneuhochdeutschen, Wort und Grammatik, Germanistische Linguistik 171-172. Hrsg. Ana Dimova, H. E. Wiegand, Marburg/ Lahn: Olms, , 2003, с. 271-282.

13. За някои езически мотиви в немски и български текстове, Научни трудове. Филология, Пловдив, Пловдивско университетско издателство, т. 40, кн. 1, 2002.

14. Старонемски благословии и старобългарски молитви против болести, Сборник трудове „Дни на науката 2003“, В. Търново , 2003, стр. 29-33.

15. Partner- und Gruppenlernen im Grammatikunterricht. Coautor R.Vassileva. В: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tărnovo. Traditionen und Reformen. Съст. Н. Бурнева [и др.] изд. ПИК. В. Търново, 2004, S. 333-340. ISBN 954-736-110-4

16. Der Artikelgebrauch im Deutschen und im Bulgarischen im Zusammenhang mit der Possession in der Prädikation. Сб. от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005, стр. 163-173.

17. Sprachökonomie im Deutschen und Bulgarischen und ihre Behandlung im Fremdsprachenunterricht. Съавт. Р. Василева. Сб. от конф. “Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”. Съст. Б. Борисова, В. Търново, 2006, т. 2, с. 582-591. ISВN 954-736-142-2

18. За пръв път на български език: “Песен за нибелунгите” Съавт. Н. Бурнева. В: “Проглас”, кн. 1/2006 (ХV), с. 147-155. ISBN 0861-7902

19. Приложимост на съпоставителните изследвания в ЧЕО: Умалителните съществителни имена в контраст – немски и български език. Сб. от конф. “Съвременно образование и чужд език”, 2007, Велико Търново, с. 18-23.

20. Езикови средства за изразяване на предположение в немския език и техните съответствия в българския език. Сб. От конф. “Съвременно образование и чужд език”, май 2007, Велико Търново (под печат).Членство в научни организации:

Член на Съюза на германистите в България.
Каталог: userinfo -> 547 -> doc
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
userinfo -> С п и с ъ к на научните публикации на доц. Д-р николай проданов история І. Историография
doc -> Биография и научно-преподавателска дейност на Доц д-р Таня рачева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница