Мотиви към присъда №182/10. 08. 2011г. Нохд №261/2011г. По описа на районен съд сДата07.08.2018
Размер35.09 Kb.


МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 182/10.08.2011г. НОХД № 261/2011г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД С.

Р. ПРОКУРАТУРА С. , е предявила обвинение срещу подсъдимия М. Й. Н., роден на ****** г. в гр. С. , живущ в село А. , българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, за това, че на 09.05.2010г. в град С. , С. област, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – 1 бр. тръбно строително скеле, ведно с крепежните елементи към него, на стойност 1600 лева, собственост на В. Д. И. от град С. , които владеел – престъпление по чл. 206 ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа така предявеното обвинение.

Подсъдимият се признава за виновен, признава фактите и обстоятелствата отразени в обвинителния акт и изразява съгласие производството да бъде разгледано по реда на глава 27 от НПК. Същия, изразява съжаление за стореното и моли за минимално наказание. Назначеният му служебен защитник – адв. Л . А. от САК претендира за постановяване на минимална присъда.

Пострадалият от престъплението – В. Д. И. е починал в хода на досъдебното производство, като неговите наследници редовно уведомени и предупредени за правата по чл. 76 и чл. 84 от НПК, не предявяват граждански иск и не се конституират като частни обвинители в процеса.

Предвид направените самопризнания от страна на подсъдимия, както и като взе предвид, че същите се подкрепят от събраните във фазата на досъдебното производство доказателства, на основание чл. 373 ал. 3 от НПК настоящият състав приема за установени изложените в обвинителния акт фактически обстоятелства и не намира за необходимо да ги пресъздава повторно в мотивите си.

С оглед на установеното в обвинителния акт, подкрепящо се от самопризнанията на подсъдимия, съдът достигна до правния извод, че подсъдимия М. Й. Н., роден на ****** г. в гр. С. , живущ в село А. , българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, следва да бъде признат за виновен в това, че на 09.05.2010г. в град С. , С. област, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – 1 бр. тръбно строително скеле, ведно с крепежните елементи към него, на стойност 1600 лева, собственост на В. Д. И. от град С. , които владеел – престъпление по чл. 206 ал. 1 от НК.

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл - чл. 11, ал. 2, пр. 1-во от НК - деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им. Това е така, тъй като същия съзнателно е присвоил чужда движима вещ, която му е била предоставена във владение от страна на И..

Обвинението се доказва от: събраните във фазата на досъдебното производство доказателства, като протоколи за разпити на свидетели, експертизи и направените от подсъдимия самопризнания.

Смекчаващи отговорността обстоятелства се явяват направените от подсъдимия самопризнания, критичното отношение към деянието, чистото му съдебно минало и критичното му отношение към деянието.

Отегчаващи наказателната отговорност факти, са многократните предходни осъждания, лошите характеристични данни на подсъдимия.

Причините за извършване на престъплението са ниско правно съзнание у подсъдимия, незачитане на чуждата собственост и установения правов ред.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

При определяне на размера на наказанието на подсъдимия Н., съдът взе предвид обществената опасност на деянието, обществената опасност на дееца и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, както и разпоредбата на чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а ал. 1 от НК. При спазване на правилата, предвидени в тази разпоредба, съдът определи наказанието на подсъдимия М. Н. под средния размер на наказанието за престъплението, в извършването на което същия е признат за виновен, а именно наказание лишаване от свобода за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. За да индивидуализира така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода в посочения размер, съдът отчете както смекчаващите, така и утежняващите вината и отговорността му обстоятелства. След като анализира така изложените смекчаващи вината и наказателната отговорност обстоятелства, степента на обществена опасност на подсъдимия и на извършеното от него деяние, с оглед относителната тежест на всяко едно от тях и в тяхната съвкупност, съдът определи размерът на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода при превес на смекчаващите вината му и наказателната отговорност обстоятелства, в извършването на което е признат за виновен. Така определеното наказание на подсъдимия – лишаване от свобода за срок от 18 месеца, съдът намали с една трета, предвид разпоредбата на чл.58а ал.1 от НК приложена във връзка с нормата на чл.373 ал.2 НПК, като по този начин наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от 12 /дванадесет/ месеца, или една година.

Съдът определи първоначален строг режим на изтърпяване в затвор на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС.

Съдът намира, че по този начин ще бъдат изпълнени целите на чл. 36 ал. 1 от НК, както и че ще бъде реализирана генералната и индивидуална превенция на закона.


С оглед изхода на производството и на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимия беше осъден да заплати на държавата по сметка на РС град С. , направените по делото разноски в размер на 44 лева.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница