Мотиви към присъда от 07. 06. 2013г по нохд №73 по описа за 2013 г на Елинпелински районен съдДата23.10.2018
Размер90 Kb.
#94891
МОТИВИ към присъда от 07.06.2013г.по НОХД №73 по описа за 2013 г. на Елинпелински районен съд
Районна прокуратура-Е. П. е внесла обвинителен акт срещу Е. Ц. П.,роден на ******г. в гр. Л. , български гражданин, българин, основно образование, неженен, безработен, с постоянен адрес гр. Л. , ул. , неосъждан, ЕГН **********, за това,че за времето от неустановена дата през месец октомври 2012г. до 14.12.2012г. в с.С., Софийска област при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, използвайки технически средства отнел чужди движими вещи както следва:

l.Ha неустановена дата през месец октомври до 25.11.2012г.от вила на гара С., чрез разбиване на входната врата и избиване на отвори в стената и чрез използване на техническо средство - тесла е отнел от владението на Ю. И. Р. - котлон газов туристически с пита за готвене на стойност 14,00 лева;

2.На неустановена дата за времето от началото на месец ноември до 25.11.2012г. от вила в гара С. чрез повреждане на прозорец е отнел от владението на Д. Л. К. -радиотранзистор „Грундик" на стойност 30,00 лева и сак с надпис спорт на стойност 12,50 лева , на обща стойност 42.50 лева;

З.На неустановена дата в периода от 28.10.2012г. до 02.12.2012 г. от вила в гара С. чрез повреждане на прозорец е отнел от владението на Е. К. К. - брадвичка с емблема на еделвайс на стойност 10,50 лева, блуза полуполо тъмно-синя на стойност 7,20 лева и ножица градинарска с дължина 45 см на стойност 7,80 лева, на обща стойност 25.50 лева;

4.На неустановена дата в периода от 17.11.2012г. до 24.11.2012г. от къща в с.С. чрез повреждане на входната врата е отнел от владението на П. А. А. - лък спортен „Рекърв", модел"U2"-комплект на стойност 280,00 лева, радиокасетофон марка"LG"модел „LPC-M7 35А на стойност 90,00 лева, сак пазарски на стойност 10,00 лева и дистанционно устройство на стойност 9,00 лева, на обща стойност 389.00 лева

5.На неустановена дата от началото на месец ноември до 08.12.2012г.от вила в гара С. чрез повреждане на прозорец е отнел от владението на С. С. Т. -въздушна пушка марка"QB 57" на стойност 56,00 лева и радиокасетофон марка „Супертех" двукасетъчен на стойност 35,00 лева, на обща стойност 91.00 лева;

6.На неустановена дата в периода от 10.11.2012г. до 18.11.2012г. от къща в с.С. чрез повреждане на два прозорци е направил опит да отнеме от владението на М. Г. П. вещи и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини-задействала се аларма;

7. На неустановена дата от края на месец октомври до 14.12.2012г. от къща в с.С. чрез използване на техническо средство - ключ е отнел от владението на С. М. С. - 2броя високоговорители на стойност 30,00 лева, радиокасетофон марка"Филипс"еднокасетъчен на стойност 20,00 лева, радиокасетофон марка „Евротекс"еднокасетъчен на стойност 20,00 лева, сателитна чиния „Булсатком" с приемник и дистанционно на стойност на стойност 20,50 лева и отверка със зелена дръжка на стойност 1,50 лева, на обща стойност 92.00 лева

8.На 14.12.2012г. от къща в с.С. чрез повреждане на входната врата и използване на техническо средство - брадва е направил опит да отнеме чужди движими вещи - фенер на стойност 3,00 лева от владението на А. Т. Т. и деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини - заловен на място от полицейски служители,

всичко на обща стойност 657,00/шестотин петдесет и седем / лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои –престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

По искане на адв. З.К.-защитник на подсъдимия,както и по искане на самия подсъдим е проведено съкратено съдебно следствие по глава двадесет и седма от НПК ,при което Е.П. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.При разпоредбата на чл.372,ал.4 от НПК,след като взе предвид доказателствата по ДП № 424/12г. по описа на РУП-Е. П. съдът с определение обяви,че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и, че при постановяване на присъдата ще ползва направеното самопризнание, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Представителят на ЕПРП поддържа обвинението в хода на съдебните прения.Намира обвинението за доказано по безспорен начин и пледира за наказание “лишаване от свобода за срок от 1 година” ,като на основание чл.58а НК наказанието да бъде намалено с 1/3, а именно на осем месеца лишаване от свобода,като при предпоставките на чл.66,ал.1 НК изпълнението бъде отложено за срок от три години.

Адв. К.-защитник на подс. П. намира ,че следва по отношение на подзащитния й да се приложи разпоредбата на чл.58а,ал.4 НК,като му се наложи наказание лишаване от свобода под минималния размер предвиден за извършеното от П. престъпление.

В с.з. подсъдимият изцяло подкрепя становището на защитника си –адв. К..

От събраните на досъдебното производство доказателства и предвид направеното от подс. П. изявление по чл.371,т.2 от НПК съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Установено е по делото ,че в периода месец октомври – месец декември /включително / на 2012 година подс. П. е бил в с. С. ,община Г. М. ,обл. Софийска.Там подсъдимият ,с цел да осигури прехраната си и по този начин да преживява,разбивал къщи в района на населеното място,от които извършвал кражби.3а времето от неустановена дата през месец октомври 2012 година до 14.12.2012 год. разбил седем вили в района на с.С..

Във вилния имот находящ се близо до ЖП гарата и собственост на св. Е. К. подсъдимият си направил склад, където пренасял и съхранявал откраднатите вещи.На по- късен етап тези вещи били предадени с протокол за доброволно предаване от 02.12.2012 год. на разследващия орган от св.Е.К..

На неустановена дата през месец октомври до двадесет и пети ноември 2012г. П. влязъл във имота собственост на св. Ю. Р. ,находящ се на гара С. и представляващ двуетажна вилна сграда /бяла на цвят/.В имота подсъдимият проникнал,като разбил входната врата и избил отвори в стената, използвайки тесла.От вилата взел един газов туристически котлон с монтирана върху него пита за готвене.

На неустановена дата в периода началото на месец ноември до 25 ноември 2012г.,чрез повреждане на прозореца на кухнята на вилен имот собственост на св.Д.К.,находящ се на Г. С. подсъдимият проникнал в имота и взел от там радио-транзистор „Грундиг" и сак с надпис „спорт".

На неустановена дата в периода от 28 октомври 2012г. до 2 декември 2012 г. подсъдимият влязъл във вила в гара С. чрез повреждане на прозорец и от помещенията в имота взел брадвичка с емблема на еделвайс , блуза полуполо тъмно-синя и ножица градинарска с дължина 45 см , всички вещи собственост на св.Е.К.

На неустановена дата в периода 17- 24.11.2012г.подс. П. влязъл в къща в с.С. като повредил входната врата и от имота взел лък спортен „Рекърв", модел"U2"-комплект , радиокасетофон марка”LG”модел „LPC-M7 35А” , сак пазарски и дистанционно устройство, същите собственост на св.П.А.

На неустановена дата от началото на месец ноември до 8 декември 2012г.подсъдимият влязъл във вила собственост на св.С. Т.,находяща се в гара С. като повредил прозореца на едно от помещенията,.От къщата взел въздушна пушка марка"QВ 57" и радиокасетофон марка „Супертех.

На неустановена дата в периода от 10-18.11.2012г. подсъдимия влязъл в къща в с.С. собственост на св.М.П. като повредил два прозореца.Влизайки подсъдимият без да иска задействал алармата ,с която бил снабден имота,което принудило П. да го напусне, без да успее да вземе със себе си каквито и да било вещи.

На неустановена дата от края на месец октомври до 14 декември 2012г. подс. П. влязъл в къща в с.С., собственост на св.Ст.С., като отворил входната врата с ключ и от имота взел 2 броя високоговорители , радиокасетофон марка"Филипс", радиокасетофон еднокасетъчен марка „Евротекс", сателитна чиния „Булсатком" с приемник и с дистанционно,както и една отвертка със зелена дръжка.На 14 декември 2012 година около 18.00 часа подсъдимият взел чантата си с инструменти, с които разбивал вратите и отишъл в къщата на св. А Т. ,находяща се в края на с.С. в близост до гората.Чрез използване на брадва повредил входната врата и през нея влязъл в къщата.От маса находяща се в хола взел едно фенерче.Там подсъдимия бил заловен от св.Ив. С. и св.Ст. С.- служители на РУП- Е. П. .

В хода на досъдебното производство подс. П. е заявил пред разследващия орган ,че се признава за виновен и съжалява за случилото се.Живял в с. С. около месец месец и половина ,като разбивал вили и къщи и живеел в тях.Родителите му били разделени и той израснал в дом да деца лишени от родителски грижи.След като напуснал дома пребивавал при баща си в с.Я. ,М..Той си имал друго семейство и не се разбирал със жена му и не стоя постоянно там.Постоянен адрес подсъдимият нямал.Не се разбирал и с майка си ,която живеела в гр. Л. .За периода в който пребивавал в с.С. разбил няколко вили, като при извършения по-късно следствен експеримен посочил вилите в който бил влизал .Две от вилите били в началото на село С. в дясно от главния път и били съседни .От едната от вилите си спомня ,че бил взел лък.Там бил проникнал чрез разбиване на входната врата с тесла.Лъкът го занесъл във вила ,която ползвал като склад и в нея събирал крадените от него вещи.Влизал и във вилата ,която била в съседство до тази от където бил взел лъка,но от нея не успял да взема нищо ,тъй като някаква аларма се задействала и тогава през друг прозорец напуснал къщата.Там си забравил едно зелено яке. Не бил ползвал ръкавици,когато тършувал в помещенията на къщите. В една от вилите ,в която бил влязъл отново чрез взломяване на прозореца бил взел някакво радио.Бил взел и чиния сателитна с надпис «Булсатком».Чинията била закрепена отвън на къщата ,а отвътре взел и други вещи като не си спомня с точност от коя вила какво е вземал,защото това били предимно техника-дребни електроуреди,както и продукти за готвене от рода на боб,леща ,ориз,олио.Предимно живеел в тази вила където складирал нещата и там си и готвел.В тази вила проникнал първоначално през прозорец ,който бил на райбери.Намирал се в тази вила и чул,че спира автомобил .Видял мъж на около 30 години със две жени.Мъжът му извикал»Какво правиш тук?» и му казал да бяга.Добре бил видян от мъжа.Вещите били останали там в къщата.После подсъдимият взломил друга вила,която се намирала на другия край на селото в близост да гората във високата част.Било около 18,00 часа и се било притьмнило,когато взел чантата си с инструментите ,с които разбивал вилите и отишъл до тази вила.Било заснежено и видял,че по снега нямало следи и преценил ,че във вилата не живеят в момента хора.Срязал мрежата от лявата страна на оградата и отишъл до къщата ,която имала външна тераса.Вратата на терасата от външната страна била с дървена преграда,която при напън със теслата се отворила.Следващата врата,която била дървена и с остъкление отново отворил с теслата.Влязъл вътре във вилата.В стая /като хол /на масата намерил фенерче и светнал с него за да го пробва.Друго осветление не пуснал. Фенерчето било дълго около 30 см сиво на цвят със черно на дръжката.Започнал да оглежда за други неща и за храна тъй като бил гладен и тогава видял ,че в двора се светнало с фенер.Изплашил се и по вътрешни стълби се качил на втория етаж.Скрил се в помещение,нещо като килер,в коет имало инструменти и кашони.Около минути постоял там след което чул,че отвън има полиция и се викало »Излез и се предай». Усетил,че пред вратата има хора и разбрал ,че това са полицаи.Преди това бил подпрял отвътрешна страна със тялото си вратата.Полицаите отворили вратата и му сложили белезниците.Попитали го какво прави и той им разказал.Казал си имената и ЕГН,за да му направят справка тъй като никога не си бил вадил лична карта.След това бил отведен в полицията.При задържането у подсъдимия полицаите намерили връзка с ключове ,която я носел и я използвал при влизането си в къщи и вили.Намерили в джоба му фенерчето.Чантата със инструментите ,която си носел я оставил от вътрешната страна на къщата до вратата,която разбил.От една от къщите,която бил посочил при следствения експеримент бил взел само един газов котлон ,червен на цвят и го занесъл в къщата в близост до гара С. ,където си складирал вещите.В тази къща от която взел котлона изкопал и една голяма дупка в стената със тесла,за да си направи изход ,но дупката излязла в друга стая и тогава започнал да прави нова,но вече към двора.Използваните инструменти били от същата вила ,в която копал стената.Бил взел и една ножица,която се намирала във вилата в която складирал вещите от кражбата.Ножицата била голяма с дървени дръжки.В съседна на тази къща влязъл през прозорец на лицевата страна на къщата и взел радио ,както и един сак.От къщата в която си бил направил склада взел една брадвичка ,която използвал за проникване във другите къщи,ножицата също била от тази къща ,както и една блуза ,която в последствие оставил във вилата, в която се задействала аларма.Във една от къщите си забравил сака и якето.Якето бил намерил в някоя от вилите и го облякъл.Там влязъл през вратата,която преди това разбил с брадвичката.Взел и касетофон и лък.От вилата в която се задействала алармата имал намерение да взема нещо ,което му хареса ,а така и храна ,но щом писнала алармата избягал. Влязъл през един прозорец,но избягал през друг.В къщата,в която бил заловен от полицаите си забравил своя шапка тъмна на цвят с козирка.Преди да се премести в района на с.С. пребивавал в района на гр.Г.,където също бил заловен в къща и имал и там обвинение за кражба.
От протокол за доброволно предаване от .12.2012 год. е видно ,че подсъдимият е предал намерените у него връзки с ключове , отвертка и фенер.

Видно от протокол за оглед на местопроизшествие от .12.2012 год. в имота на св.А. Т. са били намерени и иззети чантата с инструменти и шапка с козирка, синя на цвят.

При проведен следствен експеримент ,материализиран в протокол за следствен експеримент от .12.2012г./том І ,л. и сл. от ДП/ подсъдимият посочва недвижимите имоти, в които е влизал за процесния инкриминиран период.

С протокол за оглед на местопроизшествие от 18.11.2012 год. при оглед извършен в имота на св.М.П. са били иззети дактилоскопни следи.

Видно от заключението по изготвената и приета по делото дактилоскопна експертиза иззетите дактилоскопни следи са били годни за идентификационно изследване,като същите са идентични с доктилоскопните отпечатъци на показалеца на средния пръст и безименния пръст на дясната ръка и на средния пръст и беззименния пръст на лявата ръка на подс. П. /вж.том II ,л. 1-/.

По делото е приета съдебно-оценителна експертиза от заключението по която е видно ,че стойността на инкриминираните вещи е в размер общо на 657,00 лева,както следва: вещи на св.Ю.Р. 14,00 лева;вещи на св. Д К. - на обща стойност 42.50 лева,вещи на св.Е.К. - на обща стойност 25.50 лева,вещи на св.П. А. - на обща стойност 389.00 лева,вещи на Ст.С. - на обща стойност 92.00 лева и вещи на св.А.Т.- 3.00 лева.

В процеса са събрани доказателства за връщане на вещите на собствениците им ,както следва:на св.Ю.Р. -котлон газов туристически с пита за готвене,на св.Д. К. - радиотранзистор „Грундик" и сак с надпис спорт,на св.К.К. - брадвичка с емблема на еделвайс, блуза полуполо тъмно-синя и ножица градинарска с дължина 45 см, на св.П.А.-лък спортен „Рекърв" комплект , радиокасетофон марка"LG"модел „LPC-M7 35А , сак пазарски и дистанционно устройство, на св. С.Т. - въздушна пушка "QB 57" и радиокасетофон марка „Супертех",на св.Ст.С.-2 броя високоговорители, радиокасетофон марка"Филипс"еднокасетъчен , радиокасетофон марка „Евротекс"еднокасетъчен , сателитна чиния „Булсатком" с приемник и дистанционно и отверка със зелена дръжка , на св.А.Т. –фенер 1 брой.
От правна страна:

От събраните по делото доказателства несъмнено се установява,че подс.Е.П. за времето месец октомври – месец декември 2012г. в с.С., община Г. М. ,обл.С. при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот,чрез използване и на технически средства е отнел чужди движими вещи както следва:

Ha неустановена дата през месец октомври до 25.11.2012г.от вила на гара С., чрез разбиване на входната врата и избиване на отвори в стената и чрез използване на техническо средство - тесла е отнел от владението на Ю. И. Р. - котлон газов туристически с пита за готвене на стойност 14,00 лева;

На неустановена дата за времето от началото на месец ноември до 25.11.2012г. от вила в гара С. чрез повреждане на прозорец е отнел от владението на Д. Л. К. -радиотранзистор „Грундик" на стойност 30,00 лева и сак с надпис спорт на стойност 12,50 лева , на обща стойност 42.50 лева;

На неустановена дата в периода от 28.10.2012г. до 02.12.2012 г. от вила в гара С. чрез повреждане на прозорец е отнел от владението на Е. К. К. - брадвичка с емблема на еделвайс на стойност 10,50 лева, блуза полуполо тъмно-синя на стойност 7,20 лева и ножица градинарска с дължина 45 см на стойност 7,80 лева, на обща стойност 25.50 лева;

На неустановена дата в периода от 17.11.2012г. до 24.11.2012г. от къща в с.С. чрез повреждане на входната врата е отнел от владението на П. А. А. - лък спортен „Рекърв", модел"U2"-комплект на стойност 280,00 лева, радиокасетофон марка"LG"модел „LPC-M7 35А на стойност 90,00 лева, сак пазарски на стойност 10,00 лева и дистанционно устройство на стойност 9,00 лева, на обща стойност 389.00 лева

На неустановена дата от началото на месец ноември до 08.12.2012г.от вила в гара С. чрез повреждане на прозорец е отнел от владението на С. С. Т. -въздушна пушка марка"QB 57" на стойност 56,00 лева и радиокасетофон марка „Супертех" двукасетъчен на стойност 35,00 лева, на обща стойност 91.00 лева; б.На неустановена дата в периода от 10.11.2012г. до 18.11.2012г. от къща в с.С. чрез повреждане на два прозорци е направил опит да отнеме от владението на М. Г. П. вещи и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини-задействала се аларма;

На неустановена дата от края на месец октомври до 14.12.2012г. от къща в с.С. чрез използване на техническо средство - ключ е отнел от владението на С. М. С. - 2броя високоговорители на стойност 30,00 лева, радиокасетофон марка"Филипс"еднокасетъчен на стойност 20,00 лева, радиокасетофон марка „Евротекс"еднокасетъчен на стойност 20,00 лева, сателитна чиния „Булсатком" с приемник и дистанционно на стойност на стойност 20,50 лева и отверка със зелена дръжка на стойност 1,50 лева, на обща стойност 92.00 лева

На 14.12.2012г. от къща в с.С. чрез повреждане на входната врата и използване на техническо средство - брадва е направил опит да отнеме чужди движими вещи - фенер на стойност 3,00 лева от владението на А. Т. Т. и деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини - заловен на място от полицейски служители,

всичко на обща стойност 657,00лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои,като извършеното съставлява престъпление по чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

От субективна страна налице е пряк умисъл,като форма на вината по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

Изложената по-горе фактическа обстановка обосновава по несъмнен начин възприетата с обвинителния акт правна квалификация по чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.Същата се подкрепя от събраните в хода на съдебното дирене доказателства ,в т.ч.:протоколи за разпит на свидетелите Т. ,С.,Т.,А.,П.,Е.К.,Б.К.,К.,К.,Т.,С.,С. ,К.,А.,Р.,обясненията на подс. П.,протоколи за оглед на местопроизшествие,за следствен експеримент,за доброволно предаване,фотоалбуми,за разпознаване на лица,дактилоскопна експертиза ,съдебно- оценителна експертиза ,справки за съдимост.

Съдът намира ,че така събраните доказателства налага единствен възможен извод ,че подс. П. е извършил инкриминираното с обвинителния акт престъпно деяние,съставомерно по чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО :
Видно от приетата по делото справка за съдимост на името на подс.П. същият е неосъждан към момента на извършване на инкриминираното с настоящия обвинителен акт пристъпно деяние.

На следващо място в хода на досъдебното производство подсъдимият е направил пълни самопризнания относно обстоятелствата свързани с вмененото му престъпление предмет на настоящия обвинителен акт.Подс.П. е изразил и критично отношение по повод извършеното/л.29,30,76 ,том ІІ от ДП/.Установени са и мотивите за извършване на деянието.

Ето защо по отношение на подс.П. за осъщественото от него престъпно деяние съставомерно по чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК съдът наложи наказание лишаване от свобода за срок от една година.

При липсата на предпоставките по чл.58а,ал.4 НК,вр. с чл.55 от НК и на основание чл.58а,ал.1 от НК съдът намали така определеното на подсъдимия наказание с една трета, а именно на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА”.

Съдът отчете обстоятелството ,че към момента на извършване на инкриминираното деяние подс. П. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.От друга страна настоящият съдебен състав намира ,че за постигане целите на наложеното наказание и преди всичко за поправяне на подсъдимия,последният не е наложително да изтърпи наказанието ,поради което на основание чл.66,ал.1 от НК съдът отложи изпълнението на така определеното наказания за срок от три години,считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът намира ,че са налице предпоставките на чл.25,ал.1,във вр. с чл.23,ал.1 от НК за групиране на така определеното наказание с наказанията наложени на подс. П. по н.о.х.д. № 377/2012г. по описа на РС-К. и по н.о.х.д. № 139/2013г. по описа на РС-К..Това е така ,тъй като деянието по настоящото присъда е било извършено преди влизане в сила на определението на КРС от 20.12.2012г. по н.о.х.д. № 377/12г.,както и преди да влезе в сила споразумението от 17.04.2013г. по н.о.х.д. № 139/13г. на КРС.Ето защо настоящият състав наложи на подсъдимия едно общо и най- тежкото наказание , а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от “ОСЕМ МЕСЕЦА”,изпълнението на което отложи за срок от три години на основание чл.66,ал.1 от НК.

На основание чл.25,ал.3 от НК съдът приспадна изтърпяното изцяло или отчасти по групираните наказания.

По ДП№424/2012г. по описа на РУП- Е. П. ,пр.пр. №1347/12. по описа на ЕПРП ,считано от .12.2012 година подсъдимият е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража ”.До приключване на съдебното дирене и постановяване на присъдата подсъдимият не е обжалвал така наложената мярка за неотклонение.Следователно на основание чл.59,ал.1 от НК са налице предпоставките и съдът приспадна времето ,през което Е. П. е бил задържан под стража във връзка с настоящото наказателно преследване,считано от .12.2012 година.


С оглед изхода на делото по така внесения от ЕПРП обвинителен акт против Е. П. съдът , на основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъди подсъдимия да заплати в полза на държавата по сметка на ЕПРС направените по делото разноски в размер на 221.64 лева.
Причините за извършване на престъплението се свеждат до ниската правна култура, ниска степен на правосъзнание и стремеж към облагодетелстване по престъпен начин.
По изложените мотиви се формира вътрешното убеждение на съда по постановената присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница