Мотиви към присъда от 31. 10. 2013г по нохд №362/2012 година по описа на епрсДата16.10.2018
Размер98.03 Kb.
#89727

МОТИВИ към присъда от 31.10.2013г. по НОХД № 362/2012 година по описа на ЕПРС

По обвинителен акт на ЕПРП е образувано съдебно производство срещу подсъдимия В. Й. Й.,роден на ******г. в гр.Е. П. , българин, българско, неженен, осъждан, с начално образование, безработен, живущ в с. Д. ,с ЕГН **********, за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1,б. „а" и б. „б" от НК за това, че на 27.01.2012г в с. Д. , обл. Софийска, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. рибарска въдица с марка „ТОLЕЕ" (ТУЛИ"), мод. „330", с макара мод. „SS 8008" на стойност 107,40 лв., 1 бр. рибарска въдица марка." „SUPER BLACTOR" („Супер Блактор"), с макара марка "Mitchell" („Мичъл"), модел „308" на стойност 64,50 лв.; 1 бр. рибарска въдица марка „KADO" („Кадо"), мод „Fan Idea 270" („Фал ндеа 270"), с макара марка "Mitchell" („Мичъл"), мод. „906" на стойност 82,80 лв.; 1 бр. рибарска въдица светло синя на цвят без марка с дължина 2,45 м., с макара "ALBA STAR" („Алба стар") на стойност 72,00 лв., 1 бр. рибарска въдица марка „DJERMINA" („Джермина"), мод. „NEW SUPER" („Ню супер") 2,4 м, с макара марка "Mitchell" („Мичъл"), мод. 410 А на стойност 93,60 лв., 7 бр. рибарски въдици с макара „Роби", мод. "308ЕХ", с макара „Роби", мод. GX50, с макара „Куинс"; с макара „Е1ЛЗА30" („Елба 30"), „Тортю" и макара "Mitchell" („Мичъл"), мод „308", „Шекспир" с макара „DAM" („Дам"), с макара „Роби", мод. ЕХ 3800 на стойност 455,00 лв., 30 бр. плувки на стойност 14,40 лв., 3 бр. кука за шарани на стойност 0,88 лв., 1 бр. кука тройка с блесна на стойност 1,44 лв., 3 бр. вирбел обикновен на стойност 0,24 лв., 4 бр. тежести оловни 80 гр. на стойност 3,24 лв., 20 бр. поводи стоманени за хищна риба на стойност 4,80 лв., 1 бр. предпазител L = 20 см. и D = 30 мм. на стойност 1,20 лв., 4 бр. медни котли D = 30 см. на стойност 90,00 лв., 1 бр. меден тиган D = 40 см. на стойност 12,50 лв., всичко на обща стойност 1004,00 лева от владението на собственика И. В. Г., без негово съгласието, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението ,като счита ,че следва да бъде наложено на под. Й. наказание “лишаване от свобода за срок от две години”,което намалено с 1/3 на основание чл.58а НК и при предпоставките на чл.373,ал.2 НПК.

В с.з. и в хода на съдебните прения подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение.


Адв. В.В.-защитник на подсъдимия намира,че спрямо подзащитния му не са налице отегчаващи отговорността обстоятелства.Намира ,че подсъдимият до голяма степен е съдействал на органите на разследването за разкриване на престъплението.Тази линия подзащитният му продължил и в съдебната фаза ,като е признал фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

По искане на защитата на подсъдимия и самия подсъдим е проведено съкратено съдебно следствие по глава двадесет и седма от НПК,при което В. Й. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.При разпоредбата на чл.372,ал.4 от НПК,след като взе предвид доказателствата по ДП 5/12г. по описа на РУП-Е. П. съдът с определение обяви,че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и, че при постановяване на присъдата ще ползва направеното самопризнание, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

От показанията на св. Ив. Г. се установява ,че притежава имот /дворно място с построена в него двуетажна къща/в с. Д. , обл. Софийска,в близост до ромската махала.На 27.01.12г.,около 21.30ч. се намирал на първия етаж в къщата и гледал телевизия.Чул шум от тропане ,но помисли ,че били котките.После си легнал.На сутринта видял ,че входната врата на къщата била отворена, а така и на спалнята,но нямало следи от взломяване.Установил ,че от под навеса в двора на къщата липсвали четири броя медни котли с D = 30 см. и 1 бр. меден тиган с D = 40 см..От спалнята в къщата лисвали 12 броя въдици комплектовани с макари и рибарски влакна с кукички,както ледва: 1 бр. рибарска въдица с марка „ТОLЕЕ" (ТУЛИ"), мод. „330", с макара мод. „SS 8008" ,1 бр. рибарска въдица марка." „SUPER BLACTOR" („Супер Блактор"), с макара марка "Mitchell" („Мичъл"), модел „308"; 1 бр. рибарска въдица марка „KADO" („Кадо"), мод „Fan Idea 270" („Фал ндеа 270"), с макара марка "Mitchell" („Мичъл"), мод. „906"; 1 бр. рибарска въдица светло синя на цвят без марка с дължина 2,45 м., с макара "ALBA STAR" („Алба стар") , 1 бр. рибарска въдица марка „DJERMINA" („Джермина"), мод. „NEW SUPER" („Ню супер") 2,4 м, с макара марка "Mitchell" („Мичъл"), мод. 410 А ,7 бр. рибарски въдици с макара „Роби", мод. "308ЕХ", с макара „Роби", мод. GX50, с макара „Куинс"; с макара „Е1ЛЗА30" („Елба 30"), „Тортю" и макара "Mitchell" („Мичъл"), мод „308", „Шекспир" с макара „DAM" („Дам"), с макара „Роби", мод. ЕХ 3800, 30 бр. плувки, 3 бр. кука за шарани, 1 бр. кука тройка с блесна , 3 бр. вирбел обикновен, 4 бр. тежести оловни 80 гр., 20 бр. поводи стоманени за хищна риба, 1 бр. предпазител L = 20 см. и D = 30 мм..Свидетелят твърди ,че въдиците имат сантиментална стойност за него ,като от една страна бил световен шампион по риболов,а от друга някои от въдиците били закупувани още през 1945 година.

В показанията си св. Р. Р. твърди ,че от подсъдимия не е закупувал медни съдове и въдици,но В. Й. идвал при него през месец януари и февруари на 2012г..

Св. В. М. в хода на досъдебното производство е заявил ,че с колегата си А. С. провели необходимите мероприятия за установяване на извършителя ,както и издирване на откраднатите вещи.Установили,че извършител на кражбата от дома на св. Ив. Г. бил В. Й. от с. Д. .Последният им заявил ,че той бил взел 12-те бр. въдици и рибарските принадлежности,както и медните котлета.Подс.Й. обяснил ,че въдици продал на пазара в с. Д. Б. на непознати лица, а котлите предал на Р.Р. за вторични суровини,тъй като му трябвали пари за прехрана.Подсъдимият предал останалата част от въдиците и рибарските принадлежности с протокол за доброволно предаване.За св. М.,като обслужващ трети микрорайон, извършителя бил познат като част от криминалния контингент.

В показанията си св. А.С. твърди ,че с колегата си М. провели необходимите мероприятия за установяване на извършителя на кражбата от дома на св. Г..Й. обяснил ,че той бил откраднал инкриминираните вещи, а по- късно продал на непознати част от въдиците на пазара в с. Д. Б..Котлите предал за вторични суровини на Р.Р. с прякор “Ваик”.Парите му трябвали за прехрана.С протокол за доброволно предаване Й. бил върнал част от въдиците и рибарските принадлежности.

От обясненията на подсъдимия дадени в хода на досъдебното производство е видно ,че съжалява за извършеното от него престъпно деяние.Датата не си спомня ,но било вечерта.Бил пийнал и около полунощ се прибирал към дома и видял от улицата в двора на една къща зад църквата в с.Д. закачени два медни котела и един тиган.Преди време на този човек подсъдимият бил карал дърва за огрев.Прескочил пътната ограда и се озовал в двора.Взел медните съдове и тогава видял ,че входната врата на къщата е отворена.Влязъл вътре и от една от стаите взел намиращи се в един от ъглите около 12-13 бр. въдици.С всички тези вещи прескочил обратно през портата и ги занесъл в дома си .Медните съдове предал в пункта за изкупуване на вторични суровини в с. Л. , а въдиците занесъл още първата неделя на пазара в Богров,където успял да продаде 3-4 от тях.След около месец в дома му дошли полицаи и той си признал всичко .После предал с протокол за доброволно предаване останалите вещи,които бил откраднал.

От назначена в хода на ДП съдебно-оценителна експертиза е видно,че пазарната стойност на инкриминираните вещи,към датата на инкриминираното деяние, общо е бела в размер на 1 004.00 лева/вж. СОЕ л. 36,37 от ДП/.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното :
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА :
На 27.01.2012г. ,в тъмната част на вечерта подс. Й. минавал край къщата на св. Ив.Г.. Тъй като преди време карал на този човек дърва за огрев,а и бил видял медни съдове в двора ,решил да влезе и да ги вземе. Прескочил оградата и влязъл в имота.От сайванта взел четири медни котли и един тиган.След това през отключената врата на къщата влязъл и в една от стаите,където намерил въдици с рибарски макари и рибарски принадлежности- плувки,куки ,оловни тежести,стоманени поводи,вирбели.Взел всички тези вещи и ги отнесъл в дома си.В следващите дни подсъдимият предал за вторични суровини на св.Р.Р. медните съдове,а някои от въдиците успял да продаде на пазара в с. Д. Б.,като получените пари му били необходими за прехраната.

На 28.01.12г. св. Ив. Г. установил липсата на медните съдове,въдиците и рибарските принадлежности ,за което сигнализирал в РУП- Е. П. .

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия св. С. и св. М. установили извършителят на кражбата- подс. Й..Последният съдействал на органите на полицията ,като признал за извършената кражба и обяснил начина ,по който бил извършил кражбата и посочил вещите ,които бил взел от дома на св. Г..С протокол за доброволно предаване от 23.02.2012г. подс. Й. върнал останалите у него въдици ,макари и рибарски принадлежности/л. 28 от ДП/.
Изложената по- горе фактическа обстановка се подкрепя от обясненията на подсъдимия,от показанията на свидетелите Г. ,Р. ,М. и С.,от заключението по оценителната експертиза, справка за съдимост на името на подсъдимия,протокол за оглед на местопроизшествие,фотоалбум,протокол за доброволно предаване от 23.02.12г..


ОТ ПРАВНА СТРАНА :
С оглед събраните по делото доказателства съдът стигна до единствено възможния извод, че подс.В. Й. е осъществил от обективна и субективна страна деяние съставомерно чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1,б. „а" и б. „б" от НК.

От обективна страна кражбата предполага отнемане на вещите от владението на другиго ,като тези вещи не са принадлежали на подс. Й..От друга страна липсва и съгласие на собственика Ив. Г. за преминаване върху подсъдимия владението по отношение на инкриминираните вещи.Видно от събраните доказателства подсъдимият е прекъснал владението върху процесните бакър,въдици ,макари и др. рибарски принадлежности ,установил е свое и се е разпоредил в свой интерес с част от тях /продал е на св. Р. бакъра,а на неустановени лица в с . Д. Б. няколко въдици и рибарски принадлежности/,като си е осигурил по този начин парични средства за прехрана.

От субективна страна подсъдимият е извършил деянието виновно, при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Настоящият състав кредитира изцяло събраните по делото доказателства,в т.ч. показанията на свидетелите ,които съдът намира за логични,непротиворечиви,взаимно допълващи се и безпристрастни.

Съдът кредитира изцяло и заключението на вещото лице Ив.Въздържано по изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза с оглед стойността на инкриминираните вещи към момента на извършване на престъпното деяние / 27.01.2012 година/.

ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО :
Видно от приета по делото справка за съдимост на името на подсъдимия същият е осъждан многократно.С присъда по нохд№ 129/09г. на ЕПРС,влязла в сила на 10.02.10г. подсъдимият е осъден за извършено на 31.05.08г. престъпление по чл.195,ал.1,вр. с чл.194,вр. с чл.28,ал.1,вр. с чл.18,ал.1 от НК.С определение по споразумение по н.о.х.д № 346/08г.по описа на ЕПРС,влязло в сила на 25.09.09г. подс. Й. е осъден за извършено на 24.06.08г. престъпление по чл.195,вр. с чл.194,вр. с чл.28,ал.1,вр. с чл.20,ал.2,вр. с ал.1 НК.С присъда №59/22.05.08г. по н.о.х.д.№ 4/08г. на ЕПРС,влязла в сила на 14.05.09г.подсъдимият е осъден за престъпление по чл.195,вр. с чл.194,вр. с чл.28,ал.1 НК,извършено на 14/15.02.2007г..С определение по споразумение по н.о.х.д.8/09г. на ЕПРС ,влязло в сила на 28.01.2009г.В.Й. е осъден за извършено на 25.07.2008г. престъпление по чл.198,ал.1 от НК.

В настоящия случай намира приложение разпоредбата на чл. 196 от НК,тъй като подсъдимият е извършил кражбата предмет на настоящото производство при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал.1,б.”а” и б. “б” НК.

По отношение на подсъдимия за извършеното от него престъпно деяние съставомерно по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1,б. „а" и б. „б" от НК съдът отчете смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно:направените от подсъдимия самопризнания допринасящи за разкриване на обективната истина,обстоятелството,че подсъдимият в с.з. заявява критично отношение по повод извършеното.Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете обременените личностни данни.Съдът намери,че за конкретното престъпно деяние , при предпоставките на съкратеното съдебно следствие по глава двадесет и седма от НПК и на основание чл.54 от НК на подс. В. Й. следва да наложи наказание лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл.58а от НК съдът намали така определеното на подсъдимия наказание с една трета, а именно на две години лишаване от свобода.

На основание чл.60,ал.1 и чл.61,т.2 от ЗИНЗС съдът определи първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.

Съдът намира,че така определеното наказание ще породи своето предупредително и възпитателно въздействие,както върху подсъдимия така и върху останалите членове на обществото и ще се реализира генералната превенция предвидена в закона.Относно направените разноски по делото в размер общо на 192.20 лева на основание чл.189,ал.3 от НПК съдът осъди подс.В. Й., да заплати посочената сума в полза на държавата по сметка на ЕПРС .
Причините за извършване на престъплението се свеждат до ниската правна култура, ниска степен на правосъзнание и стремеж към облагодетелстване по престъпен начин.
По изложените мотиви се формира вътрешното убеждение на съда по постановената присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница