Мотиви към присъда по нoхд 8/2010 г по описа на епрсДата23.10.2018
Размер50.6 Kb.
#93097


МОТИВИ

към присъда

по НOХД 8/2010 г.

по описа на ЕПРС
Елинпелинската районна прокуратура е внесла обвинителен акт за разглеждане в ЕПРС с обвинение срещу подсъдимия А. С. Г. - роден на ****** год. в гр.С. , българин, български гражданин, живущ в с.Р. п. , община Е. П. , обл.Софийска, с основно образование, неженен, осъждан, работи като управител на фирма “Тони сървиз 76” ЕООД, с ЕГН: **********. Поддържа се от представителя на прокуратурата, че подсъдимия е извършил престъпление по чл.343 б, ал.2 от НК, а именно че: На 29.04.2010 г., около 17,00 часа в с.Р. п. , Софийска област е управлявал МПС – лек автомобил „Волво - 850” с ДК № СА 3644НТ с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,65 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410” с фабр.№0037, годен за работа до 18.08.2009 г., след като е осъден с влязло в законна сила но 04.12.2006 г. протоколно определение по НОХД 837/2006 г. на РС – С. за престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа повдигнатото обвинение срещу подсъдимия, което намира за доказано по несъмнен и категоричен начин от събраните в хода на съдебното следствие доказателства. Предлага съда да определи наказание на подсъдимия съгласно разпоредбата на чл.54 от НК, като му наложи наказание “Лишаване от свобода” около минималния размер предвиден закона, което същият да изтърпи ефективно, както и “Глоба” в размер на 150 лв.

Подсъдимият А. С. Г. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и изразява съжаление за извършеното.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:


ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА :
На 29.04.2010 г., около 17,00 часа, свидетелите Й. Д. Ч. и Ц. Георгиев Ц., били изпратени от оперативния дежурен на РУ МВР – Е. П. на пътно-транспортно произшествие, реализирано в района на с.Р. п. , Софийска област. На място свидетелите намерили спрял на улицата лек автомобил “Волво”. Автомобилът бил с отворена врата и на шофьорското място в него стоял подсъдимия Г.. Отляво на улицата същите видяли лек автомобил “Фолксваген Пасат”, който би паркиран вблизост до оградата на имота на св.Н. Н.. Същите констатирали, че този автомобил е ударен в областта на предна лява гума. По асфалта имало следи от гуми, от които се виждало как лекия ватомобил управляван от подсъдимия се е занесъл и е ударил другия автомобил. Служителите на реда поканили подсъдимия Г. да бъде изпробван с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410”, фабр. №0037 с оглед установяване дали водача на лек автомобил “Волво 850” с ДК № СА 3644 НТ е управлявал след употреба на алкохол. Уредът отчел 3,65 на хиляда концентрация на алкохол в дъха на подсъдимия Г.. За констатираните административни нарушения на подсъдимият бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 526/29.04.2010 г. На същият бил издаден талон за медицинско изследване № 0266173. Подсъдимият бил придружен от автопатрула до поликлиниката в гр.Е. П. , където отказал да даде кръвна проба с цел изследване наличието на алкохол. Отказът му бил удостоверен с подписа на дежурния лекар.

Разпитаната в хода на съдебното следствие свидетелка Д. Г. С. разказва, че на 29.04.2010 г. била на работа в магазина, който притежава в с.Р. п. , на ул. “Иван Мишев “ №13. Следобяд се чул силен шум от каране на автомобил и видяла дим, като веднага след това се чул силен удар. Излязла от магазина и видяла, че колата управлявана от подсъдимия А. Г. е ударила колата на св.Н. Н., паркирана в близост до магазина й. Забелязала, че подсъдимият бил пиян. Същите факти разказва и собственика на лек автомобил “Фолксваген Пасат” с ДК № СО 8407 ВВ св.Н. Н., който е чул удара и след като е излязъл от дома си видял лек автомобил “Волво” управляван от подсъдимия спрял на пътя. Същият констатирал, че подсъдимия е ударил автомобила му в областта на предна лява гума, както и че бил видимо пиян, поради което се обадил в РУ МВР – Е. П. зада съобщи за случая.

Видно от приложената по делото справка техническо средство “Алкотест Дрегер 7410” с фабр.№0037 / л.7/ е годен за работа. На уреда е извършена проверка на 18.02.2010 г. от проверител №02704, успешно е издържал изпитанията и е годен за работа до 18.08.2010 г. Проверката е удостоверена с индивидуален знак – холограмен стикер, в съответствие със Закона за измерванията.

Видно от приложената справка от Сектор – КАТ, ОДП - С. подсъдимият Г. е правоспособен водач на МПС от 22.06.1994 г., като многократно е наказван за извършвани нарушение на ЗДвП.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа обясненията дадени от подсъдимия и показанията на свидетелите Й. Д. Ч., Ц. Георгиев Ц., Д. Г. С. и Н. Й. Н. и на прочетените и приети по делото писмени доказателства – АУАН № 526/29.04.2010 год.–л.4, справка за техническата годност на уред”Дрегер 7410”- л.7, протокол за ПТП № 1269289/29.04.10 г. - л.8, талон за медицинско изследване - л.9, Заповед № 7726 - л.10, справка за съдимост - л.14,15, справка за нарушител от ОД МВР – С. - л.16,17, характеристични данни - л.18, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние - л.19.
ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА :

Подсъдимият е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.2 от НК, като: На 29.04.2010 г., около 17,00 часа в с.Р. п. , Софийска област , по ул.”Иван Мишев” е управлявал МПС – лек автомобил „Волво - 850” с ДК № СА 3644НТ с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 3,65 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410” с фабр.№0037, годен за работа до 18.08.2009 г., след като е осъден с влязло в законна сила но 04.12.2006 г. протоколно определение по НОХД №13837/2006 г. на РС – С. за престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.


ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:
Подсъдимият е извършил деянието виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е общественоопасния и противоправен характер на деянието си и неговите обществено – вредни последици и е искал настъпването им. Подсъдимият Г. е съзнавал, че управлява лек автомобил след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, след като е бил осъждан вече с влязло в законна сила определение по НОХД №13837/2006 г. по описа на РС – С. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно за управление на лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда..
ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО:
При определяне вида на наложеното наказание на подсъдимия А. С. Г. съда взе в предвид сравнително високата степен на обществена опасност на деянието и дееца. При определяне вида на наложеното на подсъдимия Г. наказание съда взе впредвид смекчаващите вината обстоятелства, а именно изразеното от същия съжаление за извършеното и добрите характеристични данни. Съда намира, че са налице и отегчаващи вината обстоятелства, а именно високата концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия – 3,65 промила, както и обстоятелството, че същия е реализирал ПТП с лек автомобил и по случайност е нямало пострадали хора и причинените материални щети са незначителни. Предвид гореизложеното и на осн. чл.54 от НК съда е наложил на подсъдимия Г. наказание “Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА - около минимума предвиден в закона.

Съда е намерил, че с оглед осъществяването на целите на наказанието не е необходимо ефективното изпълнение на наказанието, поради което и на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложил изпълнението на същото за срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

На осн. чл.343 б, ал.2 от НК съда е наложил на подсъдимия А. Г. и кумулативно предвиденото наказание в тази разпоредба, а именно ГЛОБА в размер на 300 /трлиста/ лева.

На осн.чл.343 г във вр. с чл.343 б, ал.2 от НК съда е лишил А. С. Г., правоспособен водач на МПС, притежаващ свидетелство за правоуправление № 255113350, издадено на 20.02.2002 г. от МВР – С. област наказание “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На осн. чл.189, ал.3 от НПК съда е осъдил подсъдимия А. С. Г., със снета по делото самоличност, да внесе по сметка на ЕПРС направените в хода на производството разноски в размер на 6 /шест/ лева за заплатени пътни разноски на явилите се по делото свидетели.

Причини за извършване на престъплението са незачитане на законоустановените правила за движение по пътищата и ниската правна култура.По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

Районен съдия:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница