Мотиви по нохд №449 / 2014 год по описа на софийски окръжен съдДата18.12.2018
Размер208.98 Kb.
МОТИВИ по НОХД № 449 / 2014 год. по описа на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Софийска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт в СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за разглеждане срещу

- подс. В. И. В., с установена по делото самоличност, с обвинение за това, че на 23. 09. 2012 год., около 17, 30 ч. на АМ "Тракия", обл. Софийска , в района на 33+400 км, при управление на МПС - л.а. „Мерцедес" Е 220 CDI с ДК № С 4040 НС е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, а именно: - чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП -„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с ... характера и интензивността на движението, ... за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.", и чл. 58, т.3 от ЗДвП - „При движение по автомагистрала на водача е забранено: 3. да се движи по лентата за принудително спиране.", в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на две лица – Й. С. Н. от гр.С. с ЕГН., и М.А. Н. от гр. С. , с ЕГН: ., и средна телесна повреда на едно лице - Д. В. И. от гр.С. , с ЕГН: ., изразяваща се в счупване на гръдната кост, причинило трайно затруднение на движението на снагата за срок от 2-3 месеца – престъпление по чл. 343, ал. 4, във вр. с ал. 3, б. "б", пр. 1, във вр. с чл. 343, ал. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа изцяло повдигнатото обвинение срещу подсъдимия, като счита, че същото се доказва по несъмнен и категоричен начин. Предлага, подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на твърдяното престъпление, като пледира съдът да наложи на подсъдимия В. наказание в предвидения в разпоредбата на чл. 343, ал. 4, във вр. с ал. 3, б. "б", пр. 1, във вр. с чл. 343, ал. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК законов минимум – в размер на три години лишаване от свобода, което да бъде редуцирано съобразно разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 от НК с една втора. Намира, че изпълнението на наложеното наказание следва да бъде отложено при условията на чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години, какъвто да бъде и размера на кумулативното наказание по чл. 343г - „лишаване от право да управлява МПС”.

Повереникът на частните обвинители се присъединява към изложеното от представителя на СОП, като от името на доверителите си моли, на подсъдимия да бъдат наложени наказания в максимален размер.

Защитата на подс. В. не оспорва фактическата обстановка изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт, като подсъдимия се възползува от правото си на провеждане на съкратено съдебно следствие, признавайки изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Защитникът счита, че подсъдимия не е нарушил разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от ЗДвП докато пострадалите, са допуснали нарушение на правилата за движение визирани в разпоредбите на чл.чл. 58 и 59 от ЗДвП, както и на чл. 101 и чл. 119 от ППЗДвП. Пледира се за приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.


Съдът, след като обсъди поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства и ги прецени във връзка с доводите на страните, приема за установено следното :
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА - съдът възприема фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт, която макар и неоспорена от защитата на подсъдимия, се подкрепя от доказателствения материал, събран по делото.

Подс. В. И. В. живее в гр.С. и е правоспособен водач на МПС - има издадено СУМПС за категории В, С, М, Ткт, валидно до 16.08.2020г. Пострадалите Й. С. Н. и М. А. Н. били съпрузи. На 23. 09. 2012 год. същите пътували по АМ „Тракия" с л.а. „Опел Корса", ДКН СА 5233 МА, като Й. Николов управлявал автомобила, а М. Н. седяла на предната дясна седалка. Третият пострадал – свид. Д. В. И., пътувал в същата посока, като пътник, на предната дясна седалка в л.а. Мерцедес" Е 220 CDI с ДК № С 4040 НС, управляван от подсъдимия.Пътното платно е двупосочно, с по две ленти за движение във всяка посока, отделени една от друга с бяла прекъсната линия „МЗ". С бяла непрекъсната линия вдясно се намира лентата за принудително спиране непосредствено до банкета, който е с широчината от 1,20 метра. В дясно и перпендикулярно на платното е изградена водосточна канавка, която преминава под пътното платно, оградена откъм страната на платното с стоманена предпазна ограда, разположена успоредно с дължина 12 метра. Непосредствено след края на тази ограда в дясно от десния край започва затревено равно пространство, широко около 10 метра и дълго около 55 метра. В описания участък е забранено движението на МПС от категория „В" да се движат със скорост, по-висока от 130км/ч. Времето било ясно, пътната настилка била суха, а движението интензивно и натоварено. Около 17,30 часа в района на гр.Ихтиман на 33+400 километър на прав участък, пострадалият Йордан Николов отбил автомобила в аварийната лента и го спрял, като десните колела били разположени върху каменистия банкет, а левите върху лентата за принудително спиране. След това отворил предната лява врата и излязъл от колата. Пострадалата М.Н. останала на предната дясна седалка. В този момент в същата посока в двете активни ленти се движели редица автомобили. Част от трафика в дясната лента бил джип „Опел Фронтера" рег.№ СА 1810 МС с прикачено едноосно ремарке, рег.№ С 2204 с лодка в него, управляван от св.Каприел Агоп Керемиджиен с около 80-90 км/час. До него на предната дясна седалка бил св.Радослав Петков Лебешковски. Непосредствено след него се движел друг автомобил, след който пътувал с л.а. „Мерцедес" Е 220 CDI с ДК № С 4040 НС подс. В., управлявайки го със 130 км/час. На предната дясна седалка до него седял св. Д. В. И., а отзад били свидетелите Е. К. Б. и А.р А. . Между превозните средства в лявата лента се движел л.а.Тойота, модел „Корола" рег.№ СА 2729 ВВ с водач св.Е. Ме. Т. и пътник- св.Г. К. Х. на предната дясна седалка, които били малко по-назад от посочените МПС и имали възможност да наблюдават пътното платно. В момента, в който пострадалият Й.С. Н. бил излязъл от колата и се намирал до предната лява врата на „Опел Корса", подсъдимия движейки се със скорост от 130 км/час, рязко завъртял волана на дясно, при което управляваният от него автомобил сменил посоката си на движение и навлязъл в аварийната лента на пътя. След това се ударил в мантинелата, продължил напред и ударил последователно л.а „Опел Корса" в^ задната част и намиращият се близо до предната лява врата Йордан Станишев Николов, който забелязвайки бързо движещия се срещу него автомобил, направил крачка напред по посока на движението и в ляво, но поради натоварения трафик не е имал никаква възможност да излезе на пътя, за да се предпази. Тялото му било отхвърлено напред и наляво и се блъснало в дясната част на преминаващия джип „Опел Фронтера". След това паднало на пътя и през него минали десните гуми на ремаркето на джипа. Св. Ке.н усетил раздрусване, поради което намалил скоростта и спрял в аварийната лента. Л.а. „Опел Корса" и л.а. „Мерцедес" се установили в местата, описани в протокола за оглед.

В следствие на ПТП пострадалият Й.С.в Н. починал на място. Пострадалата М. А. Н. била откарана в болнично заведение, където починала на 13.10.2012г, а пътникът в л.а. „Мерцедес", св.Д. В. И. получил телесно нараняване.

От заключението на СМЕ на труп се установява, че пострадалия Й. Н. е получил: закрита черепномозъчна травма, кръвонасядания в лявата слепоочно-теменно-тилна област, многофрагментарно импресионно счупване счупване в тилната област, многофрагментарно счупване на черепната база, разкъсване на твърдата мозъчна обвивка в лява тилна област, субдурален и субарахноидален кръвоизлив с пробив към мозъчните стомахчета, контузия на мозъка в тилната област в ляво; закрита гръдна травма, счупване на гръдната кост, хемопневмоторакс, счупване на ребрата двустранно по осем фрактурни линии с оформяне на гръден капак, контузии и разкъсвания на белите дробове, разкъсване на аортата, на перикарда, на дясната камера на сърцето, кръвонасядания в белодробните хилуси и в прикрепващия апарат на сърцето; закрита коремна травма- хемоперитонеум, разкъсване на слезката, на черния дроб, на пикочния мехур, кръвонасядания в прикрепващия апарат на червата; травма на опорно-двигателния апарат- счупване на лява ключица, многофрагментарно счупване на лява лопатка, на първи шиен прешлен, счупване на бодилестите израстъци на шести до дванадесети гръден, първи и втори поясни прешлени, разкъсване на междупрешленния диск между единадесети и дванадесети гръдни прешлени, открито счупване на лява раменна кост, на лява лъчева и лява лакетна кости, на лява бедрена кост, на двете кости на лява подбедрица; кръвонясадания, рани и охлузвания по лицето, шията, гръдния кош и крайниците и др. Същият не е употребявал алкохол и други летливи и упойващи вещества. Експертът сочи, че причина за смъртта на пострадалия, е тежката съчетана черепномозъчна, шийна, гръдна, коремна травма и такава на опорно-двигателния апарат, всяка от които отделно и в своята съвкупност е несъвместима с живота. Всички увреждания са получени приживе и са в резултат от ваздействие на тръди тъпи предмети с голяма кинетична енергия и кореспондират да са получени при ПТП.

Съгласно заключението на СМЕ на труп, пострадалата Мария Н. получила тежка съчетана черепно-мозъчна и гръдно-коремна травма, изразяваща се в счупване на костите на черепната основа, травматичен кръвоизлив под меките мозъчни обвивки, тежък оток на мозъка с вклиняване; закрита гръдна травма: счупване на ребрата двустранно от второ до десето по две линии, двустранна контузия на белите дробове и разкъсване по задните му повърхности двустранно, масивна двустранна контузионна пневмония, състояние след двустранна торакоцентеза и евакуация на двустранен излив на кръв и въздух в белите дробове; закрита коремна травма: разкъсване на черния дроб, контузия на десен бъбрек и задстомашната жлеза; счупване на дясната лъчева кост и др. Смъртта се дължи на остро настъпила дихателна и сърдечносъдова недостатъчност в резултат на възпалителни изменения на белия дроб, получени като усложнение на черепно-мозъчната и гръдна травма. Налице е пряка и непосредствена причинно-следствена връзка между черепно-мозъчната травма и смъртния изход. Уврежданията са получени в резултат на удари с или върху твърди тъпи предмети и притискане между такива със значителна енергия на въздействието и могат да бъдат получени при ПШ.

Пострадалият Д. И. получил порезна рана на главата, контузия на гръдния кош, счупване на гръдната кост в горната и трета, разкъсно -контузна рана на лявото коляно, контузия на лявата ръка. Травматичните увреждания се дължат на действието на твърди тъпи и тъпоръбести предмети и могат да се получат при ПТП. По своята медико-биологична характеристика счупването на гръдната кост е причинило на пострадалия трайно затруднение в движението на снагата за срок от 2-3 месеца. Порезните рани са причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, а останалите увреждания са му причинили болка и страдание.

От заключенията на комплексната медико- автотехническа експертиза и двете допълнителни експертизи се установява, че автомобила управляван от подсъдимия е получил следните деформации в следствие на ПТП: силно деформиран е целият автомобил, следа от силен удар с челна дясна и челна централна част. Силно деформирани са левите врати и заден десен калник, като и подът и таванът, като по тавана личат следи от приплъзване в областта на задна дясна част. Челното стъкло е спукано в долен ляв ъгъл, като в тази част има два центъра на спукване и е деформирано в посока към пътническия отсек. Първият център на спукване се намира на 0,15м нагоре от долен ляв край на стъклото и на около 0,15м в дясно от предна лява колонка. Вторият център на спукване е на 0,52м нагоре от долен край на стъклото и на 0,15м в дясно от предна лява колонка. Предна лява гума е в спаднало положение, като предно ляво колело е откъснато от задния мост и е застанало перпендикулярно на надлъжната ос на автомобила. Не са открити деформации, които да не могат да се обяснят с ПТП. Предвид общото състояние на автомобила вещите лица не се ангажират с техническата му изправност преди ПТП.Според резултата от огледа на л.а. „Опел Корса", ДКН СА 5233 МА, същият е силно деформиран. Следи от силен удар в задната лява част, започваща в ляво от регистрационната табела. Деформирани са под, таван, липсва лява врата. Следи от удар има в дясната врата, следи от протриване с черен цвят в областта на преден десен калник; счупени са и липсват фаровете; в областта на фаровете са забелязва трева и пръст; счупени са всички стъкла; задна лява джанта е без гума и същата е деформирана. Не са открити деформации, които да не могат да се обяснят с ПТП, но предвид общото състояние на автомобила вещите лица не се ангажират с техническата му изправност преди ПТП.

В резултат на ПТП пострадалият Й. С. Н. получил травми, несъвместими с живота, подробно описани от вещите лица в това заключение: охлузвания, кръвонасядания и рани по главата- охлузвания с червеникаво дъно на лявата и дясната половина на челната област с кръвонасядания; аналогични увреждания в скулната област, в областта на брадичката и др; множество охлузвания, кръвонасядания и рани по тялото и крайниците- по предната и задната повърхност на гръдния кош, раменете, поясната и седалищната област, горни и долни крайници. Левият долен крайник е с патологична подвижност и деформации в областта на бедрото и подбедрицата, видимо скъсен спрямо десния, с множество охлузвания кръвонасядания и рани по предната и задната повърхност, както и счупени костни фрагменти на лявата голямопищялна кост. Множество охлузвания са констатирани и по десния долен крайник. Налице е многофрагментарно импресионно счупване на черепния свод в тилната област вдясно и повече вляво от срединната линия, с радиален и концентричен, както и с неправилен ход на линиите на счупване; черепната основа в областта на предна лява черепна ямка средна и задна черепна ямка двустранно е многофрагментарно счупена, като фрактурните линии са с неправилен ход, турското седло е напречно счупено; твърдата мозъчна обвивка е разкъсана в тилната област с кръвоизлив под нея тилно в ляво; под паяжинообразната мозъчна обвивка на двете половини на мозъка по изразено в ляво, както и по базалната му повърхност е налице субарахноиден кръвоизлив; счупена е лявата ключица, гръдната кост, всички ребра са счупени двустранно по парастерналната линия с оформяне на гръден капак, ребрата от първо до дванадесето в ляво са счупени по лопатъчната линия, като линиите на счупване са напречни до коси, с неравни краища; четвърто и шесто ребро вляво са счупени по задната подмишнична линия, с коси линии на счупване и неравни краища; от първо до трето, пето и от седмо до дванадесето ребра вляво са счупени по предната аксиларна линия с напречни и коси линии на счупване и неравни краища; от първо до четвърто ребра вдясно са счупени по правертебралната линия с напречни спрямо дългата им ос линии на счупване; десето и единадесето ребра вдясно са счупени по лопатъчната линия с коси линии на счупване; от първо до десето ребра вдясно са счупени по предната аксиларна линия с напречни до леко коси линии на счупване. Меките тъкани и междуребрената мускулатура около описаните счупвания са интензивно тъмночервено кръвонаседнати. Описаните счупвания са с проникване в гръдната кухина и разкъсване на пристенната плевра; многофрагментарно е счупен първият шиен прешлен с разкъсване на атланто-окципиталната става. Междупрешленният диск между единадесети и дванадесети гръден прешлен е разкъсан, като междупрешленното пространство е с ъгъл отворен напред; налице е травма на белите дробове- по задната им повърхност има участъци с неправилна форма и тъмночервен цвят, леко надигнати над околния паренхим, с размери 0,3 - 1см, както и множество разкъсвания с неправилна форма, срезната повърхност на белите дробове е със сивкаво червеникав цвят и тъмно червени участъци, подлежащо на описаните повърхностно такива, хилусите на белите дробове са с масивни тъмночервени кръвонасядания.; налице е разкъсване на околосърцевата торбичка; разкъсване на предната стена на дясната камера на сърцето, на аортата; в коремната кухина е установено малко количество кръв и съсиреци; разкъсана е слезката; четири разкъсвания има на черния дроб; пикочния мехур също е разкъсан; разкъсани са двете сакроилиачни стави; множество счупвания на кости на тялото и на крайниците- счупване на бодилестите израстъци на шести до дванадесети гръдни прешлени с напречни линии на счупването с кръвонасядания на меките тъкани около тях; многофрагментарно счупване на долната половина на лявата лопатка с кръвонасядане на околната мускулатура; счупване на бодилестите израстъци на първи и втори поясен прешлен с напречни линии на счупването с кръвонасядания на меките тъкани около тях; наличие на травматичен джоб, изпълнен с кръв и масти капчици от размачкана мастна тъкан на височина от 88-98см от петите на трупа; счупване на лява раменна кост с коса линия на счупването и кръвонасядания; счупване на левите лъчева и лакетна кости с почти напречна до леко коса линия с разместване на фрагментите и кръвонасядания; счупване на лява бедрена кост на височина от 55см от лявата пета на трупа с почни напречна линия; счупване на лява голямопищялна кост на 28см от лявата пета на трупа с напречна до коса линия на фрактурата; счупване на лява малкопищялна кост на 25см и 35см от лявата пета на трупа с напречни линии на фрактурите.

Причината за смъртта на Николов са несъвместимите с живота травми с водещи увреждания в областта на главата и гръдния кош. Смъртта е настъпила бързо и е била неизбежна. Всяка една от травмите на главата и гръдния кош сама по себе си води до смърт.

Установените травматични увреждания са в резултат от грубо механично действие на твърди тъпи предмети с голяма кинетична енергия, като добре отговарят да са получени при ПТП. Първоначалният контакт на автомобила е бил в областта на лявата подбедрица със задната част на тялото на пострадалия и леко отляво. След това тялото е било отхвърлено върху капака на автомобила и с тилно-теменната област на главата е достигнало предното стъкло, отхвърлено е наляво, ударило се е в задната дясна врата на джипа, превъртяло се е и падайки на платното по корем е било прегазено от дясното колело на ремаркето. За контакт отзад и отляво говорят най-вече счупването на теменно-тилната област на главата отляво, счупването на голямата лявопищялна кост с триъгълен фрагмент с връх надясно и напред и разпукванията в лявата срамната област. Всичко това говори за силен удар отзад и леко в ляво. При падане върху терена тялото е било по корем, като прегазването е по гърба в дясно на гръдния кош надолу и наляво в посока към ляво седалище. Там е намерено травматично отслояване на кожата от подкожието и счупване на ребрата по няколко /при аутопсията са преценени като осем/ линии, с разкъсване на аорта, счупването на бодилестите израстъци на гръдни и поясни прешлени раздалечаване в двете сакроилиачни стави на таза. Някои от уврежданията по гърба са получени при инициалния удар /при блъскането от лекия автомобил/, но поради припокриване в локализацията на травмите при блъскане и прегазване вещите лица не могат да посочат конкретно кои са те.

Пострадалата М. А.Н. е получила следните увреждания: черепно-мозъчна травма, разкъсно- контузна рана на главата; счупване на костите на черепната основа, травматичен кръвоизлив под меките мозъчни обвивки, тежък оток на мозъка с вклиняване; закрита гръдна травма: счупване на ребрата двустранно от второ до десето по две линии, двустранна контузия на белите дробове и разкъсване по задните му повърхности двустранно, масивна двустранна контузионна пневмония, състояние след двустранна торакоцентеза и евакуация на двустранен излив на кръв и въздух в белите дробове; закрита коремна травма: разкъсване на черния дроб, контузия на десен бъбрек и задстомашната жлеза излив на ЗООмл кръв в коремната кухина; счупване на дясната лъчева кост. Установените травматични увреждания са в резултат от грубо механично действие на твърди тъпи предмети с голяма кинетична енергия, като добре отговарят да са получени при ПТП на пътник, седящ на предна дясна седалка от части на интериора на автомобила. Смъртта е в пряка и непрекъсната причинно-следствена връзка с получените увреждания.

Експертите са определили поредицата от удари по следния начин: първият удар е с предната дясна част на л.а. „Мерцедес" с дясната крайпътна мантинела, започващ на около 8,3Ом преди ориентир №1 /западния край на бетонова шахта на водосток преминаващ перпендикулярно под пътното платно, намиращ се на 3,00 м. в дясно от десния край на асфалтовото покритие за посоката на огледа - към гр. С. / и завършващ на около 4 метра преди него. Следващият удар е между предната част на л.а. „Мерцедес" и задната част на л.а. „Опел Корса" и е настъпил в лентата за принудително спиране на около 15-16 метра след ориентира. Непосредствено след това на около 16,60 метра е отразено началото на мазна незасъхнала област с неправилна кръгла форма. Третият удар е също в лентата за принудително спиране на около 20 метра след ориентира между л.а. „Мерцедес" и Й. Н., който се е намирал близо до предната лява част. Ударът е настъпил с предната лява част на автомобила в лявата подбедрица на пострадалия. Четвъртият удар е между джип „Опел Фронтера" и отхвърленото на ляво тяло на Й. Ни. в задната врата на автомобила и е осъществен в дясната лента за движение на около 40-50 метра след ориентира и на около един метър в ляво от аварийната лента. Последвало е прехвърляне и завъртане на тялото на пострадалия, падане по корем на платното и прегазване от дясното колело на ремаркето на джипа, където започва следата от незасъхнала червениково- кафява течност, отразена в протокола за оглед на около 56 метра след ориентир №1 и на около един метър в ляво от аварийната лента.

В момента на ПТП л.а. „Опел Корса" не е бил в движение, л.а. „Мерцедес" се е движел с около 130 км/ч, а л.а. „Опел Фронтера" със около 80-90км/ч. Изводът на вещите лица се базира на събраните доказателства, механизмът на ПТП, причинените деформации на превозните средства, описани по-горе, и травмите на пострадалите. При огледа на местопроизшествието не са констатирани деформации по джипа / видно и от приложения фотоалбум/.

Опасната зона за спиране на л.а. „Мерцедес" е била около 149 метра, а за л.а. „Опел Фронтера" около 81 метра при движение с 80км/ч, и 97 метра при движение с 90км/ч.

В момента на навлизане в лентата за принудително спиране л.а. „Мерцедес" се е намирал на около 102 метра от мястото на удара с л.а. „Опел Корса" и на около 107 метра от удара с Йо. Н.в.

Отстоянието на джипа „Опел Фронтера" от мястото на удара с тялото на пострадалия в момента на изхвърлянето му след удара от л.а. „Мерцедес" е било около 6,6 метра при движение със скорост от 80км/ч и около 7,8 метра при движение със скорост от 90км/ч.

От момента на отклонение и навлизане в лентата за принудително спиране водачът на л.а. „Мерцедес" не е имал техническа възможност да предотврати удара с л.а. „Опел Корса" и с пострадалия Й. Н.. Водачът на джипа също не е разполагал с такава възможност.

Вещите лица са описали следния механизъм на ПТП от техническа гледна точка: на посочената дата и време л.а. „Мерцедес" се е движел по АМ „Тракия" в посока към гр.С. със 130 км/ч. В зоната на инцидента автомобилът напуснал дясната лента за движение навлязъл в аварийната лента, протъркал се по мантинелата, след това се ударил последователно в задната част на спрелия л.а. „Опел Корса" и в неговия водач, който бил до предната му лява част. В следствие на това последният бил отхвърлен върху предния капак на „Мерцедеса", достигнал челното стъкло и бил отхвърлен напред в лентата за активно движение, ударил се в задната дясна врата на джипа и бил прегазен от дясното колело на ремаркето, теглено от джипа.

Причината за ПТП от техническа гледна точка според вещите лица е навлизането на л.а. „Мерцедес" в лентата за принудително спиране.От заключенията по двете допълнителни комплексни експертизи се установява, че уврежданията, получени от пострадалия Й. Н. предвид тяхната основна лява локализация, сочат да са получени в резултат на високоенергийно механично въздействие единствено при първоначален инициален контакт между стоящ на едно място човек и движещ се с висока скорост автомобил, като се потвърждава и наличието на прегазване от дясното колело на джипа „Опел Фронтиера". Експертите потвърждават отстоянието на л.а. „Мерцедес" от мястото на удара с л.а. „Опел Корса" в момента на навлизането му в аварийната лента /102 метра/. Това разстояние е изминал за около 2,85 сек., време, което е достатъчно пострадалият да направи опит за защитни действия, каквито са посочени от свидетелите. В момента на навлизането на л.а. „Мерцедес" в аварийната лента, л.а. „Опел Фронтера" се е намирал на около 126-143 метра преди мястото на прегазването, „Мерцедеса" е бил на около 15-16 метра след джипа. Потвърдено е и местоположението на пострадалия Н. в момента на инициалния удар с л.а. „Мерцедес"- ляво странично и леко задно към автомобила с оглед контактните увреждания по левите крайници, в областта на главата, по задната повърхност на белия дроб, слезката и черния дроб, наличието на инерционни промени в зоната на двата белодробни хилуса, счупването на бодилестите израстъци на значителен брой прешлени в гръдния и поясния отдели на гръбначния стълб и др. Ударът е осъществен директно от л.а. „Мерцедес", като са налице добре обособени зони на контакт в областта на долните крайници на две нива и в областта на трупа, каквито не биха наблюдавали при удар със широка контактна повърхност каквато се явява вратата на автомобила. В момента на удара той се е намирал около лявата врата на своя автомобил, поради което се приема, че ударът с него е бил по-напред от удара с автомобила му с оглед габаритната дължина на л.а. „Опел Корса" от 3, 730 метра. Предната част на л.а. „Мерцедес" се е намирала на около 104 метра от мястото на удара в момента, в който водачът му е могъл за прав път обективно да възприеме спрелия л.а. „Опел Корса". Уточнено е и мястото на удара по широчина на платното между л.а. „Опел Корса" и л.а. „Мерцедес" с оглед допълнително представения снимков материал на оптичен носител от местопроизшествието, както следва: към момента на удара между челна дясна част на „Мерцедеса" и задна лява и централна част на „Опела Корса" десните колела на л.а. „Опел Корса" са се намирали върху десния земно-каменист банкет на платното, а левите са били разположени в десния край на асфалтовото покритие на лентата за принудително спиране. Десните колела на л.а. „Мерцедес" са се намирали на 0,5 метра в дясно от десния край на асфалтовото покритие, а левите колела - в зоната на десния край на десния край на асфалтовото покритие на лентата за принудително спиране.
Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на следните, преценени и обсъдени, доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на съдебното следствие, а именно: направеното от подсъдимия самопризнание дадено в съдебно заседание по реда на чл. 371, т. 2 от НПК, гласни доказателства, установени чрез показанията на разпитаните по делото свидетели дадени от тях на досъдебното производство и които освен непротиворечиви си и кореспондират, заключенията на прочетените по делото и приети експертизи, протоколите за извършени следствени действия и другите документи, имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото, писмените доказателства, всички, прочетени съобразно разпоредбата на чл. 283 от НПК, приложените по делото веществени доказателства.

При така възприетата фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:


ОТ П Р А В Н А С Т Р А Н А - при горепосочената фактическа обстановка, приета за установена по делото и която се подкрепя от целия доказателствен материал, съдът счита, че подсъдимият В. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна, престъпния състав по чл.343, ал. 4, във вр. с ал. 3, б. "б", пр. 1, във вр. с чл. 343, ал. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

Обект на престъплението са обществените отношения, свързани с транспорта, като предмет на престъплението е конкретния пострадал - в настоящия случай лицата Йо. Ст. Ник., М. Ан. Н. и Д. В. И..

Изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимия В. чрез действия, изразени в нарушение на конкретни разпоредби и забрани, визирани в ЗДП. Нарушаването на правните норми от цитираните нормативни актове се изразява в допуснати нарушения на разпоредбите на - чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП -„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с ... характера и интензивността на движението, ... за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие." и чл.. 58, т. 3 от ЗДвП - „ При движение по автомагистрала на водача е забранено: 3. да се движи по лентата за принудително спиране. Съдът приема за безспорен факта, че към момента на осъществяване на ПТП, подсъдимия В. е допуснал горепосочените нарушения на норми на ЗДвП. Такъв извод се установява по безспорен начин от събраните по делото доказателства и най – вече, от показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели и заключенията по автотехническите и комплексните експертизи, които съдът възприема изцяло, като обосновани и компетентно дадени. По делото безспорно се установява, че подсъдимия не е съобразил избраната от скорост на движение с характера и интензивността на движението по скоростен път, в конкретния случай -автомагистрала „Тракия", което в инкириминирания момент е било изключително натоварено, така, че да може своевременно да спре превозното средство. Като водач с опит за него не е било неочаквано по такъв път и в такъв час на деня да има интензивно движение и в двете активни ленти. Навлизането в лентата за аварийно спиране, което място от пътното платно е забранено за движение и където в този момент са се намирали пострадалите, също е в пряка причинно-следствена връзка с постигнатия резултат. Именно в следствие на посочените нарушения той сам се е поставил в невъзможност да предотврати ПТП.

Така от обективна страна подсъдимият В. на датата 23.09.2012г. около 17, 30 ч. на АМ "Тракия", обл. Софийска , в района на 33+400 км при управление на МПС - л.а. „Мерцедес" Е 220 CDI с ДК № С 4040 НС е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, а именно: - чл. 20, ал.2, изр.1 от ЗДвП -„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с ... характера и интензивността на движението, ... за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие." и чл. 58,т. 3 от ЗДвП - „При движение по автомагистрала на водача е забранено: 3. да се движи по лентата за принудително спиране.", в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на две лица- Йо. Ста.в Ни. от гр.С. , ЕГН: . и М.А.а Н. от гр.С. , ЕГН., и средна телесна повреда на едно лице- Д. В. И. от гр.С. , ЕГН: ., изразяваща се в счупване на гръдната кост, причинило трайно затруднение на движението на снагата за срок от 2-3 месеца, като от субективна страна деянието е извършено при форма на вината непредпазливост - небрежност по смисъла на чл.11, ал. 3, пр. 1 от НК - подсъдимият В. не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Поради изложеното в горните абзаци, съдебният състав счита доводите на защитата на подс. В. за неоснователни и доказателствено неподкрепени.

ПРИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАНИЕТО

При индивидуализация на наказателната отговорност, настоящият съдебен състав отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства изразеното от подсъдимия искрено съжаление, чистото му съдебно минало и добрите му характеристични данни. Като отегчаващо вината обстоятелство следва да бъде възприето наличието на извършени от страна на подс. В. нарушения на правилата за движение по пътищата, за което същия е бил санкциониран. Може да се отбележи, че за настоящия съдебен състав е вън от всякакво съмнение, че изразеното от подс. В. съжаление за случилото се не е декларативно, а осъзнато, искрено и неподправено, свързано с негативни емоционални преживявания, за което съдът придоби непосредствени впечатления. Именно поради тази причина, оцени това обстоятелство като смекчаващо отговорността на подсъдимия. Следва да се посочи обаче, че констатираните смекчаващи обстоятелства, релевантни за наказателната отговорност на дееца, по никакъв начин не могат да обусловят наличие на хипотезата на чл. 55 от НК по настоящето дело.

Решаващият превес на установените смекчаващи отговорността на дееца обстоятелства, мотивира настоящия съдебен състав да определи на подс. В. наказание към възможния законов минимум предвиден в разпоредбата на чл. 343, ал. 4, във вр. с ал. 3, б. "б", пр. 1, във вр. с чл. 343, ал. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, а именно - „лишаване от свобода” в размер на три години.

Ръководейки се от императивната разпоредба на чл. 373, ал.2 от НПК във вр. чл. 58а ал.1 от НК, съдът намали така определеното наказание „лишаване от свобода” в размер на три години с една трета, като наложи на подс. В. наказание „лишаване от свобода” в размер на две години.


Като счете, че целите на специалната и генералната превенции визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК биха били достигнати по – реално и пълно и без да се налага подс. В. ефективно да изтърпява наложеното му наказание, съдът приложи разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК и отложи изпълнението на същото, с изпитателен срок от пет години.
На основание чл. 343г от НК, на подсъдимия В. се определи кумулативно и предвиденото в закона наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.
Според състава на съда, така наложените наказания ще въздействат на подсъдимия предупредително, ще го възпират от извършване на други престъпления по транспорта и ще въздействат възпитателно и предупредително и върху другите членове на обществото.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият В. И. В. бе осъден да заплати в полза на ОДМВР-С. , направените по делото на досъдебното производство деловодни разноски, в размер на 2349 /две хиляди триста четиридесет и девет/ лева.

Воден от горното съдът постанови присъдата си.

Председател:Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> 02-Февруари-2015
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> Мотиви по н о. х д. №625 по описа на Софийски окръжен съд за 2015 година
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202015%20година -> О п р е д е л е н и е номер двадесет и трети март Година 2015 гр. София в и м е т о н а н а р о д а софийският окръжен съд, Наказателно отделение, Първи състав На двадесет и трети март Година 2015 в закрито заседание
02-Февруари-2015 -> М о т и в и към присъда от 10. 11. 2014г., постановена по внохд №167/2014 г по описа на сoс, но, II въззивен състав


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница