Мотивирано избиране на преносим, мултифункционален плеърДата09.09.2016
Размер203.39 Kb.
#8483
ТипОтчет
Катедра “Компютърни системи”

ОТЧЕТ
за изпълнението на задача №2
за контролирана самостоятелна работа
по дисциплината “Компютърна Периферия”

на тема: Мотивирано избиране на преносим, мултифункционален плеърИзготвил: Деан Валериев Денев

Спец.: К.С.Т.

Фак.№ 083268

Курс: ІІІ

Група: 29А

Русе, ...., 2011 г.

Ръководител: инж. Румен КожухаровС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


1. Цели и идеи на реферата 3

2. Кратко въведение в материята 3

3. Технология на работа на изделието 4

4. Характеристики на MP4 плеърите 4

4.1. Технически характеристики 4

4.1.1. Основни технически характеристики 4

4.1.2. Други технически характеристики 5

4.2. Потребителски характеристики 6

5. Оценяване. Система изисквания. 6

6. Финалисти. Анализ. Директни сравнения. 7

6.1. РHILIPS SA1MUS16K/02 7

6.1.1. Спецификации 7

6.1.2. Ревю 7

6.2. Samsung YP-R0JCS 8

6.2.1. Спецификации 8

6.2.2. Ревю 8

6.3. SanDisk SDMX10R-032GK-E57 10

6.3.1. Спецификации 10

6.3.2. Ревю 10

6.4. Apple iPOD Nano 5g 11

6.4.1. Спецификации 11

6.4.2. Ревю 11

7. Директно сравнение. 12

7.1. Видео/Дисплей 12

7.2. Аудио 13

7.3. Захранване 14

7.4. Памет 14

7.5. Физически характеристики 15

7.6. Магазинни данни 15

8. Избор 16

9. Заключение 16

10. Източници на информация 17
1.Цели и идеи на реферата


Реферератът има за цел провеждането на мотивиран избор на мултифункционален и преносим плеър, като в процеса на разработка на работата ще бъдат формулирани условия за подбор. Няколко плеъра, отоварящи на тези условия ще бъдат ревюирани и по-задълбочено разгледани.Най-добрият от тях ще бъде излъчен като победител.


2.Кратко въведение в материята


В този материал ще бъдат разгледани два вида плеъри- mp4 плеъри и еквивалентния като идея на тях продукт на Apple- iPod. Те са сравнително нова технология. За разлика от класическите mp3 плеъри, тези устройства са снабдени с екран, който не е монохромен и с помощта на който, могат да бъдат визуализирани и видео файлове.За нормален размер на екрана се счита диапазонът межд, 1.8 и около 3 цола.Големината на екрана обаче, е обратно пропорционална на мобилността на устройството.

На фигура 2.1 е показан изглед на съвременен mp4 плеър.
Фигура 2 1

При провеждането на избора, трябва да се пазим от т.н. хибридни плеъри. Това са MP3 плеъри, притежаващи екран, можещи да възпроизвеждат само определен видео формат.Обикновено тези устройства са окомплектовани с диск, съдържащ софтуер за преработване на класическия аудио-видео формат в такъв, съвместим с плеъра. Това обаче отнема време и процесорна мощ. За съжаление обаче по външен вид е почти невъзможно да се направи разлика между MP4 плеър, и хибрид.На фигура 2.2 е показан такъв продукт, производство на Neo.

Фигура 2 2

3.Технология на работа на изделието


MP4 означава “MPEG-4 part 14”.Това е аудио-видео формат,включващ в себе си компонентите: звук;картина;субтитри;стилова картинка.Форматът е създаден по технология, която в началото е била предназначена тясно към Apple QuickTime format.Идеята е насочена към т.н. потоци от данни.Тоест прехвърляне на потоци от информация към устройство, от което съдържанието на тези данни може да бъде чуто и видяно.(Най-често компютър).Разбира се файл в такъв формат, може да бъде запомнен за по-натъшна евентуална обработка.Идеята на mp4 плеъра, е да може да прави същото това нещо, но в мобилен, практичен и удобен вариант.

Двата най-често срещани използвани чипсета за mp4 плеърите, това са: Anyka и Rockchip, като те са взаимно заменяеми и поддържат еднакви формати и компресии. Те са най-често използваните, защото са достъпни като цена и изключително ефективни като производителност.4. Характеристики на MP4 плеърите


В настоящата точка, ще бъдат разгледани два параграфа: “Технически характеристики” и “Потребителски характеристики”.

4.1.Технически характеристики

4.1.1.Основни технически характеристики


Към основните технически характеристики на един MP4 плеър, се включват параметри, познати на широката публика като:

 • обем на паметта

 • диагонал на екрана

 • данни за батерията

 • медот и принцип на зареждане

 • допълнителна функционалност на плеъра и др.

Паметта на съвременните MP4 плеъри най-често и изградена на принципа NAND Flash. Това означава, че паметта е изградена върху логика тип “И-НЕ”. NAND Flash формира ядрото на съвременните преносими дискови носители, известни като Removable Flash Drives и Memory cards.Сериозен недостатък на този тип памет е, че след определен брой записи/изтривания, тя спира да функционира. Тоест лимитизирана е.

Диагоналът на екрана се измерва в цолове или инчове (двете мерни единици са абсолютно идентични).Колкото по голям е диагоналът и по-голяма е разделителната способност, то толкова по-качествена трябва да е картината. Тъй като става въпрос за мобилен плеър обаче, за нормални , ненарушаващи подвижността на устройството и позволяващи добра картина, се приемат дисплеи с диагонали в диапазона между 1.8-3.0 цола (±0.1 цола).

Данни за батерията-тук се вкллючва вид на батерията. За предпочитане е литиово-йонна, времева издръжливост.

Метод и принцип на зареждане-класическият MP4 плеър за зареждане изисква напрежение от 5 V .Обикновено в окомлектовката е включен вариант за зареждане през адаптер и през USB интерфейс на компютъра. Според някои мнение, зареждането през USB интерфейс не е правилно и скъсява живота на батерията.Това обаче не е така. На фигура 4.1.1.1 е показано разпределението на жилата на един USB кабел.(Това е Стандарт А)Фигура 4.1.1 1

От фигурата ясно се вижда, че жилата към които са свързани пинове 1 и 4 са за напрежение, а 3 и 2- за данни.Захранването си USB интерфейсът взима от 5 волтовата магистрала на захранващия блок. Тоест изходното напрежение е 5V. Изходният ток според данните варира между 0.5 и 0.9 А. Тоест всички условия за един нормален заряд са налични от техническа гледна точка.

Допълнителна функционалност на плеъра- към тази точка са включени някои допълнителни екстри, типични само за някои плеъри. Като наличие на камера и прочие.

4.1.2.Други технически характеристики


В раздела са включени някои по-особени технически характеристики, обикновено неизвестни на широката аудитория. Това са съответно:

 • SNR

 • THD

 • Възпроизведими форматиSNR-абривиатурата означава Signal to Noise Ratio.Тоест отношение между силата на сигнала и силата на смущенията.При отношение по-голямо от 1, то звукът е по-силен от смущенията. Колкото по-голямо е числото, толкова по-качествен е звукът.

THD-абривиатурата означава Total Harmonic Distortion.Хармонично изкривяване на сигнала.Това е съотношение между сумата от мощностите на всички хармонични съставки и т.н.Фундаментална честота (това е най-ниската възможна точка на периодичното вълново представяне на конкретна честота) Смята се, че процент, по-малък от 1, е недоловим за човешкото ухо.

Възпроизведими формати- характеристика, която често убягва на класическия потребител. Нужно е да се знае, че има различни видео и аудио формати. Колкото повече формати може да възпроизвежда плеърът, толкова по-добре за крайния потребител е това.

4.2.Потребителски характеристики


В категорията са включени само две, но изключително важни характеристики- цена на изделието и неговата гаранция.

5.Оценяване. Система изисквания.


За построяване системата изисквания за стесняване избора към такъв на няколко модела, са използвани осовно източници: източници [7],[8] и [9]

Избраният плеър трябва да: 1. Притежава минимум 8 GB памет

 2. Диагоналът на екрана да е в интервала [1.8,3.00] цола

 3. Издръжлива батерия

 4. Наличие на мултифункционалност

 5. Марка, позната добре на пазара носи сигурност

 6. Ценова граница в интервала [330,400]лв

6.Финалисти. Анализ. Директни сравнения.


На база изискванията, изборът е сведен до 4 на брой финалиста, а именно модели: Р
HILIPS
SA1
MUS16
K/02
, Samsung YP-R0JCS ,Apple iPOD Nano 5g, SanDisc SDMX10R-032GK-E57

6.1.РHILIPS SA1MUS16K/02


Фигура 6.1 1

6.1.1.Спецификации


Спецификациите на модела, могат да бъдат открити на адреса на източник [10].

6.1.2.Ревю


За ревюто са използвани източници [11] и [12], както и ревю от официалния сайт на производителя.

Изключително добър плеър, притежаващ в себе си вградена технология за ограничаване на външния шум. Когато потребителят сложи слушалките, чува само музиката и нищо друго от околния свят. Това се постига благодарение на т.н. “antinoise” сигнал. За съжаление обаче тази невероятна технология сработва само с оригиналните слушалки.

3 цолов дисплей, визуализиращ видео файлове по наистина радващ окото начин. Цветовете са ярки и реални.Броят им е 252 000.Най-добре сработва с файлове във формат 16:9.Въпреки големината си, екранът изобщо не възпрепятства динамичния начин на живот.

Ако антишумовата технология бъде изключена, батерията издържа цели 35 часа (в спецификациите са обявени 25 часа).

Плеърът е изключително тънък (около 9 mm), в сравнение с предишни модели се наблюдава значително развитие на потребителския интерфейс съм по-добро.

Трудно бихме открили в нашата аудиотека музикален формат, който не може да бъде възпроизведен от “музата”, както жаргонно бива наречен този плеър.

Като недостатък ще бъде отбелязано, че буксата за включване на слушалките не се намира на най-правилното място и това я прави “pocket unfriendly”. За съжаление не може да се прилага функция “приближаване” на снимкови файлове.

Крайната цена на плеъра според магазинните данни е 330 лв6.2.Samsung YP-R0JCS


Фигура 6.2 1

6.2.1.Спецификации


Спецификациите на продукта могат да бъдат открити на адреса на източник [13]

6.2.2.Ревю


За ревюто са използвани източници [14] и [15] и [16].

Стилен плеър, снабден със екран с диагонал 2.60 цола и с размери 93x52x8.8 mm. Може да възпроизвежда висококачествени видео файлове.

Снабден с Drag & Drop технология, която олеснява крайния потребител при боването с плейлисти.

Плеърът притежава вградена технология за подобряване качеството на звука Samsung DNES 3.0

Интересен факт е, че документацията на устройството е вградена в текстови файл, намиращ се вътре в него. Тоест крайният потребител по всяко време може да борави с упътванията на плеъра.

Като минус може да се отбележе фактът, че плеърът е снабден с ограничен брой игри, но това бива компенсирано с невероятното качество на звука и картината.

Сайтът, намиращ се на източник [16] е направил интересно проучване за този плеър.На посетителите са били зададени четири въпроса, а именно:


 • Лесен ли е за употреба той?(фиг.6.2.2.1)

 • Високоефективен ли е?(фиг.6.2.2.2)

 • Издръжлив ли е?(фиг. 6.2.2.3)

 • Какво е отношението между параметрите му цена и качество?(фиг.6.2.2.4)

На потребителите е зададена десетобална скала, като те трябва да дадат оценка по нея и на четирите въпроса. Колкото по-висока е оценката, толкова по-добре за плеъра.На вниманието на читателя се предоставят фигури с четирите графики.
Фигура 6.2.2 1


Фигура 6.2.2 2


Фигура 6.2.2 3


Фигура 6.2.2 4

Крайната цена на плеъра според магазинните данни е 350 лв


6.3.SanDisk SDMX10R-032GK-E57

Фигура 6.3 1

6.3.1.Спецификации


Спецификациите на продукта, могат да бъдат намерени на адреса, сочен от източник [17].

6.3.2.Ревю


Материалът за ревютата е извзет от източници с адреси [18] и [19].

Плеърът е продукт на лидерите в производството на фрьш памети- SansDisk.. Размери 108x49x50 mm. Диагоналът на екрана е 2.4 цола.

Наличието на слот за разширение+32 GB вградена памет, правят този плеър изключително съблазнителен на пръв поглед. Дисплеят притежава 262 000 цвята, които радват окото максимално. Това което не се споменава в рекламите обаче са множеството софтуерни бъгове, идваш в “комплект” с плеъра. Най-ярък пример е очевидна грешка в “shuffle” режима му. (Shuffle режим означава всяка следваща песен да е произволно избран елемент от масива на аудио листа.). При голям масив от 2000 песни, една и съща песен се повтаря поне три пъти в рамките на половин час. Друг недостатък е очевидната липса на процесорна мощ в устройството. Ако потребителят реши да прегледа плейлиста, докато дадена песен е в режим на възпроизвеждане, то това се случва изключително бавно и мудно. Освен това “замръзването” на екрана е ежедневие за притежателя на въпросното устройство.

При тестове, батерията издържа значително по-малко от обявените официално 25 аудио часа.

Крайната магазинна цена на устройството, е 400 лева.

6.4.Apple iPOD Nano 5g

Фигура 6.4 1

6.4.1.Спецификации


Спецификациите на продукта могат да бъдат намерени на адреса, сочен от източник [20].

6.4.2.Ревю


Материалът за ревюто и извзет от източници с адреси съответно [21] и [22].

Това е един компактен и добре изглеждащ плеър. Диагоналът му е 2.20 цола. Размерите му са 98.7x38.7x6.2 mm. Предлага се в 16 различни дизайнерски разцветки. Изключително добро качество на звука, породено от вградена технология за подобряването му, както и перфектна картина.

Забележителното на това устройство е, че притежава вградена VGA камера, можеща да записва видео клипове директно върху вградената памет на плеъра. Същата е 16 GB, но е наличен слот за разширение.

Трансферът на файлове между компютър и устройството обаче става чрез специализиран софтуер, пристигащ фабрично с плеъра. Слушалките не са добри, за това съветет е потребителят да си закупи нови .

Като плюсове ще бъдат посочени елегантният и стилен дизайн и издръжливостта на плеърй.

Интересна допълнителна функция, това е наличието на педометър. В такъв режим, плеърът може да измерва колко приблизително клачки е направил притежателят му, и колко калории са били изгорени с това.Крайната магазинна цена е 350 лв.

7.Директно сравнение.


Както беше споменато по-рано, директното сравнение ще бъде извършето в табличен вид. Тъй като характеристиките на плеърите не са малко, то същото ще бъде разделено на няколко категории, като от всяка една ще бъде излъчван победител. Това се прави с цел по-малко натоварване на четящия и по-голяма прегледност.

7.1.Видео/ДисплейPHILIPS SA1MUS16K/02

Samsung YP-R0JCS

SanDisc SDMX10R-032GK-E57

Apple IPod Nano 5g

Тип на дисплей

LCD

LCD

LCD

LCD

Диагонал

3 цола

2.60 цола

2.40 цола

2.20 цола

Резолюция

400x240

320x240

320x240

240x376

Видео формати

WAF

AVI MP4 WAV MPEG4 MOV DivX XviD

WAV

WAV Mpeg4 AVI Mp4 Mov

Снимкови формати

JPEG PNG GIF BMP

JPEG PNG GIF BMP

JPEG PNG GIF BMP

JPEG PNG GIF BMP

Текстови формати

TXT

TXT SUB

TXT

TXT SUB

Наличие на камера

Не

Не

Не

Да

Вид камера

N/A

N/A

N/A

VGA

Макс разд.спос

N/A

N/A

N/A

640x480

Slide Show

Да

Да

Да

Да

От гледна точка на диагонала, продуктът на Philips е най-добър. Продуктът на Apple обаче притежава допълнителна екстра в лицето на VGA камерата. Също така плеърът на Apple възпроизвежда и повече формати. Правейки компромис с диагонала, от тази секция най-добър е Apple iPod Nano 5g7.2.АудиоPHILIPS SA1MUS16K/02

Samsung YP-R0JCS

SanDisc SDMX10R-032GK-E57

Apple IPod Nano 5g

Честота на отговор

м/у 18 и 20khz

м/у 18 и 20khz

м/у 18 и 20khz

м/у 18 и 48 khz

Формати

MP3 WMA AAC FLAC

MP3 WMA Ogg AAC FLAC

MP3 WMA Secure WMA

MP3 WMA Secure WMA ACC

Channel Separation

40db

40db

40db

40db

SNR

84db

109db

85db

82.6db

THD

0.05%

0.05%

0.05%

0.014%

Еквалайзер

Да

Да

Не

Не

Стилове

Classic, Dance, Hip-Hop, Jazz, Pop, Rock

Classic, Dance, Pop, Rock

N/A

N/A

Запис микрофон

Да

Да

Да

Да

Radio

Да

Да

Да

Да

ЗаписRadio

Да

Да

Да

Да

SNR стойността на продукта на SanDisk е 109. Най-голямата. От друга страна, стойността на THD при Apple е най-ниска- 0,014%. Продуктът на Philips също има приемливи коефициенти, но притежава технологията за изолиране на външните шумове, която сама по себе си подобрява изключително много качеството на звука. За това и PHILIPS SA!MUS16K/02 печели този рунд.7.3.ЗахранванеPHILIPS SA1MUS16K/02

Samsung YP-R0JCS

SanDisc SDMX10R-032GK-E57

Apple IPod Nano 5g

Батерия

750 mAh

600 mAh

750 mAh

600 mAh

Тип батерия

LI-Polymer

LI-Polymer

LI-Polymer

LI-Polymer

Издържа

25 аудио, и 5 видео часа

30 аудио, и 6 видео часа

35 аудио, и 7 видео часа

24 аудио и 5 видео часа

Зареждане

5V in

5V in

5V in

5V in

По официално обявени характеристики, очевидна е доминацията на плеъра на SanDisk. Да обаче, от ревютата се оказва, че батерията му издържа много по-малко от колкото официално е обявено. От друга страна, батерията на продукта на Philips издържа 10 часа повече от обявеното, но с изключена антишумова технология. Единственият по-приемлив вариант това е продуктът на Samsung. Със своите официално обявени 30 аудио и 6 видео часа, той, Samsung YP-ROJCS е най-добрият избор за тази категория.


7.4.Памет
PHILIPS SA1MUS16K/02


Samsung YP-R0JCS

SanDisc SDMX10R-032GK-E57

Apple IPod Nano 5g

Капацитет

16 GB

16 GB

32 GB

16 GB

Тип

NAND FLASH

NAND FLASH

NAND FLASH

NAND FLASH

Разширителен свод

Не

Да

Да

Да

Със своите 32 GB вградена памет и разширителен слот, продукът на SanDisk е безспорният лидер тук. Победител- SanDisk SDMX10R-032GK-E577.5.Физически характеристики
PHILIPS SA1MUS16K/02

Samsung YP-R0JCS

SanDisc SDMX10R-032GK-E57

Apple IPod Nano 5g

Широчина

110 mm

93 mm

108 mm

98.7 mm

Дължина

55mm

52mm

49 mm

38.7 mm

Височина

8.9 mm

8.8 mm

5 mm

6.2 mm

Маса

9.9 g

6.0 g

7.0 g

4.00g

Тъй като трябва да бъде избран плеър, максимално лек и мобилен, то продуктът Apple iPod Nano 5g, отговаря на тези условия и е победител в този рунд.7.6.Магазинни данни

PHILIPS SA1MUS16K/02

Samsung YP-R0JCS

SanDisc SDMX10R 032GK-E57

Apple IPod Nano 5g

Цена

330 лв

350 лв

400 лв

350 лв

Гаранция

12 м

12 м

24 м

24 м

Най-достъпен като цена е продуктът на Philips. Да обаче, неговата гаранция е 12 мсеца в сравнение с тази на продукта на Apple, който е само 20 лева по-скъп. Най-разумно е тук за победител да бъде излъчен Apple iPod Nano 5G8.Избор


Крайните резултати от сравненията в предната точка изглеждат така:


 • Категория Видео/Дисплей:Apple iPod Nano 5g

 • Категория Аудио:Philips SA1MUS16K/02

 • Категория Захранване: Samsung YP-R0JCS

 • Категория Памет: SanDisk SDMX10R 032GK-E57

 • Категория Физически характеристики: Apple iPod Nano 5g

 • Категория Магазинни данни:Apple iPod Nano 5g

Продуктът на Apple доминива в 3 от 6 категории. Поради негативното ревю, плод на лошите потребителски мнения, плеърът няма да е този на SanDisk.За това тою ще бъде заменен от втория в тази категория- Nano 5g, който притежава и разширителен слот. Тъй като плеърът трябва да е и мултифункционален, допълнителните екстри на Nano 5g като педометър и наличието на видеокамера, определено насочват избора на крайния потребител към този плеър.

В категория Аудио продуктът на Philips победи, главно заради наличието на технологията за изолиране на външните шумове. Тя обаче сработва само с фабричните слушалки. Отделно самата технология е опасна като идея, защото заглушава важен сетивен орган на човека, и е предпоставка за произшествия. Nano 5g е по-предпочитан в случая, защото в него има вградена технология за подобряването на звука, но без изолиране на външните шумове. Тоест сетивото е запазено.

В крайна сметка, след няколко компромиса решаваме да се спрем на продукта, :Apple iPod Nano 5g .9.Заключение


Фирмата Apple е синоним на качество в IT средите. Основана през далечната 1975-та година. По време на конзолните приложения, това е първата фирма, разработила графична ОС, в която се използва мишка. Новаторското мислене ги съпътства от най-ранните им години до сега. Техен продук е и iPod.

Пуснат за продажба за пръв път през октомври 2001, ва iPod прави революция на тогава едва прохождащия пазар на музикални плеъри от този род. iPod жаргонно се нарича “Нокията на плеърите”. Избирайки iPod, си гарантираме безпроблемна работа, коректно обслужване, лесно опериране и невероятно качество.10.Източници на информация

 1. MP4 player, Википедия,26.11.2010,http://en.wikipedia.org/wiki/MP4_player

 2. MP4:How MP4 Works, hometechanswers.com, http://www.hometechanswers.com/mp3/how-mp4-works.html

 3. Flash memory,Википедия,25.01.2011, http://en.wikipedia.org/wiki/NAND_flash#NAND_flash

 4. Universal Serial Bus, Википедия,25.01.2011, http://en.wikipedia.org/wiki/USB

 5. Signal-to-noise ratio, Википедия,10.01.2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio

 6. Total harmonic distortion,Википедия,01.04.2010, http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion

 7. How to Buy an MP4 Player, Chris Pirillo, 26.03.2009,http://chris.pirillo.com/how-to-buy-an-mp4-player/

 8. MP4 Player Buyers guide , Stephen Mophat, 01.2011, http://www.articleclick.com/Article/MP4-Player-Buyers-guide/2543#

 9. , MP4 Player Buyer's Guide ,Mike Arsosa,http://ezinearticles.com/?MP4-Player-Buyers-Guide&id=2558508

 10. SA1MUS16K/02 Philips MP4 video player with FullSound,Philips,27.08.2010, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:s2peqcWh6MgJ:www.p4c.philips.com/files/s/sa1mus16k_02/sa1mus16k_02_pss_aen.pdf+PHILIPS+SA1MUS16K/02+review&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEESgnPDjD0-GAb_DX_Fd682fMm03hpGT2FWKfeAwr37Myqzf1STO5wgJ5owRHUsus-VZc4g-nmpA8ClBQmTM5zX5C9VX1_qp4E9RPsOKpjavQUCbhBwcnUZmbcVEeO7SSjamJofFX&sig=AHIEtbQNuc5As4rNBOMAjsfKqZcHPzsZ9g

 11. Phlips GoGear Muse 16GB review, Alan Lu,13.11.2009, http://alatest.co.uk/apps/reviews/24378940/50428/?ref=http%3A%2F%2Fwww.philips.co.uk%2Fc%2Fmp3-and-mp4-players%2Fgogear-muse-16-gb-sa1mus16k_02%2Fprd%2F%3Ft%3Dawards

 12. Philips GoGear Muse review,Frank Lewis,29.09.2009, http://reviews.cnet.co.uk/mp3-players/philips-gogear-muse-review-49303763/

 13. YP-R0 Drag & Drop Portable Media Player, Samsung,2010, http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/mp3-digital-audio/yp-p3/YP-R0JCS/XEU/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature

 14. Samsung YR-R0 (MP3 & Media Players),alatest, http://alatest.co.uk/user-reviews/mp3-media-player-reviews/yp-r0jcp/pu3-87073117,287/

 15. Samsung YP-ROJEB 2.6-inch Screen 16GB Portable Media Player-Black,Amazon, http://www.amazon.co.uk/review/product/B0036EALCE%3FSubscriptionId%3D0EWA6R5AGNW9AA6JF8R2%26tag%3Dalatescouk-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D12734%26creativeASIN%3DB0036EALCE

 16. Samsung YP-ROJEB Reviews, mp3-player.diplo-best, http://mp3-player.diplo-best.com/review/SAMSUNG/YP-R0JCS

 17. User Manual, SanDisk, http://mp3support.sandisk.com/sansa/UserManual/VIEW/View_UM_English.pdf

 18. San Disc Sansa Video Player Reviews, SanDisk, http://www.sandisk.com/products/sansa-music-and-video-players/sandisk-sansa-view-mp3-players?tab=review&productid=104615300#scroll

 19. Sansa View 32gb Video+mp3+fun,Amazon,2009, http://www.amazon.co.uk/Sansa-View-32gb-Video-mp3/dp/B0019JS4V8

 20. iPod nano (5th generation) - Technical Specifications,Apple,09.09.2009, http://support.apple.com/kb/SP569

 21. Apple Inc. iPod nano (Fifth-Generation),11.09.2009,Jeremy Hortwitz, http://www.ilounge.com/index.php/reviews/entry/apple-inc.-ipod-nano-fifth-generation/

 22. iPod Nano Generation 5 Review, evolution the right way,Epagni.com, http://www.epagini.com/2010/07/ipod-nano-generation-5-review-evolution-the-right-way/
Каталог: kst -> download
kst -> Конспект по дисциплина "Програмиране в Internet"
kst -> Компютърни мрежи
kst -> Лекция №2 Проектиране на сгис
kst -> Лекция №2, 2012 Системи с Програмируема Логика
download -> По Дискретни структури и моделиране Студент: Христо Димитров Русанов Фак.№063131
download -> Конспект по дисциплината „Криптография и защита на данните”
download -> Дисциплина : Дискретни структури и моделиране Студент: Мюкерем Джевдет Вели Проверил: Фак. Ном: 073272 Група: 25б специалност: кст русе 2009г. Съдържание
download -> 1Цели на упражнението
download -> Отчет за изразходваните материали за всеки ремонт/услуга и за изразходването за целия месец. Изискват се


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница