Мрежов хардуер мрежова картаДата12.03.2018
Размер61.83 Kb.
#62611
МРЕЖОВ ХАРДУЕР

 1. Мрежова карта

Мрежовата карта осъществява физическа връзки между компютъра и мрежовия кабел.

Тя се итсталира в един от разширителните слотове на сървърите и потребителските компютри, а напоследък се интегрира директно в дънната платка. При производството си всяка мрежова карта получава уникален ­номер, известен като физически адрес (МАС address - Media Access Control address). Този адрес се използва, за да идентифицира всеки компютър в локалната мрежа. Мрежовите карти служат за:


  • подготовка на данните за изпращане към мрежата;

  • изпращане на данните;

  • управление движението на данните между компютъра и кабелната система.

 1. Repeater / Повторител/


При движението си по кабела силата на сигнала отслабва и той започва да се променя. Този ефект е известен като заглъхване. При голяма дължина на кабела заглъхването става толкова голямо, че сигналите стават неразпознаваеми за компютрите. В такива случай се използват устройства, наречени повторители. Те приемат отслабения сигнал от кабела, усилват го и го предават към следващия кабел.

 1. Hub /Хъб/


Мрежовият концентратор (hub) е централното свързващо устройство, към което се свързват всички кабели в мрежата. Използват се за свързване множество компютри в мрежа тип звезда. Има определен брой портове, към които се свързват станциите или други хъбове, ако мрежата е голяма. Както повторителите хъбовете усилват сигнала, получен в един от портовете им, и го разпространяват към всички останали портове. Ако към тях са свързани компютри, всички едновременно получават този сигнал без значение за кой от тях е предназначен. При получаване на сигнал на повече от един порт възниква конфликт. Всички компютри спират да изпращат данните и изчакват определено време преди да предават отново. Това води до забавяне работата в мрежата.

4. Switch /Комутатор/

Комутаторът по същество е хъб, но с допълнителни възможности. Изпраща сигнал само към компютъра, за който е предназначена информацията. Това става благодарение на способността да съхраняват адресите на всички компютри в мрежата. Когато получи пакет с данни, той сравнява адреса на получателя, записан в него, със своята база и след това го изпраща директно към него. Благодарение на тази сиспособност комутаторите запазва пълната пропускателна способност на мрежата, независимо от броя на едновременно предаващите компютри. Съвременните комутатори поддържат дуплексен режим /едновременно предаване и приемане/, което удвоява действителната пропускателна на мрежата.5. Router /Маршрутизатор/


Маршрутизаторите са устройства, предназначени да свързват отделни мрежови сегменти или цели мрежи. Те съдържат база от данни с адреси и маршрути, благодарение на които определят към кого трябва да бъде насочен даден пакет с данни и по кой път. Когато маршрутизаторът получи пакети с данни, предназначени за компютри, намиращи се в мрежа, с която няма директна връзка, той ги изпраща към маршрутизатора, който е свързан в тази мрежа. Основните функции на маршрутизаторите са: • филтриране на трафика и защита от претоварване на мрежата;

 • Разделяне на големи мрежи на по-малки;

 • Избор на най-добрия маршрут за данните.


6. Bridge /Мост/

Мостовете също като повторителите, служат за свързване на отделни сегменти от мрежата, но за разлика от тях те могат да разделят мрежата на части. Специализирано мрежово устройство за връзка между две локални мрежи (или два сегмента от една локална мрежа). Няма собствен IP адрес и остава невидимо за потребителя.7. Gateway /Шлюз/

Шлюзовете са устройства за връзка между мрежи от различен тип. Тяхната работа е да преобразуват информацията, получена от дадена мрежа, във вид разпознаваем за мрежата получател.7. Кабели и кабелни конектори

Компютрите в повечето съвременни мрежи са свързани с кабели.Те могат да бъдат различни по вид и служат за предаване на сигналите в мрежата. Днес се срещат три основни групи кабели: • коаксиални;

 • с усукана двойка проводници;

 • с оптични нишки.

7.1. Коаксиален кабел


Състои се от меден проводник, обвит с изолационен материал, върху който има оплетка от мед или алуминий, покрита от външна обвивка. Металната оплетка служи за защита от смущиния . По някога под нея се поставя втори изолационен слой от метално фолио за допълнителна защита. Такъв кабел се нарича двойно екраниран. Освен в компютърните мрежи кабелите от този вид се използват се и в кабелната телевизия. Те са евтини, леки, гъвкави и се поставят леснол За свързване на този тип кабели с мрежова карта се използва устройство, наречено Bгitish Naval Connectoг /BNC/ конектор. Той се състои от три компонента: • кабел конектор - поставя се в края на кабела с помощта на кримпер-клещи;

 • Т конектор - служи за връзка между мрежовата карта и мрежовия кабел.

 • терминатор - поставя се на всеки край на кабел, към който не е свързана мрежова карта илидруг кабел при мрежи с шинна топология. Целта му е да прихваща и унищожава блуждаещите сигнали. Без терминатори функционирането на шинната мрежа е невъзможно.

7.2.Конектор BNC/ British Naval Connector


Използва се за свързване на коаксиални кабели по между им, а също и на коаксиални кабели към мрежови карти7.3. Кабел тип усукана двойка

Те се състоят от двойки изолирани и взаймно усукани проводници. Проводниците се усукват с цел да се намаляван външните смущения. Съществуват кабели с различен брой двойки проводници и с различни дебелини. Кабелите двойки са разделени на категории, като всяка от тях е разработена да предава данни с различна скорост.

Има два типа кабели с усукана двойка:


 • Неекраниран кабел с усукана двойка проводници /Unshielded Twisted Pair • UTP/ - състои се от на или повече двойки /най-често четири/ медни проводници, усукани един около друг. Използват се за предаване на информация до 100 м.

 • Екраниран кабел с усукана двойка проводници /Shielded twisted pair - SТР/ - подобен на UTP, но използва обвивка от защитно фолио под пластмасовата изолация, а също така и пластмасова обвивка между и около двойките проводници. Защитното покритие предпазва от външни смущения и в резутат на това данните могат да се предават с по-висока скорост и на по-големи разстояния.

Изработват се два вида кабели с усукана двойка проводници - прави и кръстосани. За направата на прав кабел трябва да cе използва една и съща схема от двете страни на кабела. За направата кръстосан кабел единият край на кабела се свързва по едната схема, а другият - по втората. Кръстосаните кабели се използват за свързване на два компютъра директно един с друг, както и за свързване на два хъба.

7.4.Конектор RJ-45

Свързва кабелите тип усукана двойка към компютрите и други устройства.7.5.Оптични кабели

Кабелът с оптични нишки /оптичен кабел/ се състои от стъклени или пластмасови влакна, които провеждат светлина. Всяко влакно е оградено от защитен метален слой, обвит в слой пластмаса. Най отвън се поставя твърда пластмасова обвивка. Минималният брой нишки е две - по една за предаване и приемане, като в един кабел могат да бъдат включени няколко такива двойки, което позволява множество мрежи да предават данни по един кабел. Този тип кабели се характеризират с високо ниво на сигурност на данните, висока скорост и преннос на големи разстояния.8. Безжични мрежи

През последните години все по-популярни стават безжичните мрежи, използващи радио- или инфрачервени вълни. Най-голямо разпространение днес има мрежата Wi·Fi /Wireless Fidelity/, базирана безжичния стандарт IEEE 802.11 b/g. Wi-Fi-мрежите позволяват максимална скорост 11 Mbps /мегабита за секунда/. Този тип мрежи могат да работят самостоятелно или свързани с кабелни мрежи.Wi-Fi-мрежите използват два типа устройства:

 • точки за достъп;

 • мрежови карти с радио приемо-предаватели.

Точките за достъп служат за преобразуване на сигналите от кабелна мрежа в сигнали за безжична и ги излъчват към безжичните мрежови карти. Мрежовите карти за безжични мрежи вместо RJ-45 конектор имат радио антена.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница