Мрежова архитектура – моделът osiДата12.05.2017
Размер42.18 Kb.

Мрежова архитектура – моделът OSI


1. Моделът OSI    

За стандартизация на мрежите Международната организация по стандартизация (International Standards Organization, ISO) предлага модел на архитектурата на изчислителните мрежи OSI (Open System Interconnection). Този модел, към който се стараят да се придържат повечето потребители, разделя комуникационните функции в мрежата на седем нива. В основата на OSI – модела (Open Systems Interconnection) е заложена идеята за декомпозиция на процеса на функциониране на откритите системи на отделни компоненти, наричани нива (слоеве). Разбиването на нива става по такъв начин, че в рамките на едно ниво да се групират функционално най-близките компоненти, участващи при взаимодействието на отворените системи.

     Съобщението, предаващо се чрез компютърната мрежа, съответства в модела OSI на „ниво приложение”, в процеса на пренасянето му по мрежата достига до „физическото ниво” и нататък в обратен ред до достигане на приложната програма на другата работна станция преминава отново през „ниво приложение”.

     Идеята за организация на няколко нива се състои в това, дадена услуга да се представя на възможно най-високо ниво като се използват инструментите на по нискостоящото ниво.


 • Физическото ниво (Physical Layer) определя физическите, механичните и електрическите характеристики на линията за връзка. На това ниво се извършва преобразуването на данните, постъпващи на „ниво канал”, в сигнали, които след това се предават по линията за връзка. В локалните мрежи това преобразуване се осъществява с помощта на мрежови адаптери, в глобалните мрежи за тази цел се използват модеми. То извършва :

 • Свързва оптичните, електрическите, механичните и функционални интерфейси с кабела;

 • Пренася сигналите, носещи данни, генерирани в по-горните нива.

 • Дефинира връзката на кабела с мрежовата адаптерна карта;

 • Дефинира кодирането на данните и синхронизирането на битовете, гарантирайки че изпратена единица ще се получи като 1, а не като 0.
  • Нивото канал (Data Link) определя правилата за използване на физическо ниво на възлите от мрежата. Това ниво се подразделя на две поднива: Контрол на достъпа към средата (Media Access Control), свързан с достъпа до мрежата и нейното управление, и Логически контрол на връзката (Logical Link Control), свързан с предаването и приемането на потребителските съобщения.

Каналното ниво обезпечава функционални и процедурни средства за установяване, поддържане и разединяване на канални съединения между мрежови обекти.

 • Опакова получените от мрежовото ниво данни в кадри;
ID на подателя

ID на получателя

Контролна информация

Данни

CRC

ID – адрес на компютрите, изпращащи и получаващи информация;

Контролна информация – определя типа на информацията;

CRC – информация за проверка и корекция на грешки.

 • Организира синхронизация на канала за данни;

Открива и изправя грешки, получени във физическия слой. При изпращане на кадър очаква потвърждение за неговото получаване. Повторно се предават кадри, за които не се получи потвърждение за вярно приемане.

  • Мрежовото ниво (Network Layer) обезпечава маршрутизацията, тоест избора на маршрута за предаване на данните в мрежата и управлението на потока данни в мрежата (буферизация на данните и т.н.). Изгражда виртуална линия, пренасяща пакетите от изходния до крайния пункт.

 • Осигурява конфигурирането на мрежата;

 • Определя маршрута от изпращащия до получаващия компютър, според конкретните условия в мрежата;

 • Управлява потока от предавани данни;

 • Уплътнява каналите за предаване на данни.

  • Транспортното ниво (Transport Layer) осъществява разделянето или свързването на съобщенията в пакети в случай, че в процеса на предаване или приемане на данни се налага използването на повече от един пакет, а също контрола на поредността на преминаването на пакетите. На това ниво чрез шлюзовете се извършва съгласуването на мрежовите нива в случай на различни несъвместими мрежи. Може да се каже, че осигурява прозрачност при предаване на данни между сеансните обекти и организира надеждно и ефективно предаване на данни.

 • Пакетира в предавателя и депакетира в приемника сигналите, обменяни по мрежата;

 • Управлява трафика на данни в мрежата;

 • Управлява качеството на предаване на данните;

 • Открива загубени или дублирани съобщения.

  • Ниво сеанс (Session Layer) изпълнява функциите на координатор на връзката между работните станции. Нивото обезпечава създаването на връзката, управлението на предаването и приемането на пакетите съобщения и завършването на сеанса. Организира сеансите на връзка между приложните процеси. Осигурява изпълнение управляващите функции на приложното ниво.

 • Управлява взаимодействието между абонатите на мрежата (дуплекс, полудуплекс, симплекс);

 • Синхронизира единиците на предаване – съобщения.

 • Обработва приоритетите и прекъсванията;

 • Управлява достъпа до мрежата и правилата за опериране в нея.

  • Ниво представяне (Presentation Layer) служи за шифроване, компресиране и кодиране на данните. Мрежов преводач – преобразува информацията, която се предава от приложния обект. Извършва се синтактическа обработка на инф.

 • Определя използвания формат за обмен на данни между компютрите в мрежата;

 • Отговаря за конвертирането на протоколите, преобразуването и кодирането на данни;

 • Управлява компресирането и криптирането на данни.

 • Ниво приложение (Application Layer) се явява интерфейс между приложните програми и процесите от модела OSI, отговаря за поддръжката на програмното осигуряване на крайния потребител. То осигурява достъп на софтуерните приложния до мрежовите услуги. Потребителските програми директно използват услуги, поддържани от това ниво, каквито са:

 • Достъп до база данни;

 • Обмен на файлове;

 • Обработка на съобщения;

 • Предаване на задания;

 • Идентификация на партньорите ;

 • Синхронизация на взаимодействащите приложения.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница