Municipality of kaolinovoДата03.03.2017
Размер33.44 Kb.
#16126

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

MUNICIPALITY OF KAOLINOVO

 9960 град КАОЛИНОВО, област ШУМЕН, пл. Украйна № 4;  тел/факс: 05361/22 10; 21 11http:// www.kaolinovo.bg ; e-mail: kaolinovo@abv.bg;О Б Я В А
На основание: Решение № 451 по Протокол № 42 / 30.06.2015 година, Решение № 401 по Протокол № 33 / 22.02.2011 година на ОбС - Каолиново и Заповед № РД–15-163 / 14.07.2015 година на Кмета на Община Каолиново.
Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на панелни апартаменти от жилищен блок построен в УПИ I от квартал 4 по плана на град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, а именно:

1. Апартамент № 3 ( три ), вход А, етаж 1 ( първи ) със застроена площ от 40.08 ( четиридесет точка осем ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 3 с полезна площ 17.03 ( седемнадесет точка три ) кв.м и общи части 4.77 ( четири точка седемдесет и седем ) кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, Юг – ап. № 2, север – ап. № 4, долу – избени помещения, горе – ап. № 7. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6200.00 ( шест хиляди и двеста точка нула ) лева.

2. Апартамент № 4 ( четири ), вход А, етаж 1 ( първи ) със застроена площ от 64.05 ( шестдесет и четири точка пет ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, две стаи, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 4 с полезна площ 17.03 ( седемнадесет точка три ) кв.м и общи части 7.03 ( седем точка три ) кв.м., при граници за апартамента: юг – коридор и ап. № 3, изток стълбище, долу – избени помещения, горе – ап. № 8. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 9195.00 ( девет хиляди сто деветдесет и пет точка нула ) лева.

3. Апартамент № 7 ( седем ), вход А, етаж 2 ( две ) със застроена площ от 40.08 ( четиридесет точка осем ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 7 с полезна площ 6.65 ( шест точка шестдесет и пет ) кв.м и общи части 4.54 ( четири точка петдесет и четири ) кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, Юг – ап. № 6, север – ап. № 8, долу – ап. № 3, горе – ап. № 11. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4145.00 ( четири хиляди сто четиридесет и пет точка нула ) лева.

4. Апартамент № 10 ( десет ), вход А, етаж 3 ( три ) със застроена площ от 44.56 ( четиридесет и четири точка петдесет и шест ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 10 с полезна площ 5.22 ( пет точка двадесет и два ) кв.м и общи части 4.76 ( четири точка седемдесет и шест ) кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, север – ап. № 11, долу – ап. № 6, горе – покрив. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 5690.00 ( пет хиляди шестстотин и деветдесет точка нула ) лева.

5. Апартамент № 11 ( единадесет ), вход А, етаж 3 ( три ) със застроена площ от 40.08 ( четиридесет точка нула осем ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 11 с полезна площ 5.22 ( пет точка двадесет и два ) кв.м и общи части 4.25 ( четири точка двадесет и пет ) кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, юг – ап. № 10, север – ап. № 12, долу – ап. № 7, горе – покрив. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 5 170.00 ( петхиляди сто и седемдесет ) лева.

6. Апартамент № 16 ( шестнадесет ), вход Б, етаж 1 ( едно ) със застроена площ от 64.05 ( шестдесет и четири точка нула пет ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, две стаи, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 16 с полезна площ 17.03 ( седемнадесет точка нула три ) кв.м и общи части 7.03 ( седем точка нула три ) кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, юг – ап. № 15, север стълбище, долу – избени помещения, горе – ап. № 20. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 9 195.00 ( девет хиляди сто деветдесет и пет ) лева.

7. Апартамент № 19 ( деветнадесет ), вход Б, етаж 2 ( две ) със застроена площ от 40.08 ( четиридесет точка осем ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, две стаи, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 19 с полезна площ 6.65 ( шест точка шестдесет и пет ) кв.м и общи части 4.21 ( четири точка двадесет и едно ) кв.м., при граници за апартамента: север – коридор, изток – ап. № 18, запад – ап. № 20, долу – ап. № 15, горе – ап. № 23. Търгът ще се проведе на 04.08.2015 г. от 16.00 часа с първоначална цена в размер на 5320.00 ( пет хиляди триста и двадесет точка нула ) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 30.07.2015 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 11.08.2015 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.
Нида Ахмедов

Кмет на община Каолиново


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница