Място на безкомпромисност 3 Царе 18: 40 “Дата22.07.2016
Размер75.14 Kb.
#1044
Място на безкомпромисност
3 Царе 18:40 И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.”

Всеки ден ние сме притискани от най-различни източници за да направим компромиси и да се отклоним. Всеки ден ние трябва да вземаме решение да живеем живот на безкомпромисност. Ние си мислим не можеше ли пророк Илия да постъпи по друг начин? Не можеше, тъй като това беше единствено правилния начин. Илия беше много смел човек. Той не каза дайте да ги затворим за известно време . Той направи нещо много радикално и крайно. Но за тези неща,за които днес ще говорим ние трябва да бъдем крайни безкомпромисни. Примерът на Илия относно Вааловите пророци е много показателен за нас днес и бих казал много актуален.Не мислете , че тази история от преди три хиляди години е остаряла. Той показа безкомпромисност към онези, които отклоняваха Израел към фалшивите богове и окултните практики. Кои бяха тези Ваалови пророци? Те бяха служители на Сатана, които откланяха народа от живия Бог към идолите и учеха людете на окултно практики.

Втор. 18 гл. и цялото Слово учи, че който върши тези неща е омразен на Господа. Съвременният еквивалент на тези Ваалови пророци са астролози, гадатели, баячки, врачки, запитвачи на зли духове, запитвачи на мъртвите и подобни на тях. Божието Слово казва, че който ги прави и който се допитва до тях омразен Му е.

Относно много неща в този живот е нужно да бъдем гъвкави и да правим компромиси, особено относно отношенията в брака. Никога не трябва да правим компромиси с Бог и Неговото слово. Ако в трудно време не се обърнеш и покажеш вяра и безкомпромисност, Бог зачита това и в определеното време Той ще те издигне.

Има няколко силни примери в СЗ и в НЗ, които говорят за безкомпромисност.

Спомнете си за Йосиф –Бит. 39:11, 12 А един ден, като влезе Иосиф в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата и му каза: Легни с мене. Но той остави дрехата си в ръката й, избяга и излезе вън.”

Той беше безкомпромисен като роб, като слуга в дома на Петефрий, в затвора в продължение на близо 11 години. След това Бог погледна към него и го издигна като министър.

Какво да кажем за Седрах, Мисах и Авденаго. В

Дан. 3:17, 18 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.”

виждаме как царят ги повиши. Те бяха безкомпромисни и влязоха в огнената пещ, но Бог ги издигна на определеното от Него време.

Какво да кажем за Данаил,който беше хвърлен в рова на лъвовете и след това стана един от тримата главни управители след царя на цялата Вавилонска империя.

Какво да кажем за Петър и Йоан, които бяха хванати и притиснати от юдеите и римските управници? ВДеян. 4:19 Те казаха: “На Бога ли ще служим или вас ще слушаме?” Те продължиха да прокламират словото на Бога.

Според мен книгата Данаил е книга на безкомпромисност. Спомняте ли си Дан 1 гл. и отказът на младежите да ядат месо и да пият вино? Защо те отказваха виното и месото?Понеже това месо, което им се предлагаше преди това беше жертвано на вавилонските богове и идоли. Те предпочетоха вода и зеленчуци. След десет дни те изглеждаха много по-добре от всички други.

Причината да ходиш в безкомпромисност не трябва да бъде страхът от наказание, а дълбока и истинска любов към Бога. Това беше мотивът на Йосиф да не легне с жената на Петефрий-

Бит. 39:9 “в тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена; как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?”

Сигурно на много от вас ви “писнаха ушите” да слушате все за посвещение, за святост, за безкомпромисност и съвършено разположено сърце към Бога. Дано не ви става досадно. Аз вярвам, че Святия Дух ни предизвиква с това слово, защото има велик план за тази църква и за всеки един от вас. Това е пътят, за да може Божият план да се изпълни. Той очаква от много от нас днес да кажат на това слово: “Да, Господи!”

Нека сега да прочетем Дан. 2 глава. Уверен съм, че Св. Дух тази сутрин ще подбуди сърца, които ще кажат: “Аз трябва да живея такъв живот на безкомпромисност.” Ще ви кажа три неща, които ще последват това. Най-вероятно това е бил образ на самия Навуходоносор, тъй като този образ нямаше име. Главният бог във Вавилон по това време беше Меродах. Тримата мъже паднаха в средата на огнената пещ. Той стана и видя, че въжетата, с които бяха вързани (символ на робството) се развързаха. В огъня имаше четирима души и аз вярвам, без да ви ангажирам с това мнение, че четвъртият в пещта е бил Господ Исус Христос.

Три важни неща ще последват когато започнеш да живееш според Словото на Бога:

1. Винаги ще има хора, които да те клеветят -

Дан. 3:8 “Тогава някои халдейци се приближиха при царя та наклеветиха юдеите”

Когато излезеш от тълпата (като Вартимей и жената с кръвотечението, като Ной, когато строеше ковчега) ще се намерят хора, които ще се опитат да угасят огъня на твоето посвещение към Бога. Главното служение сега на Сатана е клевети Божиите хора. Днес нечестивият използва някои от

“по-святите” членове на църквата да клеветят други братя и сестри. НО всяка клевета и одумничество е признак, че дяволът те използва. Неговото име е “клеветник” и “обвинител”. Ако си влязъл в тази роля ти си в служението на някой друг, а не на Всевишния. Тези трима души бяха различни, не служеха на фалшивите богове и това дразнеше халдейците. Когато ти си различен, обаче истински за Бога това дразни някои хора в църквата дори.

2. Когато решиш да служиш на Бога истински – ще имаш изпитания

Дан 3:12 “Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци, царю, не те зачетоха; на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят.”

Тези трима души не бяха случайни. Те бяха от избрано общество и с влияние. Затова Навуходоносор им даде втори шанс,Дан. 3:17, 18 “Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.”

Защото тези Божии мъже не искаха да се кланят на златния образ? Отговорът еИзх. 20:3, 4 Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;

Там има две заповеди, които те знаеха добре. Огнената пещ беше най-голямата заплаха по това време, но те казаха: “Царю, не си прави труда, няма да стане.” Когато до тебе и до мене дойде натиск, ние трябва да можем да кажем: “Няма да стане.” Кой може да направи една такава заповед? Аз вярвам, че този, който има силен копнеж за Бога, този, който има глад за Словото Му, този, който има дълбок молитвен живот, този, който живее в покорство, жертвоготовност, себеотрицание и този, който е готов да плати цената. Ще дойде време, когато ще ти се налага да казваш по десет пъти на ден “Няма да стане.”

Този пример на вяра не ви ли насърчава? Той е насърчавал хиляди години след това много Божии хора. Той е насърчавал и ранните християни, когато бяха гонени и хвърлени на лъвовете. Причината да не се покорят на царя беше истинска любов към Бога.

Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени.Дан. 3:19 “Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше.”

Физиономиите на хората край нас се променят, когато откажем да ходим в техните пътища. Може би не винаги в ярост, а в учудване, но така е. Не прави компромис с Божията любов заради хора, които днес са с теб, а утре са срещу теб. Хората сме изменчиви. Ако днес успеем да им се харесаме, утре могат да хвърлят камъни срещу нас. Бог да ни благослови така, че да можем да кажем: “Има любов, която ме е достигнала, има ръка, която ме е достигнала, има Слово, което ме насърчава. Аз не мога да направя компромис с Моя Бог.” Седрах, Мисах и Авденаго не направиха компромис с вярата си и Навуходоносор се разгневи. В гнева си той направи една глупост. Той накара да нажежат пещта седем пъти повече, отколкото обикновено. В тишината на сърцето ние можем да кажем много мъдри неща, но в гнева си обикновено вършим глупости. Не вземайте важни решения в момент на гняв.

Седрах, Мисах и Авденаго не се покориха, когато царят ги заставяше да вършат неща против техния Бог, обаче се покориха, когато той им заповяда да излязат от пещта. Същото трябва да бъде и нашето отношение към властите днес. Ако нещата, които искат от нас противоречат на Словото на Бога кажи: “Няма да стане.” Но в останалите случаи трябва да се покоряваме.


  1. Бог е верен да зачете твоята безкомпромисност –

Дан. 3:24-25 “Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Вярно е, царю.
25 В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.”

Представете си тази картина: Не знам как точно, но вероятно Отец поглежда от небето и казва на Исус: “Синко, те не заслужават да умрат по този начин. Слез и ги избави.” Небето се раздвижи поради верността и безкомпромисността на тези хора. Човек, който е с Бога никога не умира. Хората не могат да попречат на Бога да извърши онова, което е решил. Могат да се вдигнат отвсякъде срещу тебе. Неговите планове да те благослови няма да се провалят. Те могат да се опитат, но ако Бог те намери верен и безкомпромисен, Той ще те благослови и избави, дори проблемът да е седем пъти по-тежък. Ако ходиш в безкомпромисна вяра, Четвъртия мъж ще бъде до тебе и ще те избави. Какво от това, че пещта беше седем пъти по-нажежена? Нищо, освен, че някои идолопоклонници изгоряха. Божиите хора бяха избавени. Какво от това, че проблемът става по-тежък? Бог ще изпрати Четвъртия мъж и Той вече Го е изпратил –Мат. 28:20 “като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”

В момента, в който мислиш, че Бог е далече, Той е най-близо:Дан. 3:28-30 “Навуходоносор продумайки рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела Си и избави слугите си, които, като уповаха на Него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си Бог. Затова, издавам указ щото всеки човек, от които и да било люде, народ и език, който би казал зло против Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго, да се разсече, и къщата му да се обърне на бунище; защото друг бог няма, който може да избави така. Тогава царят повиши Седраха, Мисаха и Авденаго във Вавилонската област.”

Тази вярност и безкомпромисност обърнаха цялата Вавилонска империя наопаки. Навуходоносор направи Богът на евреите Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов.Рут видя в своята свекърва Ноемин нейния Бог. Тя можа да остави отечеството си и да каже: “Твоя Бог е мой Бог”. По същия начин Навуходоносор видя в тези мъже. Могат ли хората днес около нас да видят нашия Бог в нас? Царят повиши тримата мъже. В края на тази глава разбираме, че когато Бог е с нас ние ставаме глава , а не опашка. В определено време Бог ни издига и ни поставя на правилното място в неговия план. Ето защо не трябва да се обезсърчаваме – Рим.8:28 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.Ако вървиш с Бога така, както трябва, ще дойде време , в което Бог ще те изведе и ще се прослави. Място на безкомпромисност. Имало е Божии мъже и в Стария и в Новия завет. Аз вярвам, че Бог иска да вижда тази сутрин, в това време и в това поколение такива хора. Слава на Бога!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница